Přihlásit  

Často kladené otázky o ING Podílových fondech

Kde mohu sledovat, jak se mé investici daří?

Informace o cenách podílových listů jednotlivých fondů a jejich výkonnosti v průběhu času se denně aktualizují a lze je zjistit na našich internetových stránkách a na informační lince 800 159 159. Výkonnost vašeho portfolia je možno sledovat i online prostřednictvím aplikace internetového bankovnictví. Cenu ze dne obchodu se dozvíte následující pracovní den do 9h, u ING fondů poté do 15h. Více informací o státních svátcích v odpovědi na otázku Jaké svátky mají vliv na obchodování a výpočet cen fondů?

Věděli jste, že minimální investice do ING Podílových fondů je jen 100 Kč?

Investice do podílových fondů si v posledních letech získávají popularitu. Přesto si ale řada lidí myslí, že je tento investiční nástroj vhodný jen pro investice velkých částek a pro lidi s vyššími příjmy. Investování do ING Podílových fondů je možné již od 100 Kč.

Jak rychle si mohu své vložené peníze vybrat zpět?

Pokyn k prodeji zadáte rychle a pohodlně online v rámci aplikace Internetového nebo Mobilního bankovnictví. Finanční prostředky takto získané budou po vypořádání obchodu zaslány v českých korunách na vaše ING Konto. K vypořádání pokynu dojde do 6 pracovních dní.


Detail celého procesu naleznete v Obchodování s fondy krok za krokem.
Konverze v případě cizoměnových fondů se řídí Kurzovním lístkem.

Musím sledovat vývoj svých investic a ceny cenných papírů každý den?

ING Bank neposkytuje investiční poradenství, proto je na klientovi, aby sledoval vývoj cen a stav svého portfolia. Veškeré informace o vývoji portfolia má klient online přístupné prostřednictvím aplikací internetového a mobilního bankovnictví. Aktuální stav portfolia se mu přehledně zobrazuje na hlavní stránce internetového bankovnictví, přehled o stavu provedených obchodů má k dispozici v detailu každého fondu.

Podle jakých kritérií si mám vybrat ten správný fond pro mě?

 1. Stanovte si vlastní investiční cíl
  Chcete své volné peněžní prostředky ochránit před inflací, použít je v budoucnu na vzdělání svých dětí, odkládat je na stáří nebo si jen splnit své dávné sny?
 2. Určete si dobu investování
  Za jak dlouho budete peníze potřebovat zpět? Čím později budete chtít použít investované peníze, tím rizikovější (a potenciálně výnosnější) fondy můžete používat.
 3. Výnos nebo jistota
  Preferujete co nejvyšší výnos i za cenu kolísání hodnoty vaší investice? Nebo preferujete nízké riziko za cenu nízkých výnosů?

Zjistěte svůj investiční profil na internetových stránkách a snadno si poté vyberete přiměřený typ fondu pro vás.

Když prodávám nebo nakupuji cenné papíry fondu, tak prodávám za cenu, kterou vidím na stránkách ING Bank?

 • Ne. Oproti obchodování na burze, kde se obchoduje za aktuální cenu, je v případě podílových fondů obchodováno tzv. principem neznámé ceny.
 • Klient v jeden den zadá pokyn k nákupu nebo prodeji. V ten den večer, jakmile se uzavřou světové finanční trhy a dle jejich výsledku se stanoví cena cenného papíru fondu platná tento den.
 • Klient se tak cenu, za kterou nakoupil nebo prodal své cenné papíry, dozví až následně po zadání obchodu. Obvykle druhý den ráno. U ING fondů obvykle třetí den do 15.00, protože druhý den je dnem obchodu.
 • Průběh obchodování ING Podílových fondů je přehledně popsán v Obchodování s fondy krok za krokem. Je v něm jasně vidět, který den dojde k zobchodování objednávky. Cenu pro den obchodu poté klient zjistí den následující.

Chci využít šance na vyšší výnos a začít investovat do ING Podílových fondů bez vstupních poplatků, ale obávám se případného rizika ztráty při investování. Co mám dělat?

Každý investor má svůj specifický investiční profil, který odráží jeho zkušenosti a znalosti v oblasti investování, ale také současnou a budoucí finanční situaci. Podstatné je, aby si každý investor možná rizika kolísání hodnoty uvědomoval. Seznamte se se třemi základními kroky, které by měly zahájení investování přecházet:

 1. Stanovte si vlastní investiční cíl
  Chcete své volné peněžní prostředky ochránit před inflací, použít je v budoucnu na vzdělání svých dětí, odkládat je na stáří nebo si jen splnit své dávné sny?
 2. Určete si dobu investování
  Za jak dlouho budete peníze potřebovat zpět? Čím později budete chtít použít investované peníze, tím rizikovější (a potenciálně výnosnější) fondy můžete používat.
 3. Výnos nebo jistota
  Preferujete co nejvyšší výnos i za cenu kolísání hodnoty vaší investice? Nebo preferujete nízké riziko za cenu nízkých výnosů?

Zjistěte svůj investiční profil na internetových stránkách a snadno si poté vyberete vhodný typ fondu pro vás.

Jak je možné riziko investování snížit?

Investování do podílových fondů s sebou nese určité riziko. Nejčastěji se setkáváme s rizikem tržním, které představuje krátkodobé kolísání hodnoty investice v čase nebo rizikem změny měnových kurzů. S rizikem však roste i šance na vyšší zhodnocení a navíc existuje řada možností, jak rizika omezit:

 1. Pravidelné investování - tím snižujete riziko nákupu investice v nevhodný čas, protože investujete pravidelně, bez ohledu na to, zda trhy rostou nebo klesají (více o pravidelném investování naleznete zde). 

2. Délka investování - pro investování do podílových fondů je vhodný delší časový horizont, protože právě dostatečná délka trvání investice snižuje riziko kolísání. Obecně se pro podílové fondy doporučuje alespoň pět let.

3. Uvědomit si svůj investiční profil - pro volbu vhodného fondu z pohledu možného výnosu i rizika je vždy vhodné dopředu zjistit vlastní investiční profil. U ING Bank mají klienti možnost jednoduše zjistit svůj investiční profil a poté si snadno zvolí ideální fond (nástroj pro první předvýběr naleznete na stránce nabídky fondů v části "Který fond je pro mě vhodný"). 

Jedním z tipů na závěr, jak s rizikem kolísání úspěšně pracovat, je nepřerušovat investici, ale být trpělivý a vydržet a nenechat se krátkodobým poklesem hodnoty vyděsit. Naopak, zkušení investoři tento pokles využívají jako příležitost k získání aktiv za nižší ceny.

Co je „Průběžný poplatek“ a jak je strháván?

Průběžný poplatek je tvořen poplatkem za správu fondu a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, regulační poplatky atd.). Je plně započítaný v ceně fondu.

Jde o roční poplatek, tzn. každý den se v denní ceně cenného papíru fondu zohlední roční poměrná část ve výši 1/365 tohoto poplatku.

Poplatek za správu tvoří velkou většinu průběžného poplatku. Jeho výše se liší podle typu fondu a je pevně stanovená prospektem. Nejnižší je u fondů peněžního trhu a nejvyšší u fondů akciových. Výše průběžného poplatku se může postupem času mírně měnit především v závislosti na změnách velikosti fondu vlivem nákupů/odkupů a tržních pohybů.

Výši průběžného poplatku naleznete na internetových stránkách v detailu každého fondu.

Komu jsou ING Podílové fondy určené?

ING Podílové fondy jsou určené všem, kteří chtějí část svých volných prostředků zhodnotit investováním a využít tak šanci na vyšší výnos, než je možné dosáhnout na běžných bankovních produktech. Investovat nemusíte stovky ani desítky tisíc korun. Začít můžete od sto korun a investovat třeba měsíčně. Právě díky pravidelnému investování vám i malá měsíční investice může v budoucnu přinést opravdu hodně a navíc omezíte riziko špatného načasování investice.

Jak je to s daněním na podílových fondech?

Od 1.1.2014 došlo k prodloužení lhůty pro osvobození od daně z příjmu fyzických osob při prodeji cenných papírů. Časový test, tj. doba mezi nabytím a prodejem cenných papírů, se prodloužil na 3 roky. Pro časový test je rozhodující den obchodu. Vedle prodloužení časového testu je od 1.1. 2014 rovněž zavedena nová výjimka pro osvobození od daní u fyzických osob. Je definován roční limit ve výši 100 000 Kč, který představuje úhrnnou částku všech prodaných cenných papírů (tj. součet všech prodejních cen individuálních cenných papírů) v jednom kalendářním roce.

Při nedodržení časového testu nebo při překročení ročního limitu vzniká každé fyzické osobě povinnost podat daňové přiznání. Samotná daň ve výši 15 % se platí v případě, že klient dosáhl zisku (ze ztráty se daň neplatí).

Každý investor by si tak měl vést evidenci nakoupených a prodaných cenných papírů, hlavně v případě pravidelného investování. Jedním ze způsobu evidence je metoda FIFO (first in first out). Ta je založena na principu, že při prodeji cenných papírů se odečítá pořizovací cena cenných papírů nejdříve nakoupených. Přehled provedených obchodů přehledně najdete v ročním výpise ING Podílových fondů (od roku 2018) nebo v historii obchodů v detailu každého fondu v internetovém bankovnictví.

Více informací najdete v našem webináři zaměřeném na téma danění výnosů z podílových fondů.

Daňové povinnosti spojené s podílovými fondy jsou plně na zodpovědnosti každé fyzické osoby a řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Zákon neumožňuje tuto zodpovědnost za klienta převzít.

Kde mohu zjistit podrobnosti o nabízených fondech z nabídky ING Bank?

Veškeré podrobnosti naleznete v Měsíčním informačním listu v detailu každého fondu na stránce naší nabídky fondů. Další informace potom naleznete i v prospektu a ve zkrácené přehledné verzi v dokumentu Klíčové informace pro investory.

Proč mám vyplňovat Investiční dotazník?

Investiční dotazník vám pomocí sady jednoduchých otázek zaměřených především na vaše odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investování stanoví váš investiční profil a snadno si poté vyberete vhodný typ fondu pro vás.

Vyplnění investičního dotazníku je zákonnou povinností, takže se mu nevyhnete u žádné společnosti nabízející nákup cenných papírů.

Jaká je minimální investice do fondů z nabídky ING Podílových fondů?

Minimální investice je 100 Kč.
U cizoměnových fondů byla minimální investice stanovena na €3 nebo $3 podle toho, v jaké měně je fond denominovaný.

Měnové riziko u podílových fondů a jak ho minimalizovat

Měnové riziko vyplývá z pohybu měnových kurzů. Vzniká:

 1. při investování do podílových fondů v jiné měně, než je domácí měna investora (české koruny)
 2. a v rámci portfolia fondu, který investuje do cizích měn. Toto riziko může řídit portfolio manažer fondu, který se snaží o dosažení co nejvyšší výkonnosti z různých měnových pozic v portfoliu fondu.

Dále se budeme zabývat jen prvním případem, tedy rizikem, které může ovlivnit přímo investor.
Příklad:Příklad: Investice v českých korunách do podílového fondu jehož referenční měna je americký dolar. V případě, že česká koruna posílí vůči dolaru, ztrácí tato investice i jen tím, že je držena právě v této měně. Pokud bude dolar posilovat, bude dolarová investice v korunách naopak vydělávat.
Jak se měnovému riziku bránit: Investováním pouze do aktiv, jejichž cena je v českých korunách. U fondů investujících v zahraničí lze měnové riziko snížit volbou takového fondu, který svůj majetek zajišťuje proti měnovému riziku (tzv. hedging).Hedging nebo-li zajištění měnového rizika, má za úkol neutralizovat dopad vývoje měny na investici. Pokud investujete do dluhopisů nebo akcií v cizích měnách vyhnete se tak ztrátě při poklesu zahraniční měny, na druhou stranu ale přicházíte o potenciální zisk z posilování zahraniční měny.

Zajištění fondů z nabídky ING Podílových fondů je následující:
ING Aria Lion fondy jsou vůči měnovému riziku zajištěny ve stoprocentním rozsahu s možnou odchylkou míry zajištění +/- 2,5 %. Referenční měna fondů je EUR.
Fidelity Fond Fidelity Global Dividend, Fidelity World, Fidelity Global High Yield, Fidelity America a Fidelity Asian Special Situations jsou vůči měnovému riziku zajištěny ve stoprocentním rozsahu s použitím měnových forwardů s možnou odchylkou míry zajištění ve výši pěti procent. Měnové zajištění těchto Fidelity fondů je aplikováno na všechny významné měnové pozice v portfoliu fondu.
NN (L) Global Sustainable Equity a NN (L) European Equity v CZK jsou vůči měnovému riziku zajištěny téměř ve stoprocentním rozsahu s možnou odchylkou míry zajištění okolo tří procent. Referenční měna fondů je EUR.
Fondy investiční společnosti Franklin Templeton Investments v CZK jsou vůči měnovému riziku zajištěny vůči základní měně fondu, která je uvedena v měsíčním informačním listu daného fondu.

Jaké poplatky jsou s investováním spojené?

 • Vstupní poplatek – poplatek se určuje podle výše investované částky do fondu.
 • Výstupní poplatek – poplatek se určuje podle výše částky z odprodeje fondu.
 • Průběžný poplatek – jedná se o poplatek společnosti spravující fond a ostatní provozní náklady (na depozitáře, auditora, regulační poplatky atd.). Je již zohledněn v ceně cenného papíru.

Vstupní ani výstupní poplatek u fondů v základní nabídce ING Podílových fondů není účtován. Investice do rozšířené nabídky je zpoplatněna vstupním poplatkem 1 %, což je pro akciové a smíšené fondy nejnižší poplatek na trhu.
Detaily k jednotlivým poplatkům naleznete v Sazebníku pro ING Podílové fondy.

Co je to systém kompenzace investorů?

Komisionář (ING Bank N.V. a její pobočky v členských státech EU) je účastníkem holandského systému ochrany investorů „Investor Compensation System“ zřízeného podle právních předpisů Nizozemí, dle ustanovení § 3.5.6.1 a následujících zákona "The Financial Supervision Act" ze dne 28.9.2006, a v souladu s požadavky Evropské Unie.

Účast ING Bank N.V., organizační složky v systému pojištění pohledávek z vkladů a systému kompenzace investorů

Co potřebuji k obsluze Internetového bankovnictví?

Popis ověřovacích údajů a jejich použití najdete na stránce o internetovém bankovnictví

Co jsou ING Podílové fondy?

ING Podílové fondy jsou fondy kolektivního investování. Jde o investice do podílových fondů, které nabízí možnost vyššího zhodnocení než na běžném či spořicím účtu.

Produkt se skládá ze základní nabídky a rozšířené nabídky. Základní nabídku tvoří 4 fondy ING Aria Lion, z nichž každý odpovídá různému investičnímu profilu dle výsledku investičního dotazníku. Fondy se liší svou rizikovostí – poměrem akciových a dluhopisových investic v portfoliu.

Rozšířenou nabídku tvoří více než 30 fondů několika celosvětových investičních společností: Fidelity International, BlackRock, Franklin Templeton Investments a NN Investment Partners. Jedná se o dluhopisové, smíšené a akciové fondy s různým zaměřením, které jsou vhodné pro zkušenější investory.

ING Bank vám při výběru vhodného fondu poskytuje maximální podporu (videa o investování, přehledné internetové i mobilní bankovnictví, podporu prostřednictvím e-mailu, kontaktního centra nebo poboček, pravidelné semináře, webináře nebo zpravodaje ze světa financí).

Se základní nabídkou ING Podílových fondů navíc investujete bez vstupních a výstupních poplatků, které se v České republice stále běžně investorům účtují a ukrajují jim nemalou část z jejich výnosů. Investice do rozšířené nabídky je zpoplatněna pouze 1 %, což je pro akciové a smíšené fondy nejnižší poplatek na trhu.

Jaké svátky mají vliv na obchodování a výpočet cen fondů?

České svátky

 • Pokyny k nákupu nebo prodeji fondů v české svátky neodesíláme ke zpracování. K odeslání pokynů dojde první následující český pracovní den.

 • Fondy jsou v zahraničí standardně obchodované a počítá se pro ně cena (mimo zahraniční svátky, viz. níže). To má dopad především na ING fondy, které mají den obchodu o den posunutý. Pokud je tedy den obchodu českým svátkem, ale v zahraničí je pracovní den, bude i přesto tento den nákup nebo prodej uskutečněn.Zahraniční svátky, ve které nejsou fondy obchodovány. V tyto dny není pro fondy počítána cena.


 • Všechny fondy z nabídky ING Podílových fondů jsou registrované a domicilované v Lucembursku a neobchodují se proto v lucemburské bankovní svátky.


 • Svátky v jiných zemích můžou také způsobit, že se některý z fondů, který má návaznost na tuto zemi, nebude v tyto dny obchodovat, protože investiční společnost není vždy schopná zajistit nákup a prodej podkladových cenných papírů. Záleží přitom na regionálním zaměření fondu (např. Fidelity Japan Advantage není obchodovaný v japonské svátky). Na většinu fondů mají vliv americké svátky, protože většina světových cenných papírů je obchodována na amerických burzách a/nebo v USD.

Mohu investovat pouze jednorázově nebo i pravidelně?

Investovat můžete jednorázově i pravidelně, a to již od 100 Kč. Podstata pravidelného investování totiž spočívá v ukládání stále stejné částky v pravidelných intervalech do konkrétního fondu. Pravidelné investování dokáže vytvořit zdravý návyk, který po letech oceníte a zajistíte si tak dostatečnou rezervu na stáří, budoucnost dětí nebo financování bydlení a zároveň tím omezíte riziko, že veškeré volné prostředky investujete právě v okamžiku, kdy finanční trh stojí před poklesem. Díky dlouhodobému a pravidelnému investování vás v budoucnosti i malá měsíční investice může příjemně překvapit.

Pravidelnou investici si nastavíte jednoduše a rychle přímo ze svého ING Konta a to pohodlně v aplikaci internetového bankovnictví.

Převod mezi klienty

Převod mezi dvěma klienty s majetkovým účtem v ING Bank se uskutečňuje na základě originálu formuláře Pokynu k Převodu mezi Klienty. Váš podpis na tomto formuláři musí být opatřen úředním ověřením nebo musí být vaše totožnost řádně ověřena naším pracovníkem. Pokud tento vámi podepsaný formulář naskenujete a nahrajete do sekce Moje dokumenty v internetovém bankovnictví, nemusí být ale váš podpis na tomto formuláři ověřen.

Jaké riziko mají ING Podílové fondy?

V ING Bank dbáme na to, aby naši klienti vždy věděli, jaké riziko mají jednotlivé fondy. Proto jsou všechny fondy v nabídce ING Podílové fondy označeny svojí specifickou "Rizikovou třídou" a to od 1 do 7, kde "1" znamená nejnižší riziko investice a "7" riziko nejvyšší. Rizikové třídy každého fondu z nabídky ING Podílových fondů naleznete na stránce naší nabídky fondů.

Rizika jsou u každého fondu popsána v prospektu, který najdete na internetových stránkách vždy na stránce každého fondu.

Jak se dozvím, že mé pokyny k nákupu nebo prodeji proběhly v pořádku?

Rychle a jednoduše online ve svém internetovém bankovnictví v historii transakcí přímo na stránkách detailu každého fondu nebo na měsíčních či ročních výpisech.
Ve výjimečných případech na neuskutečnění obchodu (nedostatek peněžních prostředků na účtu, zákonné důvody atd.) upozorňujeme klienty prostřednictvím SMS.

Mohu v průběhu investování změnit svoji adresu (trvalého bydliště, kontaktní)?

Ano, jakoukoliv změnu (jméno, občanský průkaz, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa apod.) nám, prosím, oznamujte přes internetové bankovnictví v sekci Můj profil.

Jak získat ING Podílové fondy?

ING Podílové fondy založíte pohodlně v internetovém bankovnictví během pár minut ke svému ING Kontu.

Stačí v menu kliknout na Nákup fondů, vybrat si fond a nechat se vést. Při zakládání ING Podílových fondů vyplníte investiční dotazník, který vám přes sadu jednoduchých otázek zaměřených především na vaše znalosti a zkušenosti v oblasti investování doporučí fond, který odpovídá vašemu investičnímu profilu. Poté si již jen prostudujete smluvní ujednání, seznámíte se s důležitými dokumenty, uzavřete s námi Produktovou smlouvu pro ING Podílové fondy a můžete ihned začít investovat.

Kde se dozvím, z čeho je aktuálně fond složen, z jakých titulů?

Veškeré informace o fondech získáte na stránce naší nabídky fondů. Po rozkliknutí jména fondu se zobrazí podrobnosti, které obsahují vedle základních informací o fondu také informace grafy složení portfolia fondu z dat od společnosti Morningstar. Podrobné informace o aktuálním složení fondu přímo od správce aktiv naleznete také v dokumentu Měsíční informační list.

Co je to otevřený podílový fond?

Nejběžnějším typem kolektivního investování jsou otevřené podílové fondy.

Otevřený podílový fond vzniká tak, že řada menších investorů investuje své úspory společně a svěří je do správy profesionálnímu správci, kterým je investiční společnost. Z malých částek se tak složí velká suma peněz, za kterou správce fondu nakupuje ve větších objemech různé cenné papíry a při rozhodování o investicích se řídí pravidly dle prospektu fondu (také tzv. statut fondu). Díky této aktivní odborné správě je investování do podílových fondů vhodnou volbou pro ty investory, kteří se nechtějí sami rozhodovat do jakých konkrétních cenných papírů investovat své peníze. Investor si sám vybere ideální fond, který nejlépe vyhovuje jeho investičním cílům.

Se základní nabídkou ING Podílových fondů navíc investujete bez vstupních a výstupních poplatků, kdy alespoň jeden z nich se v České republice stále běžně investorům účtuje a ukrajuje jim nemalou část z jejich výnosů. Investice do rozšířené nabídky je zpoplatněna pouze 1 %, což je pro akciové a smíšené fondy nejnižší poplatek na trhu. V České republice se otevřené podílové fondy řídí zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Kdo rozhoduje o tom, jak fond investuje a kde to zjistím?

Rozhodující osobou pro investice je portfolio manažer fondu, který je podporován týmy analytiků. Každý den za vás sledují a vyhodnocují vývoj finančních trhů a jednotlivých cenných papírů a rozhodují o změnách rozložení portfolia fondu tak, aby bylo co nejefektivnější. Snaží se při tom dosáhnout co možná nejlepšího poměru mezi očekávaným výnosem a rizikovostí portfolia fondu.Jedná se o odborníky s dlouholetou praxí na finančních trzích. Pravidla a limity, kam může portfolio manažer investovat, naleznete v prospektu fondu.

Co dělat, když moje investice začnou klesat?

V případě nenadálého poklesu na finančních trzích je jednání každého klienta individuální. U investic do podílových fondů je dobré mít vždy na paměti investiční horizont, nebo-li doporučenou délku investice. Pokud máte jednou vytyčený svůj investiční cíl a stanovený investiční horizont, držte se své investiční strategie a přemýšlejte dlouhodobě. Pokud se váš investiční cíl nemění, neměňte impulzivně ani svůj investiční plán podle aktuálního vývoje na trhu.

Je nutné mít ING Konto ke sjednání ING Podílových fondů?

Ano, je to podmínka našeho smluvního vztahu. S ING Kontem navíc jednodušeji a rychleji ovládáte své fondy – platby se provedou rychleji, a vše ovládáte v bezpečí vašeho internetového bankovnictví, kde máte na jednom místě veškerý přehled o vašich transakcích. Každá neinvestovaná koruna je na ING Kontu navíc výhodně zhodnocena.


ING Konto je bez poplatků a založíte jej pohodlně odkudkoliv přes internet.


Fondové aktuality

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.