Přihlásit  

info-box-icon

Děkujeme, že jste spořili a investovali právě s námi!

Po víc než 20 letech úspěšného působení ukončíme v srpnu tohoto roku služby osobního bankovnictví v ČR. Svoje fondy můžete bezplatně a jednoduše převést k Raiffeisenbank a dál pokračovat v investování do celé stávající rozšířené nabídky ING Podílových fondů se vstupním poplatkem 1 %. ING Aria Lion fondy můžete u Raiffeisenbank dál držet a odprodávat. Raiffeisenbank vám pro investování bez vstupních i výstupních poplatků nově nabídne svoje investicni strategie a udržitelné investice.

Navíc můžete využít exkluzivní nabídku pro převod úspor 1 % p. a. až do 300 000 Kč na 1 rok a získejte k tomu 500 Kč jako bonus.

Možnost převést vaše úspory z ING do Raiffeisenbank schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a vy se k ní můžete hlásit jen do 15. 7. 2021 ve svém Internetovém bankovnictví.

Často kladené otázky o ING Podílových fondech

Základní informace

Věděli jste, že minimální investice do ING Podílových fondů je jen 100 Kč?

Investice do podílových fondů si v posledních letech získávají popularitu. Přesto si ale řada lidí myslí, že je tento investiční nástroj vhodný jen pro investice velkých částek a pro lidi s vyššími příjmy. Investování do ING Podílových fondů je možné již od 100 Kč. Oproti jiným finančním instrumentům, jako jsou například termínované vklady nebo běžné bankovní produkty, mohou investice nabídnout potenciál vyššího zhodnocení za cenu odpovídající kolísavosti hodnoty dané investice. Neboli čím větší potenciál zhodnocení očekáváte, tím větší riziko kolísání cen při investování obvykle podstupujete.

Video: Video o pravidelné investování.

Jaké jsou základní otázky, na které si musím odpovědět před vybráním správného fondu?

 1. Jaké očekávám zhodnocení svých prostředků?
 2. Jak dlouho chci své prostředky zhodnocovat? Za jak dlouho budu své prostředky potřebovat?
 3. Preferuji nízké riziko i za cenu nižších výnosů? Nebo chci raději vyšší výnosy a nevadí mí kolísání hodnoty investic?

Připravili jsme pro vás sérii videí, ve kterých vám představujeme investování s ING Bank. Podívejte se na ně.

Co je „Průběžný poplatek“ a jak je strháván?

Průběžný poplatek je tvořen poplatkem za správu fondu a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, regulační poplatky atd.). Je plně započítaný v ceně fondu.

Jde o roční poplatek, tzn. každý den se v denní ceně cenného papíru fondu zohlední roční poměrná část ve výši 1/365 tohoto poplatku.

Poplatek za správu tvoří velkou většinu průběžného poplatku. Jeho výše se liší podle typu fondu a je pevně stanovená Prospektem fondu. Nejnižší je u fondů peněžního trhu a nejvyšší u fondů akciových. Výše průběžného poplatku se může postupem času mírně měnit především v závislosti na změnách velikosti fondu vlivem nákupů/odkupů a tržních pohybů.

Výši průběžného poplatku naleznete na internetových stránkách v detailu každého fondu.

Video: Poplatky

Komu jsou ING Podílové fondy určené?

ING Podílové fondy jsou určené všem, kteří chtějí část svých volných prostředků zhodnotit investováním a využít tak šanci na vyšší výnos (s určitou mírou rizika), než jaký je možné dosáhnout na běžných bankovních produktech (na kterých je ale výnos zaručený). Investovat nemusíte stovky ani desítky tisíc korun. Začít můžete od sto korun a investovat třeba měsíčně. Právě díky pravidelnému investování vám i malá měsíční investice může v budoucnu přinést opravdu hodně, a navíc omezíte riziko špatného načasování investice. Nicméně, stále se jedná o investování, a to vždy nese s sebou určité riziko.

Spočítejte si, kolik vám pravidelná investice může přinést.

Video: Investiční profily

Jak je to s daněním na podílových fondech?

Daňové povinnosti spojené s podílovými fondy jsou plně na zodpovědnosti každé fyzické osoby a v České republice se řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Zákon neumožňuje tuto zodpovědnost za klienta převzít.

Klienti mohou mít odlišné daňové povinnosti podle jejich občanství, daňové rezidence a jiných faktorů.

Následující informace jsou určeny pro fyzické osoby, kteří mají daňovou povinnost v České republice.

 • Na příjem z prodeje cenných papírů se v České republice vztahuje daňová povinnost.
 • Příjem z prodeje cenných papírů podléhá dani 15 %. Tato daň se platí pouze ze zisku.
 • Klient si může zjistit, zda se na něj vztahují příslušné výjimky ve zdanění jako např.
  • tzv. množstevní test, pokud klient odprodá cenné papíry v celkové výši do 100 000 Kč příjmu (ne zisku) nebo
  • tzv. časový test, pokud je doba mezi nákupem a prodejem cenného papíru delší než 3 roky.
  Pak může dojít k osvobození od daně.
 • Daňová povinnost zahrnuje všechny obchody (prodeje cenných papírů) klienta u všech obchodníků s cennými papíry za jedno zdaňovací období.
 • Pro posouzení splnění časového testu je rozhodující den obchodu, nikoli den vypořádání.

Proč mám vyplňovat Investiční dotazník?

Investiční dotazník vám pomocí sady jednoduchých otázek zaměřených především na vaše odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investování stanoví váš investiční profil a snadno si poté vyberete přiměřené fondy pro vás. Proto prosím věnujte vyplnění investičního dotazníku dostatečnou pozornost a pravidelně ho aktualizujte

Dotazník je pro vás vždy k dispozici v Internetovém nebo Mobilním bankovnictví, kde jej můžete i v průběhu času aktualizovat. Vyplnění investičního dotazníku je zákonnou povinností.

Video: Investiční profily

Jaké poplatky jsou s investováním spojené?

 • Vstupní poplatek – poplatek je stanoven v % z objemu investované částky do fondu. Platíte jej při nákupu podílového fondu. U ING Podílových fondů je 0 % v základní nabídce, 1 % v rozšířené nabídce.
 • Výstupní poplatek – poplatek je stanoven v % z objemu částky z prodeje fondu. U ING Podílových fondů je 0 % u všech fondů.
 • Průběžný poplatek – jedná se o celkové průběžné náklady fondu, které obsahují poplatek za správu fondu i ostatní provozní náklady (na depozitáře, auditora, regulační poplatky atd.). Je plně započítaný v ceně fondu. Jde o roční poplatek, tzn. každý den se v denní ceně cenného papíru fondu zohlední roční poměrná část ve výši 1/365 tohoto poplatku.

Vstupní ani výstupní poplatek u fondů v základní nabídce ING Podílových fondů není účtován. Investice do rozšířené nabídky je zpoplatněna vstupním poplatkem 1 %, což je pro akciové a smíšené fondy jeden z nejnižších poplatků na trhu.

Detaily k jednotlivým poplatkům naleznete v Sazebníku pro ING Podílové fondy.

Video: Poplatky

Jaká je nabídka ING Podílových fondů?

ING Podílové fondy jsou fondy kolektivního investování. Jde o investice do podílových fondů, které nabízí možnost vyššího zhodnocení než na běžném či spořicím účtu.

Vybírat můžete ze základní a rozšířené nabídky fondů.

Základní nabídku tvoří 4 fondy ING Aria Lion, z nichž každý odpovídá jednomu investičnímu profilu podle výsledku investičního dotazníku. Fondy se liší svou rizikovostí – poměrem akciových a dluhopisových investic v portfoliu.

Rozšířenou nabídku tvoří více než 30 fondů několika celosvětových investičních společností:

 • Fidelity International
 • BlackRock
 • Franklin Templeton Investments
 • NN Investment Partners

Jedná se o dluhopisové, smíšené a akciové fondy s různým zaměřením. Tyto fondy si vybírají investoři, kteří si chtějí portfolio poskládat sami. Naši nabídku pravidelně revidujeme. Podívejte se na její aktuální pobobu zde.

Mohu investovat pouze jednorázově nebo i pravidelně?

Investovat můžete jednorázově i pravidelně, a to již od 100 Kč.

Podstata pravidelného investování spočívá v ukládání stále stejné částky v pravidelných intervalech do konkrétního fondu. Pravidelné investování dokáže vytvořit zdravý návyk, který po letech oceníte a zajistíte si tak dostatečnou rezervu na stáří, budoucnost dětí nebo financování bydlení. Zároveň tím omezíte riziko, že veškeré volné prostředky investujete právě v okamžiku, kdy finanční trh stojí před poklesem. Díky dlouhodobému a pravidelnému investování vás v budoucnosti i malá měsíční investice může příjemně překvapit.

Pravidelnou investici si nastavíte jednoduše a rychle přímo ze svého ING Konta, a to pohodlně v Internetovém a Mobilním bankovnictví.

Video: Pravidelné investování

Převod mezi klienty

Převod mezi dvěma klienty s Produktovou smlouvou pro ING Podílové fondy v ING Bank se uskutečňuje na základě originálu formuláře Pokynu k Převodu mezi Klienty. Váš podpis na tomto formuláři musí být opatřen úředním ověřením nebo musí být vaše totožnost řádně ověřena naším pracovníkem. Pokud tento vámi podepsaný formulář naskenujete a nahrajete do sekce Moje dokumenty v Internetovém bankovnictví, nemusí být váš podpis na tomto formuláři ověřen.

Mohu v průběhu investování změnit svoji adresu (trvalého bydliště, kontaktní)?

Ano, jakoukoliv změnu (jméno, občanský průkaz, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa apod.) nám, prosím, oznamujte přes Internetové bankovnictví v sekci Můj profil.

Je několik zákonů a předpisů, které banka musí dodržovat včetně sbírání údajů od klientů a jejich aktualizace.

Jak získat ING Podílové fondy?

ING Podílové fondy nakoupíte pohodlně v Internetovém a Mobilním bankovnictví během pár minut.

Stačí v menu kliknout na Nákup fondů, vybrat si fond a nechat se vést. Při nákupu ING Podílových fondů vyplníte investiční dotazník, který vám přes sadu jednoduchých otázek zaměřených především na vaše znalosti a zkušenosti v oblasti investování nabídne fondy, které odpovídají vašemu investičnímu profilu. Poté si již jen prostudujete smluvní ujednání, seznámíte se s důležitými dokumenty, uzavřete s námi Produktovou smlouvu pro ING Podílové fondy a můžete ihned začít investovat.

Co je to otevřený podílový fond?

Otevřené podílové fondy jsou nejběžnějším typem kolektivního investování.

Otevřený podílový fond vzniká tak, že řada menších investorů investuje své úspory společně a svěří je do správy profesionálnímu správci, kterým je investiční společnost. Z malých částek se tak složí větší suma peněz, za kterou správce fondu nakupuje různé cenné papíry a při rozhodování o investicích se řídí pravidly dle Prospektu fondu. Díky této aktivní odborné správě je investování do podílových fondů vhodnou volbou pro ty investory, kteří se nechtějí sami rozhodovat do jakých konkrétních cenných papírů investovat své peníze. Investor si sám vybere fond, který nejlépe vyhovuje jeho investičním cílům.

 • V otevřeném podílovém fondu můžete kdykoliv podílové listy přikoupit a zvýšit tak celkovou velikost fondu.
 • Z otevřeného podílového fondu můžete také kdykoliv podílové listy odprodat za jejich aktuální hodnotu, což sníží celkový majetek fondu.

V České republice se otevřené podílové fondy řídí zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Video: Co je podílový fond a jak funguje

Kdo rozhoduje o tom, jak fond investuje a kde to zjistím?

Rozhodující osobou pro investice je portfolio manažer fondu, který je podporován týmy analytiků. Každý den za vás sledují a vyhodnocují vývoj finančních trhů a jednotlivých cenných papírů a rozhodují o změnách rozložení portfolia fondu tak, aby bylo co nejefektivnější. Snaží se při tom dosáhnout co možná nejlepšího poměru mezi očekávaným výnosem a rizikovostí portfolia fondu. Jedná se o odborníky s dlouholetou praxí na finančních trzích. Pravidla a limity, kam může portfolio manažer investovat, naleznete v Prospektu fondu.

Video: Portfolio manažer fondu

Je nutné mít ING Konto ke sjednání ING Podílových fondů?

Ano, je to podmínka našeho smluvního vztahu. S ING Kontem navíc jednodušeji a rychleji ovládáte své fondy – platby se provedou rychleji, a vše ovládáte v bezpečí vašeho internetového bankovnictví, kde máte na jednom místě veškerý přehled o vašich transakcích.

ING Konto je bez poplatků a založíte jej pohodlně odkudkoliv přes internet.

Jak to bude s daněním investic z důvodu ukončení osobního bankovnictví ING?

 • Pokud své investice převedete do Raiffeisenbank nebo k jinému distributorovi, nic se pro vás nemění. Převod není brán jako prodej cenných papírů a nevztahuje se na něj daňová povinnost. 
 • Pokud se rozhodnete své investice prodat, popř. vyčkáte, až je v rámci výpovědi odprodáme za vás, může se na vás daňová povinnost vztahovat

Upozorňujeme, že daňová povinnost se na vás může vztahovat i po převodu do Raiffeisenbank nebo k jinému distributorovi, v případě, že své investice následně odprodáte. 

Podrobnosti o způsobu zdanění by měl každý klient řešit se svým daňovým poradcem s ohledem na svou individuální situaci.
 

Nákup a prodej fondů

Když prodávám nebo nakupuji cenné papíry fondu, tak prodávám za cenu, kterou vidím na stránkách ING Bank?

 • Ne. Oproti obchodování na burze, kde se obchoduje za aktuální cenu, je v případě podílových fondů obchodováno tzv. principem neznámé ceny.
 • V jeden den zadáte pokyn k nákupu nebo prodeji. V ten den večer, jakmile se uzavřou světové finanční trhy, se dle jejich výsledku stanoví cena cenného papíru fondu platná tento den.
 • Vy se tak cenu, za kterou nakupujete nebo prodáváte své cenné papíry, dozvíte až následně po zadání obchodu. Obvykle druhý pracovní den ráno. U ING fondů obvykle třetí pracovní den do 15:00, protože druhý den je dnem obchodu.
 • Průběh obchodování ING Podílových fondů je přehledně popsán v Obchodování s fondy krok za krokem.

Jaké svátky mají vliv na obchodování a výpočet cen fondů?

České svátky

 • Pokyny k nákupu nebo prodeji fondů v české svátky neodesíláme ke zpracování. K odeslání pokynů dojde první následující český pracovní den.
 • Fondy jsou v zahraničí standardně obchodované a počítá se pro ně cena (mimo zahraniční svátky, viz. níže). To má dopad především na ING fondy, které mají den obchodu o den posunutý. Pokud je tedy den obchodu českým svátkem, ale v zahraničí je pracovní den, bude i přesto tento den nákup nebo prodej uskutečněn.
 • Zahraniční svátky, ve které nejsou fondy obchodovány. V tyto dny není pro fondy počítána cena.

  • Všechny fondy z nabídky ING Podílových fondů jsou registrované a domicilované v Lucembursku a neobchodují se proto v lucemburské bankovní svátky.
  • Svátky v jiných zemích můžou také způsobit, že se některý z fondů, který má návaznost na tuto zemi, nebude v tyto dny obchodovat, protože investiční společnost není vždy schopná zajistit nákup a prodej podkladových cenných papírů. Záleží přitom na regionálním zaměření fondu (např. Fidelity Japan Advantage není obchodovaný v japonské svátky). Na většinu fondů mají vliv americké svátky, protože většina světových cenných papírů je obchodována na amerických burzách a/nebo v USD.

Jak se dozvím, že mé pokyny k nákupu nebo prodeji proběhly v pořádku?

Rychle a jednoduše online ve svém Internetovém a Mobilním bankovnictví v historii transakcí přímo v detailu každého fondu nebo na měsíčních či ročních výpisech.

Ve výjimečných případech na neuskutečnění obchodu (nedostatek peněžních prostředků na účtu, zákonné důvody atd.) upozorňujeme klienty prostřednictvím SMS.

Kde se dozvím, z čeho je aktuálně fond složen, z jakých titulů?

Veškeré informace o fondech získáte na stránce naší nabídky fondů. Po rozkliknutí jména fondu se zobrazí podrobnosti, které obsahují vedle základních informací o fondu také grafy složení portfolia fondu z dat od společnosti Morningstar. Podrobné informace o aktuálním složení fondu přímo od správce aktiv naleznete také v dokumentu Měsíční informační list.

Přístup k informacím a fondům

Kde mohu sledovat, jak se mé investici daří?

Informace o cenách podílových listů jednotlivých fondů a jejich výkonnosti v průběhu času se denně aktualizují a lze je zjistit na našich internetových stránkách a na informační lince 800 159 159. Výkonnost vašeho portfolia je možno sledovat i online prostřednictvím Internetového a Mobilního bankovnictví. Cenu ze dne obchodu se dozvíte následující pracovní den do 9:00, u ING fondů den poté do 15:00. Více informací o státních svátcích naleznete v odpovědi na otázku Jaké svátky mají vliv na obchodování a výpočet cen fondů?

Jak rychle si mohu své vložené peníze vybrat zpět?

Pokyn k prodeji zadáte rychle a pohodlně online v rámci Internetového nebo Mobilního bankovnictví. Finanční prostředky takto získané budou po vypořádání obchodu zaslány v českých korunách na vaše ING Konto. K vypořádání pokynu dojde zpravidla do 6 pracovních dní.
Detail celého procesu naleznete v Obchodování s fondy krok za krokem.
Konverze v případě cizoměnových fondů se řídí Kurzovním lístkem.

Kde mohu zjistit podrobnosti o nabízených fondech z nabídky ING Bank?

Veškeré podrobnosti naleznete v Měsíčním informačním listu v detailu každého fondu na stránce naší nabídky fondů. Další informace potom naleznete i v Prospektu fondu a ve zkrácené přehledné verzi v dokumentu Klíčové informace pro investory.

Video: Podílové fondy ING Aria Lion

Co potřebuji k obsluze Internetového bankovnictví?

Popis ověřovacích údajů a jejich použití najdete na stránce o Internetovém bankovnictví.

Rizika a dopady

Musím sledovat vývoj svých investic a ceny cenných papírů každý den?

ING Bank neposkytuje investiční poradenství, proto je na vás, jak často budete chtít sledovat vývoj cen a stav vašeho portfolia. Veškeré informace o vývoji portfolia máte online přístupné prostřednictvím Internetového a Mobilního bankovnictví. Aktuální stav portfolia se vám přehledně zobrazuje na hlavní stránce Internetového bankovnictví, přehled o stavu provedených obchodů je k dispozici v detailu každého fondu.

Chci využít šance na vyšší výnos a začít investovat do ING Podílových fondů bez vstupních poplatků, ale obávám se případného rizika ztráty při investování. Co mám dělat?

Každý investor má svůj specifický investiční profil, který odráží jeho zkušenosti a znalosti v oblasti investování, ale také současnou finanční situaci a investiční horizont. Podstatné je, aby si každý investor možná rizika kolísání hodnoty uvědomoval. Seznamte se se třemi základními kroky, které by měly zahájení investování předcházet:

 1. Stanovte si svůj investiční cíl – řekněte si, jaké očekáváte zhodnocení svých prostředků.
 2. Určete si svůj investiční horizont – rozmyslete si, jak dlouho chcete své prostředky zhodnocovat.
 3. Zamyslete se, jaký je váš přístup k riziku – preferujete spíš nízké riziko i za cenu nižších výnosů, nebo chcete raději vyšší výnosy a nevadí vám kolísání hodnoty investice?

Video Jak si vybrat fond

Jak je možné riziko investování snížit?

Investování do podílových fondů s sebou nese určité riziko. Nejčastěji se setkáváme s rizikem tržním, které představuje krátkodobé kolísání hodnoty investice v čase, nebo rizikem změny měnových kurzů. S rizikem však roste i šance na vyšší zhodnocení, a navíc existuje řada možností, jak rizika omezit:

 1. Pravidelné investování – tím snižujete riziko nákupu investice v nevhodný čas, protože investujete pravidelně bez ohledu na to, zda trhy rostou nebo klesají (více informací o pravidelném investování).
 2. Délka investování – pro investování do podílových fondů je vhodný delší časový horizont, protože právě dostatečná délka trvání investice snižuje riziko kolísání. Obecně se pro podílové fondy doporučuje alespoň pět let.
 3. Uvědomit si svůj investiční profil – pro volbu vhodného fondu z pohledu možného výnosu i rizika je vždy vhodné dopředu zjistit vlastní investiční profil. U ING Bank můžete jednoduše zjistit svůj investiční profil pomocí investičního dotazníku a poté si snadno zvolit ideální fondy pro vás (nástroj pro první předvýběr naleznete na stránce nabídky fondů v části "Který fond je pro mě přiměřený").

Jedním z tipů na závěr, jak s rizikem kolísání úspěšně pracovat, je nepřerušovat investici, ale být trpělivý a vydržet a nenechat se krátkodobým poklesem hodnoty vyděsit. Naopak, zkušení investoři tento pokles využívají jako příležitost k získání aktiv za nižší ceny.

Video: Pravidelné investování

Měnové riziko u podílových fondů a jak ho minimalizovat

Měnové riziko vyplývá z pohybu měnových kurzů a může vznikat v těchto situacích:

 1. Při investování do podílových fondů v jiné měně, než je domácí měna investora (česká koruna).
 2. V rámci portfolia fondu, který investuje do cizích měn. Toto riziko může řídit portfolio manažer fondu, který se snaží o dosažení co nejvyšší výkonnosti z různých měnových pozic v portfoliu fondu.

Dále se budeme zabývat jen prvním případem, tedy rizikem, které může ovlivnit přímo investor.

Příklad: Investice v českých korunách do podílového fondu, jehož referenční měna je americký dolar. V případě, že koruna posílí vůči dolaru, ztrácí tato investice i jen tím, že je držena právě v této měně. Pokud bude dolar posilovat, bude dolarová investice v korunách naopak vydělávat.

Jak se měnovému riziku bránit: Investováním pouze do aktiv, jejichž měna je v českých korunách. U fondů investujících v zahraniční měně lze měnové riziko snížit volbou takového fondu, který svůj majetek zajišťuje proti měnovému riziku (tzv. Hedging).

Každé riziko je ale také příležitostí. Pokud si myslíte, že USD nebo EUR bude proti CZK posilovat, a jste schopni přijmout dodatečné riziko kolísání hodnoty investice způsobené pohybem měnových kurzů, můžete investovat do některých ING Podílových fondů vedených v cizí měně.

Popis některých zajištěných fondů z nabídky ING je následující:

 • ING Aria Lion fondy jsou vůči měnovému riziku zajištěny ve stoprocentním rozsahu s možnou odchylkou míry zajištění +/- 2,5 %. Referenční měna fondů je EUR.
 • Fidelity fondy jako Fidelity Global Dividend, Fidelity World, Fidelity Global High Yield, Fidelity America a Fidelity Asian Special Situations jsou vůči měnovému riziku zajištěny ve stoprocentním rozsahu s použitím měnových forwardů s možnou odchylkou míry zajištění ve výši pěti procent. Měnové zajištění těchto Fidelity fondů je aplikováno na všechny významné měnové pozice v portfoliu fondu.
 • NN (L) Global Sustainable Equity a NN (L) European Equity v CZK jsou vůči měnovému riziku zajištěny téměř ve stoprocentním rozsahu s možnou odchylkou míry zajištění okolo tří procent. Referenční měna fondů je EUR.
 • Fondy investiční společnosti Franklin Templeton Investments v CZK jsou vůči měnovému riziku zajištěny vzhledem k základní měně fondu, která je uvedena v měsíčním informačním listu daného fondu.

Video: Investování a emoce

Co je to systém kompenzace investorů?

ING Banka je součástí dvou kompenzačních systémů:

 • Deposit Guarantee System – když nebudeme moci dostát svým závazkům, bude našim klientům se spořícími účty poskytnuta kompenzace až 100 000 EUR
 • Investor Compensation System – když nebudeme moci dostát svým závazkům, bude našim klientům s podílovými fondy poskytnuta kompenzace až 20 000 EUR

Připravili jsme pro vás dokument, kde popisujeme naši účast v těchto systémech ve větším detailu.

Jaké riziko mají ING Podílové fondy?

V ING Bank dbáme na to, abyste vždy věděli, jaké riziko mají jednotlivé fondy. Proto jsou všechny fondy v nabídce ING Podílové fondy označeny tzv. rizikovou třídou na stupnici od 1 do 7, kde 1 znamená nejnižší riziko investice a 7 riziko nejvyšší. Rizikovou třídu každého fondu z nabídky ING Podílových fondů naleznete na stránce nabídky fondů.

Rizika jsou u každého fondu popsána v Prospektu fondu, který najdete na internetových stránkách vždy na stránce každého fondu.

Video: Investování a emoce

Co dělat, když moje investice začnou klesat?

V případě nenadálého poklesu na finančních trzích je jednání každého klienta individuální. U investic do podílových fondů je dobré mít vždy na paměti investiční horizont, tedy doporučenou délku investice, a investiční cíl, tedy proč investujete. Pokud se váš investiční cíl ani horizont nemění, držte se své strategie, nejednejte impulzivně a přemýšlejte dlouhodobě.

Video: Investování a emoce

Fondové aktuality

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.