Potřebuji pro své peníze lepší zhodnocení

Investujte a získejte lepší úrokovou sazbu

Investujte jakoukoliv částku do libovolného fondu a získejte zvýhodněnou úrokovou sazbu až 3 % body p. a. nad rámec běžného úročení.

Podmínky akce

Modelové příklady

Příklad A

Pan Novák měl počátkem října na spořicím účtu 170 000 Kč. 26. října zainvestoval 50 000 Kč do dvou podílových fondů z naší nabídky. Žádný ze svých fondů mezi 26. říjnem a 31. březnem 2019 neodprodal, proto se mu na ING Kontu po dobu následujících tří kalendářních měsíců (1. ledna - 31. března 2019) úročila 2,5 % p. a. (základní sazba do zůstatku 300 000 Kč je 0,5 % + 2 % nad tuto sazbu) stejná částka, kterou v říjnu zainvestoval, přesně 50 000 Kč. Na dobu tří měsíců tedy získal výrazně lepší úrok. Zbylých 70 000 Kč na ING Kontu se mu zhodnocovalo 0,5 % p. a., tedy standardní sazbou pro zůstatky do 300 000 Kč. Pět dnů po konci každého měsíce tříměsíčního zvýhodněného období jsme panu Novákovi připsali úroky na spořicí účet.


Příklad B

Paní Novotná měla na svém spořicím účtu 1 000 000 Kč. 1. listopadu zainvestovala 300 000 Kč z ING Konta do dvou ING Aria Lion fondů ze základní nabídky. Den na to zainvestovala dalších 200 000 Kč z ING Konta do fondu z rozšířené nabídky. Paní Novotná v období od 15. října 2018 do 31. března 2019 neodprodala žádný ze svých fondů a tak se jí na ING Kontu úročila částka 500 000 Kč a to tak, že 300 000 úrokem 3,5 % p. a. na tři měsíce a 200 000 úrokem 3,1 % p. a. na tři měsíce  (standardní sazba do 300 000 Kč je 0,5 % p. a. a pásmo nad 300 000 je úročeno 0,1% p. a.). Pět dnů po konci každého měsíce tříměsíčního zvýhodněného období jsme paní Novotné připsali úroky na spořicí účet. Uvedené příklady využívají informace z aktuálně platného ING Konto sazebníku. Tento sazebník se nicméně kdykoliv může změnit.

 

Rádi Vám poradíme na bezplatné telefonní lince 800 159 159

 

Časté otázky

Budu mít stále nárok na lepší úrok (o 2 % / 3 %), když v kvalifikačním období (od 15. 10. do 31. 12. 2018) odprodám jeden fond kvůli nákupu nového?

Nebudete. Porušíte tím totiž podmínky akce a odprodejem fondu se z ní vyřadíte.

Pomohla vám tato odpověď?

Jaké získám úročení, když odprodám nějaký fond druhý kalendářní měsíc zvýhodněného období?

Získáte pouze úročení za první kalendářní měsíc zvýhodněného období.

Pomohla vám tato odpověď?

2 % / 3 % p. a. je před zdaněním nebo po zdanění?

Stejně jako je sazba na ING Kontu, i tady je úroková sazba (2 % / 3 % p. a.) uváděná před zdaněním.

Pomohla vám tato odpověď?

Zůstane mi dosavadní úročení na ING Kontu?

Ano. Úrok vám bude vyplacen nezávisle na standardním úroku na ING Konto. Kompletní sazebník najdete ZDE. Zvýhodněné úročení je sazbou nad rámec úročení ING Konta a vyplácí se nezávisle na něm 5. kalendářní den měsíce následujícího po každém měsíci zvýhodněného období.

Pomohla vám tato odpověď?

Co když zainvestuji přímo převodem z jiné banky?

Do akce se zařadíte objemem prostředků, které zainvestujete pouze z ING Konta do ING Podílových fondů. Investice do ING Podílových fondů převodem z jiné banky ve zvýhodněně úročeném zůstatku nezohledňujeme.

Pomohla vám tato odpověď?

V průběhu kvalifikačního období (od 15. 10. do 31. 12. 2018) jsem udělal 1x jednorázovou investici za 30 tisíc Kč, 1x za 50 tisíc Kč a 2x pravidelnou investici po 2 tisících Kč. Kolik peněz mi budete úročit?

Budeme vám denně úročit až 84 tisíc Kč, a to až do výše zůstatku na ING Kontu.

Pomohla vám tato odpověď?

Když v kvalifikačním období (od 15. 10. do 31. 12. 2018) např. zainvestuji 100 tisíc Kč a na ING Kontu mi zbyde 20 tisíc Kč, jakou část peněz mi budete ve zvýhodněném období úročit a kdy se tato část peněz zafixuje?

Vzhledem k tomu, že vám na ING Kontu zbyde pouze 20 tisíc Kč, budeme vám úročit pouze tento zůstatek. Úročíme totiž denní zůstatek, který se může každý den měnit, stejně jako když se úročí ING Konto.

Pomohla vám tato odpověď?

Kdy mi vyplatíte zvýhodněné úroky?

Úroky vyplácíme vždy do 5. kalendářního dne měsíce následujícího po každém měsíci zvýhodněného období nezávisle na standardní úrokové sazbě na ING Kontu.

Pomohla vám tato odpověď?

Mějte prosím na paměti, že může dojít ke ztrátě hodnoty investice z důvodu pohybu úrokových sazeb, měnových kurzů, hospodářské situaci, politických událostech a dalších faktorech. Nezapomeňte také, že hodnota každé investice může kolísat a není proto zaručena návratnost investované částky. Výnosy, které investice přinášela v minulosti, nejsou zárukou výnosů budoucích. Stále musíte počítat s jistou mírou rizika.