Přihlásit  

ING Podílové fondy

Nakupujte a prodávejte fondy renomovaných investičních společností.
Začít investovat můžete už od 100 Kč.

Nejnižší poplatky na trhu

ING Podílové fondy mají dlouhodobě nejnižší vstupní poplatky pro akciové a smíšené trhy v České republice. Najdete u nás také fondy, kde je vstupní a výstupní poplatek nulový.

Investujte už od 100 Kč

S ING Podílovými fondy to může zkusit opravdu každý. Na začátek vám stačí třeba jen stokoruna.

Vyberte si z široké nabídky fondů

Základní nabídku čtyř ING Podílových fondů spravují investiční experti ze skupiny ING. Pečlivě do jejich portfolia vybírají fondy odpovídající požadované míře rizika a výnosu.

 

V rozšířené nabídce máme 36 fondů renomovaných mezinárodních správců Fidelity International, Franklin Templeton Investments, BlackRock a NN Investment Partners. Je určena pro zkušenější investory, kteří si raději portfolio skládají sami.

Nabídka fondů

Na co se často ptáte

Když prodávám nebo nakupuji cenné papíry fondu, tak prodávám za cenu, kterou vidím na stránkách ING Bank?

 • Ne. Oproti obchodování na burze, kde se obchoduje za aktuální cenu, je v případě podílových fondů obchodováno tzv. principem neznámé ceny.
 • Klient v jeden den zadá pokyn k nákupu nebo prodeji. V ten den večer, jakmile se uzavřou světové finanční trhy a dle jejich výsledku se stanoví cena cenného papíru fondu platná tento den.
 • Klient se tak cenu, za kterou nakoupil nebo prodal své cenné papíry, dozví až následně po zadání obchodu. Obvykle druhý den ráno. U ING fondů obvykle třetí den do 15.00, protože druhý den je dnem obchodu.
 • Průběh obchodování ING Podílových fondů je přehledně popsán v Obchodování s fondy krok za krokem. Je v něm jasně vidět, který den dojde k zobchodování objednávky. Cenu pro den obchodu poté klient zjistí den následující.

Chci využít šance na vyšší výnos a začít investovat do ING Podílových fondů bez vstupních poplatků, ale obávám se případného rizika ztráty při investování. Co mám dělat?

Každý investor má svůj specifický investiční profil, který odráží jeho zkušenosti a znalosti v oblasti investování, ale také současnou a budoucí finanční situaci. Podstatné je, aby si každý investor možná rizika kolísání hodnoty uvědomoval. Seznamte se se třemi základními kroky, které by měly zahájení investování přecházet:

 1. Stanovte si vlastní investiční cíl
  Chcete své volné peněžní prostředky ochránit před inflací, použít je v budoucnu na vzdělání svých dětí, odkládat je na stáří nebo si jen splnit své dávné sny?
 2. Určete si dobu investování
  Za jak dlouho budete peníze potřebovat zpět? Čím později budete chtít použít investované peníze, tím rizikovější (a potenciálně výnosnější) fondy můžete používat.
 3. Výnos nebo jistota
  Preferujete co nejvyšší výnos i za cenu kolísání hodnoty vaší investice? Nebo preferujete nízké riziko za cenu nízkých výnosů?

Zjistěte svůj investiční profil na internetových stránkách a snadno si poté vyberete vhodný typ fondu pro vás.

Jak je možné riziko investování snížit?

Investování do podílových fondů s sebou nese určité riziko. Nejčastěji se setkáváme s rizikem tržním, které představuje krátkodobé kolísání hodnoty investice v čase nebo rizikem změny měnových kurzů. S rizikem však roste i šance na vyšší zhodnocení a navíc existuje řada možností, jak rizika omezit:

 1. Pravidelné investování - tím snižujete riziko nákupu investice v nevhodný čas, protože investujete pravidelně, bez ohledu na to, zda trhy rostou nebo klesají (více o pravidelném investování naleznete zde). 

2. Délka investování - pro investování do podílových fondů je vhodný delší časový horizont, protože právě dostatečná délka trvání investice snižuje riziko kolísání. Obecně se pro podílové fondy doporučuje alespoň pět let.

3. Uvědomit si svůj investiční profil - pro volbu vhodného fondu z pohledu možného výnosu i rizika je vždy vhodné dopředu zjistit vlastní investiční profil. U ING Bank mají klienti možnost jednoduše zjistit svůj investiční profil a poté si snadno zvolí ideální fond (nástroj pro první předvýběr naleznete na stránce nabídky fondů v části "Který fond je pro mě vhodný"). 

Jedním z tipů na závěr, jak s rizikem kolísání úspěšně pracovat, je nepřerušovat investici, ale být trpělivý a vydržet a nenechat se krátkodobým poklesem hodnoty vyděsit. Naopak, zkušení investoři tento pokles využívají jako příležitost k získání aktiv za nižší ceny.

Co je „Průběžný poplatek“ a jak je strháván?

Průběžný poplatek je tvořen poplatkem za správu fondu a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, regulační poplatky atd.). Je plně započítaný v ceně fondu.

Jde o roční poplatek, tzn. každý den se v denní ceně cenného papíru fondu zohlední roční poměrná část ve výši 1/365 tohoto poplatku.

Poplatek za správu tvoří velkou většinu průběžného poplatku. Jeho výše se liší podle typu fondu a je pevně stanovená prospektem. Nejnižší je u fondů peněžního trhu a nejvyšší u fondů akciových. Výše průběžného poplatku se může postupem času mírně měnit především v závislosti na změnách velikosti fondu vlivem nákupů/odkupů a tržních pohybů.

Výši průběžného poplatku naleznete na internetových stránkách v detailu každého fondu.

Komu jsou ING Podílové fondy určené?

ING Podílové fondy jsou určené všem, kteří chtějí část svých volných prostředků zhodnotit investováním a využít tak šanci na vyšší výnos, než je možné dosáhnout na běžných bankovních produktech. Investovat nemusíte stovky ani desítky tisíc korun. Začít můžete od sto korun a investovat třeba měsíčně. Právě díky pravidelnému investování vám i malá měsíční investice může v budoucnu přinést opravdu hodně a navíc omezíte riziko špatného načasování investice.

Všechny otázky

Užitečné dokumenty

Postup při identifikaci

V následujících případech je nutné vždy provést identifikaci osob v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a v souladu s dalšími zákony:

 • Osob jednající jménem klienta (např. na základě jednorázové plné moci, nebo z titulu zákonného zástupce nebo opatrovníka)
 • Nabyvatele dědictví

Tuto identifikaci je možné provést:

 • Prostřednictvím Pracovníka banky (viz. ing.cz/kontakt)
 • Prostřednictvím notáře, kontaktního místa veřejné správy (např. obecního úřadu) – Požádejte o listinu o identifikaci i o ověření podpisu.

Pro komunikaci se stávajícím klientem ING Banky je možné využívat těchto možností pro ověření totožnosti:

 • Ověření totožnosti prostřednictvím Pracovníka banky (viz. ing.cz/kontakt)
 • Ověření totožnosti prostřednictvím jiných osob provádějících úřední ověření (např.notáři, zaměstnanci místních úřadů..) – Stačí ověření podpisu.

Minimální údaje pro identifikaci komisionářské smlouvy jsou:

Jedná-li se o nepodnikatele, plnoletého, svéprávného
 • Jméno a příjmení
 • Rodné číslo nebo číslo komisionářské smlouvy
Jedná-li se o nesvéprávného
 • Jméno a příjmení nesvéprávného
 • Rodné číslo nesvéprávného nebo číslo komisionářské smlouvy
 • Jméno a příjmení zástupce nebo zástupců
 • Rodné číslo zástupce nebo zástupců
 • Datum narození zástupce nebo zástupců, pokud jim rodné číslo nebylo přiděleno

Nesvépravná fyzická osoba

 • může být zastoupená jen jedním soudně přiděleným zástupcem
 • může být zastoupená dvěma soudně přidělenými zástupci, přičemž každý zástupce může jednat samostatně
 • může být zastoupená dvěma zástupci, přičemž mohou jednat pouze oba zástupci společně

Vždy platí, že je nutno jednoznačně identifikovat majitele smlouvy (tj. fyzickou osobu nezletilou/nesvéprávnou/podnikatele) v horní části formuláře pro to určené.

Úřední hodiny pro přijímání pokynů

Úřední hodiny ING Bank N.V., Retail Banking Operations jsou v pracovní dny:
Po–Pá: 9.00–16.00 hod.

Doba určená pro přijetí Pokynů

Dobou určenou pro přijetí Pokynů se rozumí doba doručení Pokynů na adresu uvedenou v patičce daného formuláře. Zpracování pokynů se poté řídí dokumentem Obchodování s fondy krok za krokem.

Jak začít investovat?

ING Podílové fondy jsou ideálním způsobem zhodnocování peněz. 
Podívejte se na to, jak začít investovat.


Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.