O mezinárodním průzkumu ING

Cílem ING International Survey je lépe porozumět tomu, jak lidé po celém světě utrácejí, spoří, investují a vnímají finanční situaci. Provádí se několikrát ročně, zprávy jsou dostupné na adrese www.ezonomics.com/iis. Tento on-line průzkum provedl Ipsos mezi 26. březnem a 6. dubnem 2018.

Vzorek odráží poměr pohlaví a věkové rozložení v populaci, výběrem z respondentů on-line panelů v každé zemi. Údaje o evropských spotřebitelích jsou průměrné a vážené, aby se zohlednila velikost populace zemí.

15

zemí porovnávaných v této zprávě.

1,000

1000 respondentů bylo dotazováno v každé z nich,
kromě Lucemburska s 500 respondenty.

14,828

je celková velikost vzorku této zprávy.

ING Survey

Evropa je rozdělena v názoru na nejlepší využití a budoucí dopad kryptoměn

ING odhaluje postoje k nárůstu digitálních měn, jako je Bitcoin, a to, co mohou znamenat pro naše peníze
Jessica Exton

behaviorální ekonom

Mezinárodní průzkum ING odhaluje, jak jsou v roce 2018 v Evropě, USA a Austrálii vnímány kryptoměny, jako je například Bitcoin. Definujeme kryptoměnu jako digitální měnu, která nebyla vytvořena nebo zajištěna vládou, ale sítí jednotlivců.

Zprávy o kryptoměnách byly v roce 2017 a 2018 v titulcích velmi často. Ceny Bitcoinu se v prosinci 2017 vyšplhaly na 13 860 USD, ale do března 2018 se vrátily na 6 926 dolarů - což je doba sběru dat našeho průzkumu.

Nákup dle trendu

Není tedy překvapením, že dvě třetiny (66%) v Evropě slyšeli o technologii - ačkoli podíl mužů (77%) kteří odpověděli, že slyšeli o kryptoměnách je vyšší než u žen (55%).

Ti, kteří již používají chytré telefony, tablety nebo hodinky k přístupu k bankovnictví "na cestách" mobilní bankéři našeho průzkumu - častěji říkají, že slyšeli o kryptoměnách (69%) než ti, kteří své mobilní zařízení k bankingu nepoužívají (59%).

Méně než jeden z deseti lidí v Evropě (9%) tvrdí, že vlastní kryptoměny - s nejmenším podílem v Lucembursku a Belgii. Čísla jsou podobné v USA a Austrálii.

Jeden ze čtyř (25%) v Evropě uvádí, že očekávají v budoucnu vlastnit kryptoměny - opět s mírně vyšším podílem mezi mobilními bankéři (31%).

Bitcoin jako investice

Zjistili jsme, že jen asi třetina (35%) v Evropě souhlasí, že Bitcoin je budoucnost nakupování online. Podobný podíl (32%) respondentů se domnívá, že kryptoměny jsou budoucností investování.

Další odpovědi na specifické otázky, zda lidé zvažují investování do kryptoměn, jsou spíše vlažné.

"Mnoho lidí považuje kryptoměny za poměrně riskantní. Například 46% v Evropě považuje akcie za méně riskantní než digitální měny jako Bitcoin. " Téměř tři z deseti (29%) Evropanů tvrdí, že nikdy nebudou investovat do kryptoměn. A mnozí považují kryptoměny za poměrně riskantní. Například 46% v Evropě považuje akcie za méně riskantní než digitální měny jako Bitcoin; 24% tvrdí, že jsou stejně riskantní.

To může být jeden z důvodů proč se zdá, že kryptoměny mají menší atraktivitu k dlouhodobým osobním finančním aktivitám, jako je příjem nebo platba školného, než jednorázové transakce.

Menšina v Evropě naznačuje, že by považovala kryptoměnu za způsob platby za položky  jako šálek kávy (23%), mezinárodní nákup online (30%) nebo školní poplatky pro děti (20%). Zajímavé je, že mezi nižší příjmovou skupinou je počet těch, co uvažují o investování nebo placení v kryptoměnách, nepatrně vyšší.

Budoucí dopady?

Když hledáme informace o investování do kryptoměn, Evropané spíš vyhledávají specializované webové stránky (27%) nebo finanční poradce (21%) než informace od přátel nebo rodiny (8%).

To může odrážet obecný pocit, že trend je komplikovaný nebo těžko pochopitelný, a proto vyžaduje odborníka. Pokud se kryptoměny nakonec stanou mainstreamem, tato preference se může změnit.

Bitcoin se objevuje ve zprávách a většina lidí o něm slyšela

Zprávy o kryptoměnách byly v médiích během roku 2017 a 2018 neustále. Náš výzkum probíhal přesně v době, kdy se cena Bitcoinu (poté co v prosinci 2017 vyšplhala na 13 860 USD) vrátila na úroveň 6 926 dolarů. Pohyby na trhu kryptoměn se proto pravidelně dostávaly do titulků, není proto překvapením, že většina lidí v 11 ze 13 zemí Evropy již slyšela o těchto digitálních způsobech placení.

Podíl se rovná nebo překračuje 50% ve všech zemích, které jsme zkoumali kromě Belgie. Nejvyšší je v Rakousku (79%) a v Polsku (77%), přičemž Lucembursko a Španělsko jsou nejblíže evropskému průměru (66%).

To, že lidé slyšeli o kryptoměnách ve sdělovacích prostředcích, samozřejmě není to samé, jako že o něm mnoho ví nebo mu rozumí. Rozdíly mezi zeměmi mohou být způsobeny mnoha faktory včetně kulturních rozdílů, popularity ostatních investičních nástrojů nebo důrazem na vývoj špičkových technologií v lokálním zpravodajství.

Otázka

Slyšeli jste někdy o kryptoměnách?

Kladena všem. Možné odpovědi jsou "ano" nebo "ne". Slyšeli jste někdy o kryptoměnách?

Kryptoměny znají více uživatelé mobilního bankovnictví

Výsledky ukazují, že muži o kryptoměnách slyšeli více než ženy. Překvapivě, mladší věkové skupiny (věk 25-34 let a 35-44 let) nevykazují vyšší čísla než ostatní věkové skupiny. Znamená to, že se informovanost o digitálních technologiích během posledního desetiletí rozšířila a již se neomezuje pouze na mladší věkové kategorie.

Ti, kteří pro bankovní služby už používají smartphone, tablety nebo hodinky "na cestách" slyšeli o kryptoměnách (69%) více než ti, kteří své mobilní zařízení k bankingu nepoužívají (59%). Podíl se týká pouze Evropy.

Otázka

Slyšel(a) jsem o kryptoměnách

Věkové / genderové rozdíly mezi těmi v Evropě, kteří odpověděli "ano". Možné odpovědi jsou "ano" nebo "ne". Slyšel(a) jsem o kryptoměnách

Přibližně jeden z deseti již koupil krypto aktiva

Vedle znalosti jsme zjišťovali i další kroky k vlastnictví Bitcoinu či dalších digitálních měn. Procento je uvedeno v grafu.

Ti, kteří pro bankovní služby už používají smartphone, tablety nebo hodinky "na cestách" slyšeli o kryptoměnách (69%) více než ti, kteří své mobilní zařízení k bankingu nepoužívají (59%). Podíl se týká pouze Evropy.

Otázka

Vlastním kryptoměnu

Kladena všem. Možné odpovědi jsou "ano" nebo "ne". Vlastním kryptoměnu

Uživatelé mobilního bankovnictví (a muži) nakupují častěji

Devět procent lidí v Evropě tvrdí, že již koupili kryptoměnu. Ale podíl se postupně může zvyšovat, jak naznačuje graf.

V dotazníku nebylo uvedeno žádné časové omezení pro budoucnost. Přesto je pravděpodobné, že kryptoměny zůstanou na nějakou dobu i nadále na okraji zájmu.

Otázka

Očekávám, že budu v budoucnu vlastnit kryptoměnu

Kladena všem. Možné odpovědi jsou "ano" nebo "ne". Očekávám, že budu v budoucnu vlastnit kryptoměnu

Mobilní bankovnictví začátek pro kryptoměny?

Zeptali jsme se na 3 různé výroky o budoucnosti kryptoměn.

Tvrzení "digitální měny jako Bitcoin jsou budoucnost internetového nakupování" bylo pokládáno i v letech 2015 a 2016, kdy v Evropě souhlasilo 28% a 32% respondentů. Změnil se tento postoj v čase?

Podobně asi třetina souhlasí, když Bitcoin vymezíme jiným způsobem (jako investice budoucnosti, nebo jako rostoucí aktivum blízké budoucnosti). Uživatelé mobilních aplikací s větší pravděpodobností odpovídají pozitivně na všechny tři otázky.

Ti, kteří chtějí investovat, by přesto uvítali dlouhodobější zkušenost a výhled. Je možné, že cenové výkyvy, které zažil Bitcoin v roce 2017-2018, lze popsat termínem „živočišné pudy". Ekonom John Maynard Keynes v roce 1936 definoval živočišné pudy jako lidské emoce, které řídí spotřebitelskou důvěru. Když jsou trhy velmi volatilní, a investoři se snaží "svést se na vlně", chovají se více impulzivně v naději na snadný zisk. Je také možné, že v zemích, kde je fiskální systém méně efektivní nebo dražší, je možné chápat kryptoměny za slibnější příležitost.

Otázka

Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s tvrzením: "Digitální měny (například Bitcoin) jsou budoucností plateb online"; "Digitální měny jsou budoucností investic"; "Hodnota digitálních měn se v příštích 12 měsících zvýší".

Podíl lidí, kteří slyšely, vlastnily nebo očekávají vlastnictví Bitcoinu a "souhlasí" nebo "silně souhlasí" s výše uvedeným. Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s tvrzením: Digitální měny (například Bitcoin) jsou budoucností plateb online

Může být Bitcoin populární, když zanikne hotovost?

Předchozí mezinárodní průzkum ING odhalil rostoucí popularitu bezhotovostních transakcí. Může digitální měna sehrát v této transformaci nějakou roli?

40-49 % lidí v Evropě nechce měnit způsob platby každodenních běžných transakcí. Odmítavý postoj se však mírní u méně běžných transakcí - například nákupu letenky, mezinárodní platby či nakupování on-line.

Pouze 15 % lidí by akceptovalo obdržení svého platu v kryptoměně - což pravděpodobně odráží typickou averzi k nejistotě (Pfeffer / Hardisty: Stanford, 2016) co se výdělků týká. Roli zde hraje i typická příchylnost k hmatatelným věcím, jako je hotovost nebo plastová karta, v porovnání s nehmotnými kryptoměnami.

Zajímavé je, že majitelé Bitcoinu (spíše než jejich ne-vlastníci) by nepoužívali kryptomu pro nákupy, protože se uvědomují její rizikovost.

Otázka

Použili byste kryptoměnu k nákupu šálku kávy; příjem mzdy, placení daní; měsíční platbě za energie; nákup letenky; provedení mezinárodní platby nebo spoření na studium vašeho dítěte?

Graf ukazuje pouze celkové čísla za Evropu. Podíl lidí, kteří slyšeli, vlastnili nebo očekávají vlastnictví Bitcoinu. Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s tvrzením: Digitální měny (například Bitcoin) jsou budoucností plateb online

Kryptoměna je v porovnání s ostatními aktivy riskantní

Předchozí mezinárodních průzkumy ING ohledně investic potvrdily, že mnoho lidí se vyhýbá riziku a investuje opatrně do řady příležitostí.

V roce 2016 nám například více než polovina respondentů v Evropě uvedla, že investování do akcií je finančně riskantní; 37% uvedlo totéž o podílových fondech a 33% o dluhopisech.

Co říkají analytici ING

Ekonomové stále zkoumají funkci poptávky po kryptoměnách. Zjištění z našeho průzkumu, doplněné o cenovou volatilitu, rozptylují domněnky, že Bitcoin může být alternativním "bezpečným" aktivem. Dále naznačují, že rozvíjející se trhy nebo trhy s méně likvidními měnami mají vyšší míru inklinace k vlastnictví kryptoměn.

Otázka

Jak riskantní je vlastnictví jednoho z následujících aktiv v porovnání s kryptoměnami?

Podíl lidí v Evropě, kteří odpověděli, že níže uvedená položka je méně riskantní, stejně riziková nebo rizikovější než. Jak riskantní je vlastnictví jednoho z následujících aktiv v porovnání s kryptoměnami?

Informace z webu jsou v oblibě, ale mnozí by nikdy do kryptoměn neinvestovali

Specializované weby jsou podle všeho preferovaným zdrojem informací o potenciálních investicích do Bitcoinu v 11 z 15 zemí. Ve Španělsku, Lucembursku a Francii vidíme místo toho preferenci finančních nebo bankovních poradců. Italové rozdělují infozdroje mezi specializované weby a odborné poradce.  Malý podíl lidí by vyhledával radu od rodiny nebo přátel, počítačový program nebo algoritmus (robo-poradenství). V Evropě je u mužů (29%) větší pravděpodobnost než u žen (24%), že by vyhledali informace o Bitcoinu ze specializovaných webových stránek.

Významný počet lidí v každé zemi deklaruje: "Nikdy bych investovat peníze do kryptoměn." Podíl se v Rakousku a Nizozemsku zvyšuje na 44%; následuje pak Lucembursko, Austrálie a Německo.

Úplný datový soubor ukazuje, že tento podíl stoupá na 54% u Evropanů ve věku nad 65 let ale pouze 14% lidí ve věku 18-34 let tvrdí, že by neuvažovali investovat do kryptoměn. Vyšší podíl lidí nevyužívajících mobilní bankovnictví (44%) v Evropě uvádí, že by nikdy neinvestovali do Bitcoinu nebo podobné měny, oproti 23% mobilních bankéřů.

Otázka

Pokud byste měli k dispozici jednou čistou měsíční výplatu a chtěli byste získat více informací o kryptoměnách jako potencionální investici, kde byste s největší pravděpodobností hledali radu?

Kladena pouze respondentům, kteří odpověděli, že slyšeli o, vlastní nebo očekávají, že budou v budoucnu vlastnit Bitcoin. Pokud byste měli k dispozici jednou čistou měsíční výplatu a chtěli byste získat více informací o kryptoměnách jako potencionální investici, kde byste s největší pravděpodobností šli po radu?