ING vykázala za 3. čtvrtletí roku 2012 čistý udržitelný zisk ve výši 719 mil. EUR

  • Čistý hospodářský výsledek skupiny ING za 3. čtvrtletí roku 2012 dosáhl výše 609 mil. EUR, tj. 0,16 EUR na akcii, se započítáním výnosů z prodeje aktiv a mimořádných položek.
  • Udržitelný výsledek banky před zdaněním byl dobrý, když navzdory negativnímu dopadu CVA/DVA, snižování rizik a vyšším rizikovým nákladům dosáhl 1 021 mil. EUR. Základní úroková marže oproti 2. čtvrtletí 2012 vzrostla z 1,26 % na 1,33 %.
  • Provozní výsledek z pojišťovny činil 238 mil. EUR. Udržitelný výsledek před zdaněním poklesl na 44 mil. EUR a zohledňuje negativní výsledky zajištění pro ochranu regulatorního kapitálu.
  • Kapitálové poměry se zlepšily: Základní poměr Tier 1 ING Bank posílil na 12,1 % a solvenční ukazatel IGD se zvýšil na 249 %.

Komentář předsedy představenstva

"Během třetího čtvrtletí ING dále plnila svůj restrukturalizační plán v náročném provozním prostředí. Oznámili jsme první tři prodeje našich asijských jednotek pojišťovnictví/IM a pojišťovna v USA pokračuje v přípravách na vstup na burzu. Společně s nizozemskou vládou jsme dále výrazně pokročili v konstruktivním dialogu s Evropskou komisí o úpravách restrukturalizačního plánu," uvedl Jan Hommen, generální ředitel skupiny ING. "ING Bank oznámila prodej ING Direct v Kanadě a USA, což je součástí zpřesnění naší strategické orientace. Rovněž jsme zrychlili snižování rizik – odprodali jsme evropské dluhové cenné papíry v objemu 2,4 mld. EUR a rizikově vážená aktiva jsme snížili o 5 mld. EUR. Banka má za sebou solidní čtvrtletí, k čemuž přispěl i zisk z prodeje našeho podílu v Capital One. V pojišťovnictví udržujeme zajištění pro ochranu regulatorního kapitálu, ale ztráty související s tímto zajištěním mají i nadále dopad na naše výsledky."

"Společně s posilováním samostatnosti bankovnictví a pojišťovnictví do budoucna činíme kroky ke zlepšení akceschopnosti v tomto nejistém prostředí. V pojišťovacím segmentu v Evropě zrychlujeme transformaci Nationale-Nederlanden k posílení jejího strategického zaměření a zlepšujeme procesy i systémy. Tato opatření společně s redukcí úrovní podpůrných funkcí povedou ke snížení počtu zaměstnanců o 1 350 (vyjádřeno v počtu plných úvazků) a k ročním úsporám ve výši zhruba 200 milionů EUR do konce roku 2014. V korporátním bankovnictví jsme provedli strategické hodnocení a rozhodli jsme se pro zjednodušení obchodního modelu a ukončení aktivit v některých oblastech mimo domácí trhy ING. Tato opatření sníží počet zaměstnanců o tisícovku (opět vyjádřeno v počtu plným úvazků) a výdaje o 260 mil. EUR počínaje rokem 2015."

"Oznamovat tyto kroky je nepříjemné, protože zaměstnanci na všech úrovních v této složité době neúnavně pracovali na přípravě obchodních jednotek k odprodeji, na posílení samostatnosti bankovnictví a pojišťovnictví do budoucna a na zajištění toho, abychom byli připraveni na změny v bankovním sektoru a v regulačních požadavcích. Naši zaměstnanci procházeli v uplynulých čtyřech letech vírem změn, ale podpora našich zákazníků pro ně byla neustále na prvním místě. Jsem za jejich práci vděčný a věřím, že jejich nasazení v kombinaci s dalším zefektivňováním posílí naši společnost a bude dlouhodobě prospěšné pro všechny zainteresované subjekty."

Více podrobných informací naleznete zde:

http://www.ing.com/Our-Company/Investor-relations/Results-Interim-Accounts/Latest-Quarterly-Results.htm