Přihlásit

Základní čistý zisk ING za třetí čtvrtletí 2015 činí 1 092 mil. eur

04.11.2015

Základní čistý zisk ING dosáhl ve třetím čtvrtletí letošního roku 1 092 mil. eur. Ve třetím čtvrtletí loňského roku byl čistý zisk 1 123 mil. eur, ve druhém čtvrtletí 2015 pak 1 118 mil. eur.

Základní čistý zisk ING za třetí čtvrtletí 2015 činí 1 092 mil. eur

Základní čistý zisk ING dosáhl ve třetím čtvrtletí letošního roku 1 092 mil. eur. Ve třetím čtvrtletí loňského roku byl čistý zisk 1 123 mil. eur, ve druhém čtvrtletí 2015 pak 1 118 mil. eur.

  • K výsledkům za uplynulé čtvrtletí přispěly dobrá výkonnost retailového bankovnictví, nižší rizikové náklady, růst hlavního úvěrového byznysu a vyšší marže.
  • Vzhledem k hospodářskému oživení poklesly rizikové náklady na 261 mil. eur, neboli na 34 bazických bodů průměrných rizikově vážených aktiv.
  • Návratnost kapitálu dle rámce IFRS-EU činila v září 2015 11,6 %. Po vyloučení CVA/DVA to činí
    11,0 %, což je v souladu s cílovým pásmem naší Ambice 2017.

Čistý zisk ING Group za třetí čtvrtletí 2015 dosáhl 1 064 mil. eur (tj. 0,28 eura za akcii), což zahrnuje výsledky pojišťovacích jednotek plynoucí z minulých aktivit.

  • Po dalším odprodeji akcií NN Group v září se náš podíl snížil na 25,8 % a v roce 2016 tak majetkovou účast budeme moct ukončit.

Silná kapitálová pozice: ING má dobré předpoklady ke zvládnutí dopadů regulačních rozhodnutí a k dosažení atraktivní návratnosti kapitálu.

  • Solidní solvenční ukazatele CET 1 na bázi fully-loaded: ING Bank se drží na 11,3 % a ING Group na 12,3 %.

 Komentář generálního ředitele

„ING zaznamenala úspěšné třetí čtvrtletí, během něhož jsme výrazně pokročili při plnění priorit naší strategie Think Forward,“ řekl generální ředitel ING Group Ralph Hamers. „Vytvořením partnerství s  poskytovateli finančních technologií jsme zrychlili inovační úsilí a přišli jsme s nápady, které nám umožní dále rozvíjet výjimečný zákaznický prožitek. Přední externí instituce zabývající se hodnocením udržitelnosti navíc ve svých výročních zprávách vyzdvihly náš trvalý důraz na tuto problematiku. Pokud jde o  finanční výsledky, má za sebou ING Bank další solidní čtvrtletí – objem úvěrů vzrostl, rizikové náklady poklesly a naše kapitálová pozice je nadále silná.”

„ING se neustále snaží rozvíjet nové, lepší služby pro své klienty. Abychom doplnili interní kapacity a plně využili potenciál relevantních technologií, průběžně investujeme do partnerství a  dalších forem spolupráce s externími subjekty. Náš přístup k inovacím a snahu rozvíjet digitální nabídku pro malé a střední podniky ilustruje strategické partnerství se společností Kabbage, která nabízí přední technologickou platformu umožňující firmám poskytovat automatické půjčky, čímž se proces žádosti a schvalování zkrátí na pouhých několik minut. Vedle toho, že v Kabbage převezmeme menší majetkový podíl, s ní ve Španělsku spustíme pilotní projekt. Těší nás, že můžeme klientům tuto technologii zpřístupnit. V Belgii a  Nizozemsku jsme navíc vytvořili platformy, na nichž mohou nově založené firmy experimentovat se svými obchodními modely. Mohou tak sdílet odborné znalosti a  vzájemně profitovat z tvořivosti a inovativního ducha.”

„Za jeden z pilířů naší činnosti považujeme stimulaci hospodářského, sociálního a ekologického pokroku. Jsem pyšný, že ING je opět zahrnuta do indexu udržitelnosti Dow Jones a že se může pyšnit vyšším skóre, které je v bankovním sektoru výrazně nad průměrem. ING rovněž získala vyšší rating od Sustainalytics a s 88 body ze 100 možných je na třetí pozici ze 409 hodnocených mezinárodních bank. Tato externí hodnocení potvrzují náš intenzivnější důraz na udržitelnost i kvalitu našich posílených zásad pro řízení ekologických a sociálních rizik.”


„ING Bank zaznamenala v tomto čtvrtletí solidní finanční výsledky. Základní hospodářský výsledek před zdaněním činil 1 495 milionů eur, což odráží setrvale pozitivní dynamiku v retailovém a obchodním bankovnictví. Rizikové náklady se snížily oproti předchozímu čtvrtletí i stejnému čtvrtletí minulého roku, a to obzvlášť v nizozemské retailové jednotce, kde je na vývoji těchto nákladů jasně patrné hospodářské oživení. To je sice povzbudivé, přesto však bedlivě sledujeme možné dopady, které by na naše klienty a byznysy mohla mít disbalance v rozvíjejících se ekonomikách a na finančních trzích.“


„Čistý úrokový výnos se zlepšil díky pokračujícímu růstu hlavních úvěrových byznysů a mírnému zvýšení úrokové marže. Nadále hodláme naplňovat úvěrové potřeby klientů. Navzdory poklesům na  vyspělých trzích Beneluxu jsme ve třetím čtvrtletí zvýšili hlavní úvěrové portfolio o 1,6 mld. eur. Zásluhu na tom mají zejména ty z našich retailových jednotek, které mají na svých trzích pozici jedniček či vyzyvatelů, a rovněž naše růstové trhy. Od začátku roku vzrostly celkové půjčky v základním portfoliu o  17,2 mld. eur, což v ročním vyjádření představuje 4,5 %. Navzdory vyšším regulačním nákladům a výraznému snížení hodnoty jednoho majetkového podílu dosáhla návratnost kapitálu dle rámce IFRS-EU v uplynulém čtvrtletí 11,2 % a od  začátku roku 11,6 %. Jsme tak uprostřed intervalu vytyčeného v Ambici 2017.“

„Solvenční ukazatel CET1 ING Bank na bázi fully loaded zůstal stabilní na úrovni 11,3 %. S 12,3 % se už druhé čtvrtletí v  řadě nezměnil ani indikátor pro ING Group, který nezahrnuje prozatímní zisky. Ve třetím čtvrtletí jsme snížili majetkový podíl v NN Group na 25,8 %. Regulační prostředí zůstává nejisté. Díky kapitálové síle ale máme dobré podmínky pro dosažení žádoucí návratnosti pro akcionáře za současných investic do inovací produktů a služeb, které našim zákazníkům pomáhají.”

Více podrobných informací naleznete