Přihlásit  

Obchodování s fondy krok za krokem

19.09.2019

Obchodování s fondy krok za krokem

1. pracovní den

Zadání a zpracování pokynů

Nákup Cenných papírů a Prodej Cenných papírů:

Pokyn zpracujeme ještě daný pracovní den, pokud v případě:

a) Pokynu k Nákupu Cenných papírů korunových (CZK) Fondů nebo Pokynu k Prodeji Cenných papírů Fondů jakékoliv měny (CZK, EUR, USD) dojde k jeho zadání do:

 • 11.00 pro Fondy BlackRock
 • 11.40 pro Fondy Fidelity Asian Special Situations, Fidelity China Consumer a Fidelity Japan Advantage
 • 14.30 pro Fondy ING a NN
 • 15:00 pro Fondy Franklin, Templeton a Fidelity (kromě fondů vyjmenovaných výše)

b) Pokynu k Nákupu Cenných papírů cizoměnových (EUR, USD) Fondů dojde k jeho zadání do:

 • 10.40 pro Fondy BlackRock;
 • 11.20 pro Fondy Fidelity China Consumer a Fidelity Japan Advantage;
 • 13:00 pro Fondy ING, Fidelity (kromě fondů vyjmenovaných výše), Franklin, Templeton a NN.

Pokud podáváte Pokyn k Nákupu Cenných papírů platebním příkazem z Vašeho účtu (a ne přímo přes Internetové bankovnictví nebo Mobilní bankovnictví nebo na Pobočce či přes Kontaktní centrum), platí výše zmíněné časové limity pro přípis peněžních prostředků na Bankovní účet Fondu.

Pokud zrušíte Pokyn k Nákupu Cenných papírů cizoměnového Fondu stejný den, ve kterém se má provést, je pravděpodobné, že již došlo k měnové konverzi na měnu Fondu a při zrušení tohoto Pokynu potom dojde k měnové konverzi zpět na měnu Účtu. Náklady spojené s těmito konverzemi nesete v plné výši Vy. Konverze se řídí Kurzovním lístkem.

Prodej Cenných papírů zadaný přes Internetové bankovnictví nebo Mobilní bankovnictví bude vždy proveden pouze v měně CZK na ING Konto. Pokud požadujete provedení Pokynů k Prodeji Cenných papírů v jiné měně, než je CZK, je nutné zadat Pokyn přes formulář.

V případě nedodržení výše uvedených časových limitů dojde ke zpracování Pokynů až následující Pracovní den.

Zůstatky a zaokrouhlování

Při Nákupu Cenných papírů bude vypočítán výsledný počet Cenných papírů podle aktuální Ceny Cenného papíru v Den Obchodu a zainvestována příslušná částka zaslaná Vámi na Bankovní účet Fondu. Případný Zůstatek bude bezúročně uložen v měně Fondu na našich účtech a bude připsán k dalšímu Nákupu Cenných papírů stejného Fondu, popřípadě přičten k částce z Prodeje Cenných papírů stejného Fondu.

Výsledný počet Cenných papírů je vždy zaokrouhlen dolů na:

 • 3 desetinná místa v případě Fondů ING, NN, Franklin a Templeton;
 • 2 desetinná místa v případě Fondů Fidelity a BlackRock.

Příklady při zaokrouhlování na tři desetinná místa:

 • Investujete 5 000 CZK; Cena 1 Cenného papíru je 1 201,01 CZK. Počet Cenných papírů bude vypočítán: 5 000 / 1 201,01 = 4,163163 kusů. Po zaokrouhlení dolů obdržíte 4,163 kusů Cenných papírů a Zůstatek ve výši 0,20 CZK bude uložen pro příští Nákup Cenných papírů či Prodej Cenných papírů stejného Fondu.
 • Investujete 5 000 CZK; Cena 1 Cenného papíru je 1 200,33 CZK. Počet Cenných papírů bude vypočítán: 5 000 / 1 200,33 = 4,165521 kusů. Po zaokrouhlení dolů obdržíte 4,165 kusů Cenných papírů a Zůstatek ve výši 0,63 CZK bude uložen pro příští Nákup Cenných papírů či Prodej Cenných papírů stejného Fondu.
Zpracování pokynů

Pokyn je uskutečněn za Cenu Cenného papíru platnou ke Dni Obchodu. Cena Cenného papíru je stanovena jako podíl celkového čistého obchodního jmění Fondu a celkového počtu vydaných Cenných papírů Fondu.

Obchodování cizoměnových Fondů

Při nákupu cizoměnových Fondů je použit kurz "Deviza prodej" z Kurzovního lístku.

Při prodeji cizoměnových Fondů a pro ocenění cizoměnových Fondů v Internetovém bankovnictví a Mobilním bankovnictví je použit kurz "Deviza nákup" z Kurzovního lístku.

Postup obchodování pro Fondy ING

3. pracovní den

Zveřejnění Ceny Cenného papíru

Na naší Internetové stránce se dozvíte Cenu Cenného papíru, za kterou byl daný Fond předchozí den obchodován. Dnem Obchodu, ke kterému se stanovuje Cena Cenného papíru je 2. Pracovní den.

5. pracovní den

Vypořádání obchodů

Vypořádaný obchod se zobrazí v Internetovém bankovnictví nebo Mobilním bankovnictví po kliknutí na daný Fond.

6. pracovní den

Výplata peněžních prostředků

V případě Prodeje Cenných papírů jsou na Váš účet zaslány peněžní prostředky.

Postup obchodování pro Fondy Fidelity, BlackRock, Franklin, Templeton a NN

2. pracovní den

Zveřejnění Ceny Cenného papíru

Na naší Internetové stránce se dozvíte Cenu Cenného papíru, za kterou byl daný Fond předchozí den obchodován. Dnem Obchodu, ke kterému se stanovuje Cena Cenného papíru je 1. Pracovní den.

4. pracovní den

Vypořádání obchodů

Vypořádaný obchod se zobrazí v Internetovém bankovnictví nebo Mobilním bankovnictví po kliknutí na daný Fond.

5. pracovní den

Výplata peněžních prostředků

V případě Prodeje Cenných papírů jsou na Váš účet zaslány peněžní prostředky.

Tento Manuál vstupuje v účinnost dne 19. 9. 2019 a může být měněn či doplňován v souladu s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami pro retailové bankovní produkty (dále jen Podmínky) či Produktovými podmínkami pro ING Podílové fondy. Není-li v tomto Manuálu uvedeno jinak, pojmy s velkým počátečním písmenem zde uvedené mají význam uvedený v Podmínkách či Produktových podmínkách pro ING Podílové fondy. Proces popsaný v tomto Manuálu se může změnit. Průběžně proto kontrolujte obsah tohoto Manuálu.

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.