Přihlásit  

ING Podílové fondy

V srpnu roku 2021 ukončíme naše služby osobního bankovnictví v ČR. Využijte jedinečnou nabídku pro převod úspor od Raiffeisenbank se zhodnocením 1 %  p. a. až do 300 000 Kč na 1 rok a získejte k tomu bonus 500 Kč.

Svoje fondy můžete bezplatně a jednoduše převést do Raiffeisenbank, u které můžete dál pokračovat v investování se vstupním poplatkem 1 % do stávající rozšířené nabídky ING Podílových fondů. ING Aria Lion fondy můžete dál držet a odprodávat. Raiffeisenbank vám pro investování bez vstupních i výstupních poplatků nově nabídne svoje investiční strategie a udržitelné investice.

Fondy můžete převést i k jinému distributorovi.

Zjistěte víc informací o převedení úspor a investic do Raiffeisenbank

info-box-icon

K nabídce se můžete hlásit jen do 15. 7. 2021 ve svém Internetovém bankovnictví.

Co pro vás tohle rozhodnutí znamená?

Spolupráce s Raiffeisenbank

Předáme vás do dobrých rukou moderní banky s dlouholetou tradicí.

Výjimečná nabídka pro převod úspor i investic

Při převodu úspor získáte 1 % p. a. až do 300 000 Kč na 1 rok a k tomu bonus 500 Kč. Navíc můžete pokračovat v investování se vstupním poplatkem 1 % do stávající rozšířené nabídky ING Podílových fondů. ING Aria Lion fondy můžete dál držet a odprodávat.

Potvrďte svůj souhlas v Internetovém bankovnictví

Pro přípravu nabídky potvrďte „Souhlasím s předáním údajů“.

Užitečné dokumenty

info-box-icon

Dědíte ING Podílové fondy a nejste naším klientem nebo u nás máte ING Konto, ale ne ING Podílové fondy? Pak spolu musíme uzavřít Dohodu o vypořádání po ukončení řízení o pozůstalosti. Tento formulář na našem webu nenajdete.

Napište nám prosím e-mail na klient@ing.cz nebo zavolejte na naši bezplatnou linku 800 159 159 a my s vámi probereme přesný postup.

Postup při identifikaci

V následujících případech je nutné vždy provést identifikaci osob v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a v souladu s dalšími zákony:

 • Osob jednající jménem klienta (např. na základě jednorázové plné moci, nebo z titulu zákonného zástupce nebo opatrovníka)
 • Nabyvatele dědictví

Tuto identifikaci je možné provést:

 • Prostřednictvím Pracovníka banky (viz. ing.cz/kontakt)
 • Prostřednictvím notáře, kontaktního místa veřejné správy (např. obecního úřadu) – Požádejte o listinu o identifikaci i o ověření podpisu.

Pro komunikaci se stávajícím klientem ING Banky je možné využívat těchto možností pro ověření totožnosti:

 • Ověření totožnosti prostřednictvím Pracovníka banky (viz. ing.cz/kontakt)
 • Ověření totožnosti prostřednictvím jiných osob provádějících úřední ověření (např.notáři, zaměstnanci místních úřadů..) – Stačí ověření podpisu.

Minimální údaje pro identifikaci komisionářské smlouvy jsou:

Jedná-li se o nepodnikatele, plnoletého, svéprávného
 • Jméno a příjmení
 • Rodné číslo nebo číslo komisionářské smlouvy
Jedná-li se o nesvéprávného
 • Jméno a příjmení nesvéprávného
 • Rodné číslo nesvéprávného nebo číslo komisionářské smlouvy
 • Jméno a příjmení zástupce nebo zástupců
 • Rodné číslo zástupce nebo zástupců
 • Datum narození zástupce nebo zástupců, pokud jim rodné číslo nebylo přiděleno

Nesvépravná fyzická osoba

 • může být zastoupená jen jedním soudně přiděleným zástupcem
 • může být zastoupená dvěma soudně přidělenými zástupci, přičemž každý zástupce může jednat samostatně
 • může být zastoupená dvěma zástupci, přičemž mohou jednat pouze oba zástupci společně

Vždy platí, že je nutno jednoznačně identifikovat majitele smlouvy (tj. fyzickou osobu nezletilou/nesvéprávnou/podnikatele) v horní části formuláře pro to určené.

Úřední hodiny pro přijímání pokynů

Úřední hodiny ING Bank N.V., Retail Banking Operations jsou v pracovní dny:
Po–Pá: 9.00–16.00 hod.

Doba určená pro přijetí Pokynů

Dobou určenou pro přijetí Pokynů se rozumí doba doručení Pokynů na adresu uvedenou v patičce daného formuláře. Zpracování pokynů se poté řídí dokumentem Obchodování s fondy krok za krokem.

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.