Přihlásit  

Podmínky užívání internetových stránek

Provozovatelem internetových stránek www.ing.cz je ING Bank N.V., zastoupená prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen „my“). V souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon) vykonáváme majetková práva autorská k těmto internetovým stránkám a proto stanovujeme i podmínky pro jejich užívání.

Naše internetové stránky jsou určené pro širokou veřejnost. Než je však začnete využívat, seznamte se prosím s obsahem těchto Podmínek. Samotným užíváním našich internetových stránek totiž vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami a zavazujete se jimi řídit.  S výjimkou těchto Podmínek mají všechny námi zveřejněné informace pouze informativní charakter, nelze je proto považovat za jakékoli právní jednání směřující k vzniku smluvního vztahu mezi námi a Vámi, pokud neuvedeme výslovně jinak.

Přístup na naše internetové stránky není zpoplatněný. Bez našeho souhlasu však nemůžete stránky využívat jinak, než pro Vaši osobní potřebu. Jakoukoli změnu internetových stránek můžeme provést pouze my, a to bez povinnosti na tyto změny upozorňovat. Vy se zavazujete žádným způsobem nezasahovat do jejich integrity.

Řádné fungování některých funkcí našich internetových stránek či poskytování některých služeb může být podmíněné sdělením Vašich osobních či ověřovačích údajů, případně Vaším souhlasem. Jejich neposkytnutí, neudělení souhlasu či jeho následné odvolání může mít proto za následek, že některé služby Vám nebudeme schopni poskytnout.

Tak jako většina internetových stránek, využívají i ty naše tzv. cookies, jakési malé soubory dat ukládané do Vašeho zařízení. Cookies nám pomáhají se správným fungováním stránek, optimalizací jejich obsahu, abychom mohli adekvátně reagovat na Vaše potřeby, ale hodí se nám i pro statistické, analytické či reklamní účely. Soubory cookies nikdy nepropojujeme s vašimi osobními údaji. Pokud si nepřejete, abychom je používali, můžete k tomu využít nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Podrobnější informace o cookies se Vám taktéž zobrazí po vstupu na naše internetové stránky.

Přestože vynakládáme náležité úsilí k zabezpečení bezpečnosti našich internetových stránek a  všechny informace pravidelně kontrolujeme a aktualizujeme. Jejich správnost a úplnost nelze zcela zaručit. Vzhledem k technickým vlastnostem a fungování internetu může dojít k poškození nebo ke změně informací, a to nezávisle na naší vůli. Některé informace mohou taktéž pocházet z jiných zdrojů a i když je považujeme za důvěryhodné, nemůžeme v žádném případě převzít záruku za jejich správnost a úplnost. Pamatujte proto, že užíváním našich internetových stránek rovněž berete na vědomí, že neodpovídáme za žádné případné škody, které Vám mohou v souvislosti s tímto užíváním vzniknout. Toto prohlášení platí i pro všechny ostatní stránky, na které naše internetové stránky odkazují a propojení na ně probíhá výhradně na Vaše nebezpečí.

Věříme, že na našich internetových stránkách naleznete všechny potřebné informace. V případě jakýchkoli dotazů či přání jsme Vám rovněž k dispozici na našich pobočkách či bezplatné infolince.

Vaše ING

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.