Přihlásit  

ING Podílové fondy - Platební instrukce ING BANK N.V.

Jak si poslat peníze z vašeho účtu na ING Podílové fondy, nebo při prodeji zpět na váš korunový nebo zahraniční účet.

 1. Nákup ING Podílových fondů (investice)
  1. Tuzemský platební styk (klient zasílá Kč)
  2. Zahraniční platební styk (klient zasílá jakoukoliv měnu)
  3. Bankovní poplatky ING Bank související s investicí do ING Podílových fondů
  4. Upozornění - při zasílání Kč nebo jiné měny
 2. Pokyn k Prodeji z ING Podílových fondů
  1. Tuzemský platební styk (klient odkupuje ve prospěch běžného účtu vedeného v Kč) 
  2. Zahraniční platební styk (klient odkupuje ve prospěch běžného účtu vedeného v jakékoliv měně, včetně Kč)
  3. Bankovní poplatky ING Bank
 3. Vysvětlivky

1. Nákupy ING Podílových fondů

1.1 Tuzemský platební styk (klient zasílá Kč)

Lze realizovat také prostřednictvím Internetového bankovnictví při převodu peněžních prostředků z ING Konta

Klient zasílá platbu z banky na území ČR v Kč
Číslo účtu příjemce (konečný příjemce): - klient vybere číslo účtu Fondu, do kterého chce investovat, včetně kódu ING Banky: 3500

nebo

- klient vybere číslo účtu navržené Investiční strategie (odkud budou peněžní prostředky automaticky převedeny v daném poměru na čísla účtů fondů), včetně kódu ING Banky: 3500
Variabilní symbol (slouží pro identifikaci platby klienta): - klient uvede variabilní symbol přidělený ING Bankou a uvedený v dopise po registraci Komisionářské smlouvy
Konstantní symbol: - klient uvede 2058 (nepovinný)
Specifický symbol: - nepovinný (doporučujeme používat RČ u fyzických osob a IČ u právnických osob – pro případ dohledání platby u které byl chybně uveden variabilní symbol)

Nahoru

1.2 Zahraniční platební styk (klient zasílá jakoukoliv měnu)

 • Klient zasílá platbu z banky na území ČR a nejedná se o Kč
 • Klient zasílá platbu z banky kdekoliv mimo území ČR a jedná se o jakoukoliv měnu (včetně Kč)
Číslo účtu příjemce (konečný příjemce): V případě platby v EUR v rámci EHP (tj. do Eurozony, Norsko,Island, Lichtenštejnsko) se číslo účtu uvádí ve formátu IBAN; dále toto pravidlo platí pro měny: švédská koruna (SEK), švýcarský frank do Lichtenštejnska (CHF), polské zloté (PLN), formát IBAN lze použít i pro jiné měny.

- klient vybere číslo účtu fondu, do kterého chce investovat

nebo

- klient vybere číslo účtu Navržené investiční strategie (odkud budou peněžní prostředky automaticky převedeny v daném poměru na čísla účtů fondů)
Identifikační kód banky (BIC/SWIFT kód): - klient uvede INGBCZPP (povinný)
Remittance information

(někdy označováno jako reference platby nebo důvod platby; obdoba variabilního symbolu, slouží pro identifikaci platby klienta):
klient uvede variabilní symbol přidělený ING Bankou a uvedený v dopise po registraci Komisionářské smlouvy
Banka příjemce: - klient uvede ING BANK N.V., Prague branch, Ceskomoravska 2420/15, 190 00 Prague 9, Czech Republic
Mezibankovní poplatky Při zahraničním platebním styku obvykle dochází k účtování poplatků za transakci, což má za důsledek snížení výše částky doručené do ING Bank.

Rozdíl mezi výší odesílané a přijaté částky lze eliminovat volbou vhodného typu mezibankovního poplatku za transakci. Záleží na odesílající bance, zda umožní klientovi volbu typu  mezibankovního poplatku.

Pokud má být částka odesílaná z účtu plátce připsána ve prospěch účtu ING Podílových fondů ve stejné výši jako byla odeslaná za banky plátce, pak je nutno použít typ poplatku OUR.

3 typy mezibankovních poplatků:
 • OUR
  Banka plátce (tj.klienta, který zadal platební instrukci) hradí veškeré transakční poplatky. Banka plátce obvykle účtuje klientovi bankovní poplatky dle jejího sazebníku a případně další poplatky korespondenčních bank a přijímající banky (dle obchodních podmínek banky plátce, která obvykle přenáší transakční poplatky na klienta). Většinou tyto poplatky nesnižují výši částky, která bude připsána na účet banky příjemce (v našem případě na účet ING Podílových fondů)
 • SHA
  Banka plátce účtuje klientovi pouze své bankovní poplatky a odesílá částku, z které si každá z korespondenčních bank odečte poplatek dle svého sazebníku. Na účet fondu bude připsána částka snížená o poplatky korespondenčních bank a přijímající banky
 • BEN
  Banka plátce účtuje klientovi své bankovní poplatky a případně poplatky korespondenčních bank a banky příjemce (záleží na obchodních podmínkách banky plátce). Na účet fondu bude připsána částka snížená o poplatky realizované odesílající bankou.

Nahoru

1.3 Bankovní poplatky ING Bank související s investicí do ING Podílových fondů

Bankovní poplatky ING Bank
Bankovní poplatek za připsání platby ING Bank: Zdarma
Převody v rámci ING Bank (platby z ostatních produktů ING): Zdarma
Poplatky za konverzi měny: Zdarma

1.4. Upozornění – pokud klient zasílá do ING Podílových fondů následující měnu:

  • po přijetí částky na příslušný účet fondu nebo navržené investiční strategie (v případě investice v jiné měně než Kč) ING Bank provede konverzi na příslušnou zahraniční měnu účtu fondu kurzem deviza prodej dle kurzovního lístku ING Bank
  cizí měnu 
  • transakce je realizována v rámci zahraničního platebního styku, a to i v případě, že banka odesílatele i banka příjemce jsou na území ČR (např. pro EUR)
  • v případě zaslání libovolné cizí měny na účet ING Podílových fondů nebo navržené investiční strategie v jiné měně než je měna účtu ING Podílových fondu nebo navržené investiční strategie je provedena nejprve konverze příchozí platby na Kč kurzem ING Bank deviza nákup a následně dochází ke konverzi z Kč do měny účtu ING Podílových fondů nebo navržené investiční strategie v kurzu ING Bank deviza prodej, další poplatky za konverzi nejsou účtovány.

Nahoru

2. Pokyn k Prodeji z ING Podílových fondů

Pozor, prostřednictvím Internetového bankovnictví lze provést pouze odkup CP ve prospěch běžného účtu vedeného v Kč. Pro odkup CP ve prospěch běžného účtu vedeného v jakékoliv jiné měně než Kč nebo na účet mimo území ČR využijte Formulář k Prodeji/Přestupu mezi fondy.

2.1 Tuzemský platební styk (klient odkupuje ve prospěch běžného účtu vedeného v Kč)

Lze realizovat také prostřednictvím Internetového bankovnictví při převodu peněžních prostředků v Kč

Pokyn k Prodeji -  klient zasílá platbu do banky na území ČR v Kč

Číslo účtu:

- klient uvede číslo účtu příjemce prostředků z odkupu
Kód banky: - klient uvede kód banky příjemce prostředků z odkupu
Měna platby:

- klient uvede , což je měna, ve které bude odeslána platba z ING Bank

-  v případě odkupu z ING Podílových fondů vedeného v jiné měně než Kč, provede ING Bank automaticky konverzi kurzem ING Bank deviza nákup podle platného kurzovního lístku ING Bank

Název účtu: - klient neuvádí
Variabilní symbol:

- libovolný, dle potřeb klienta nebo jeho banky, nepovinný

- slouží pro identifikaci platby klienta

Specifický symbol: - libovolný, dle potřeb klienta nebo jeho banky, nepovinný
Konstantní symbol: - libovolný, dle potřeb klienta nebo jeho banky, v ČR nepovinný

Nahoru

2.2 Zahraniční platební styk (klient odkupuje ve prospěch běžného účtu vedeného v jakékoliv měně, včetně Kč)

Pokyn k Prodeji

 • Platbu klient zasílá do banky na území ČR a nejedná se o Kč
 • Platbu klient zasílá do banky kdekoliv mimo území ČR a jedná se o jakoukoliv měnu (včetně Kč)
Číslo účtu:

- klient uvede číslo účtu příjemce prostředků z odkupu

Pozor! 

- V rámci EHP se obvykle uvádí ve formátu IBAN

V případě platby do EHPEUR, ve švédské koruně (SEK), v švýcarském franku do Lichtenštejnska (CHF) a v polských zlotých (PLN) se IBAN uvádí vždy

Kód banky: - klient uvede BIC/SWIFT kód nebo další kód
Banka příjemce:

- název a adresa (včetně státu) banky příjemce (přesné informace vám poskytne banka příjemce)

- na Pokynu k odkupu/přestupu mezi fondy klient údaje o bance příjemce uvede kamkoliv do části Pokyn ke zpětnému odkupu

Měna platby:

- klient uvede měnu, ve které mu má být odeslána platba z ING Bank

- v případě odkupu z ING Podílových fondů vedeného v jiné měně než je měna odesílané platby, provede ING Bank konverzi odchozí platby na Kč kurzem ING Bank deviza nákup a následně dochází ke konverzi z Kč do měny, která byla specifikována na pokynu k odkupu jako měna účtu, a to kurzem ING Bank deviza prodej, další poplatky za konverzi nejsou účtovány

Název účtu: - název účtu pod kterým je účet veden v bance příjemce
Variabilní symbol:

- libovolný, dle potřeb klienta nebo jeho banky, nepovinný

- slouží pro identifikaci platby klienta a obvykle se označuje pojmem "remittance information" (někdy označováno jako reference platby nebo důvod platby)

Specifický symbol: - klient neuvádí 
Konstantní symbol: - klient uvádí platební titul
Mezibankovní poplatky

Platba je odesílána bance příjemce s typem mezibankovního poplatku SHA (shared), což znamená, že je poplatek za transakci účtován při zúčtování bankou příjemce a případně i korespondenční bankou dle jejich sazebníků a to k tíži účtované částky.

Výše poplatků obvykle závisí na měně platby, množství bank, které se transakce účastní (obvykle je transakce realizována jednou nebo dvěma (v případě, kdy banka příjemce a banka plátce nevyužívá stejnou korespondenční banku) korespondenčními bankami), realizaci sankčního poplatku (např. při uvedení neúplné platební instrukce, velmi často k tomu dochází neuvedením IBAN při EUR transakcích v rámci EHP).

Nahoru

2.3 Bankovní poplatky ING Bank

Bankovní poplatky ING Bank
Poplatek ING Bank za odchozí platbu: Zdarma
Převody v rámci ING Bank (platby ve prospěch ostatních produktů ING): Zdarma
Poplatky za konverzi měny: Zdarma

Nahoru

3. Vysvětlivky

Vysvětlivky
EHP = Evropský Hospodářský Prostor (tj. Eurozona, Norsko, Island, Lichtenštejnsko) 
BIC/SWIFT kód

= identifikační kód banky

- BIC = Bank Identification Code

- SWIFT = Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

IBAN

= International Bank Account Number

= standardizovaný formát čísla účtu definovaný normou vydanou institucí "European Committee for Banking Standards" (ECBS) v dokumentu EBS204. Cílem IBANu je podpora efektivního zahraničního platebního styku a jeho automatizace.

IBAN je vhodné používat při přeshraničních platbách (tj. platby mezi členskými státy EHP = země EU, Norsko, Island, Lichtenštejnsko) v eurech, a to z důvodu rychlosti i levnějšího zaslání platby (ceny účtované bankou za přeshraniční platby v eurech nesmějí být vyšší než ceny za domácí platby v eurech).

Přeshraniční platba je nejen zaslání eur ze zahraničí, ale i zaslání eur z banky v ČR do jiné banky v ČR, kde je využita korespondenční banka v rámci EHP. Zároveň s IBAN je nutno uvést vždy BIC (tj. swiftový kód).

Upozornění: Čl. 5 odst. 2 Nařízení evropského parlamentu a rady ES č.2560/2001 říká, že banka může účtovat dodatečné ceny, pokud klient nepoužije IBAN příjemce a BIC (swiftový kód) jeho banky. To je hlavní důvod, proč plátci v EU požadují od klientů českých bank jejich IBAN. Při nepoužití IBANu na přeshraničním příkazu jim může banka účtovat vyšší ceny, případně může takový příkaz odmítat. Zahraničním partnerům mimo EHP lze nadále poskytovat číslo účtu jak v domácím formátu, tak ve formátu IBAN.

Použití IBANu může však s postupující automatizací zahraničního platebního styku zpracování zkvalitnit a urychlit. 

V tuzemském platebním styku (platba z banky na území ČR v  do banky na území ČR) se IBAN nepoužívá, uvádí se pouze standardní číslo bankovního účtu.

Nahoru

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.