Přihlásit  

Změny pro klienty ING Konta a ING Fondů platné od května

28.04.2013

Změny pro klienty ING Konta a ING Fondů platné od května

Květnovou novinkou, kterou pro vás připravujeme, je snazší přístup do Internetového a Mobilního bankovnictví. Od května upravíme způsob přihlašování do obou zmíněných systémů a zavedeme nový autorizační proces pro komunikaci s naším Kontaktním centrem.

Standardem na trhu jsou dva přihlašovací prvky. Proto jsme se rozhodli rozdělit stávající přístupové prvky, tedy Klientské číslo, PIN a Heslo.

Do Internetového a Mobilního bankovnictví se nově budete hlásit prostřednictvím Klientského čísla a Hesla.

PIN společně s Klientským číslem bude sloužit pro účely autorizace na bezplatné lince 800 159 159.

V rámci těchto změn také zvýšíme nároky na úroveň hesla. To bude nově muset obsahovat 8 až 32 znaků, z toho přinejmenším jednu číslici, jedno velké a jedno malé písmeno. Nově bude moci obsahovat také nealfanumerické znaky. Vaše stávající heslo vám zůstává nadále platné. Vyšší nároky na úroveň hesla je třeba splnit až ve chvíli, kdy si jej budete prostřednictvím Internetového bankovnictví měnit.

Změna v autorizaci klienta přinese i nové autorizační prvky, jako je bezpečnostní kód, nebo rozšíří užití stávajících prvků, například autorizačního mobilního telefonu, který budou moci nově využívat i klienti ING Konta.

Bezpečnostní kód bude klientům generován zdarma na vyžádání a budeme ho zasílat doporučeně do vlastních rukou adresáta. Tvoří ho dvacet numerických znaků. Při autorizaci budou požadovány čtyři vybrané pozice z kódu. Lze ho využít opakovaně, a to až padesátkrát. S pomocí Bezpečnostního kódu lze v Internetovém bankovnictví změnit nebo zavést autorizační mobilní telefon nebo provést znovunastavení svého zapomenutého či ztraceného hesla.

Autorizační mobilní telefon dnes využívají klienti ING Fondů pro potvrzení svých transakcí ve prospěch jiného účtu než vlastního ING Konta. Nově si autorizační mobilní telefon budou moci zavést i klienti ING Konta, a to buď prostřednictvím písemné změny, nebo on-line změny autorizované Bezpečnostním kódem.

S pomocí autorizačního mobilního telefonu si pak klienti budou moci prostřednictvím Kontaktního centra na bezplatné telefonní lince 800 159 159 změnit svůj stávající PIN a zvolit si vlastní, případně si zavést nový PIN pokud ten starý zapomenou nebo ztratí.

Autorizační mobilní telefon spolu s Bezpečnostním kódem bude využíván i v případech zapomenutého hesla a volby nového.

Poslední novinkou, kterou zavedení autorizačního mobilního telefonu přinese, je možnostzměny Transakčních a ING transakčních účtů on-line přímo v Internetovém bankovnictví. Tuto možnost jsme zavedli na základě námětů od vás klientů.

Změny se dotknou i způsobu náhradní autorizace, která nebude nadále probíhat s pomocí kontrolních otázek, ale jiných doplňujících dotazů na údaje ze smlouvy.

Novinky se objeví i v dočasné a trvalé blokaci přístupových prvků. K dočasné blokaci a znemožnění použití PIN nebo hesla dojde i nadále po třech po sobě jdoucích neúspěšných pokusech o autorizaci, nově však jen na dobu 1 hodiny. K trvalé blokaciPIN nebo hesla dojde v případě, kdy budou splněny podmínky pro pátou dočasnou blokaci v řadě a kdy mezi jednotlivými blokacemi nedojde k řádné autorizaci.

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.