Přihlásit  

Základní čistý zisk ING za třetí čtvrtletí 2015 činí 1 092 mil. eur

04.11.2015

Základní čistý zisk ING za třetí čtvrtletí 2015 činí 1 092 mil. eur

Základní čistý zisk ING dosáhl ve třetím čtvrtletí letošního roku 1 092 mil. eur. Ve třetím čtvrtletí loňského roku byl čistý zisk 1 123 mil. eur, ve druhém čtvrtletí 2015 pak 1 118 mil. eur.

Čistý zisk ING Group za třetí čtvrtletí 2015 dosáhl 1 064 mil. eur (tj. 0,28 eura za akcii), což zahrnuje výsledky pojišťovacích jednotek plynoucí z minulých aktivit.

Silná kapitálová pozice: ING má dobré předpoklady ke zvládnutí dopadů regulačních rozhodnutí a k dosažení atraktivní návratnosti kapitálu.

 Komentář generálního ředitele

„ING zaznamenala úspěšné třetí čtvrtletí, během něhož jsme výrazně pokročili při plnění priorit naší strategie Think Forward,“ řekl generální ředitel ING Group Ralph Hamers. „Vytvořením partnerství s  poskytovateli finančních technologií jsme zrychlili inovační úsilí a přišli jsme s nápady, které nám umožní dále rozvíjet výjimečný zákaznický prožitek. Přední externí instituce zabývající se hodnocením udržitelnosti navíc ve svých výročních zprávách vyzdvihly náš trvalý důraz na tuto problematiku. Pokud jde o  finanční výsledky, má za sebou ING Bank další solidní čtvrtletí – objem úvěrů vzrostl, rizikové náklady poklesly a naše kapitálová pozice je nadále silná.”

„ING se neustále snaží rozvíjet nové, lepší služby pro své klienty. Abychom doplnili interní kapacity a plně využili potenciál relevantních technologií, průběžně investujeme do partnerství a  dalších forem spolupráce s externími subjekty. Náš přístup k inovacím a snahu rozvíjet digitální nabídku pro malé a střední podniky ilustruje strategické partnerství se společností Kabbage, která nabízí přední technologickou platformu umožňující firmám poskytovat automatické půjčky, čímž se proces žádosti a schvalování zkrátí na pouhých několik minut. Vedle toho, že v Kabbage převezmeme menší majetkový podíl, s ní ve Španělsku spustíme pilotní projekt. Těší nás, že můžeme klientům tuto technologii zpřístupnit. V Belgii a  Nizozemsku jsme navíc vytvořili platformy, na nichž mohou nově založené firmy experimentovat se svými obchodními modely. Mohou tak sdílet odborné znalosti a  vzájemně profitovat z tvořivosti a inovativního ducha.”

„Za jeden z pilířů naší činnosti považujeme stimulaci hospodářského, sociálního a ekologického pokroku. Jsem pyšný, že ING je opět zahrnuta do indexu udržitelnosti Dow Jones a že se může pyšnit vyšším skóre, které je v bankovním sektoru výrazně nad průměrem. ING rovněž získala vyšší rating od Sustainalytics a s 88 body ze 100 možných je na třetí pozici ze 409 hodnocených mezinárodních bank. Tato externí hodnocení potvrzují náš intenzivnější důraz na udržitelnost i kvalitu našich posílených zásad pro řízení ekologických a sociálních rizik.”


„ING Bank zaznamenala v tomto čtvrtletí solidní finanční výsledky. Základní hospodářský výsledek před zdaněním činil 1 495 milionů eur, což odráží setrvale pozitivní dynamiku v retailovém a obchodním bankovnictví. Rizikové náklady se snížily oproti předchozímu čtvrtletí i stejnému čtvrtletí minulého roku, a to obzvlášť v nizozemské retailové jednotce, kde je na vývoji těchto nákladů jasně patrné hospodářské oživení. To je sice povzbudivé, přesto však bedlivě sledujeme možné dopady, které by na naše klienty a byznysy mohla mít disbalance v rozvíjejících se ekonomikách a na finančních trzích.“


„Čistý úrokový výnos se zlepšil díky pokračujícímu růstu hlavních úvěrových byznysů a mírnému zvýšení úrokové marže. Nadále hodláme naplňovat úvěrové potřeby klientů. Navzdory poklesům na  vyspělých trzích Beneluxu jsme ve třetím čtvrtletí zvýšili hlavní úvěrové portfolio o 1,6 mld. eur. Zásluhu na tom mají zejména ty z našich retailových jednotek, které mají na svých trzích pozici jedniček či vyzyvatelů, a rovněž naše růstové trhy. Od začátku roku vzrostly celkové půjčky v základním portfoliu o  17,2 mld. eur, což v ročním vyjádření představuje 4,5 %. Navzdory vyšším regulačním nákladům a výraznému snížení hodnoty jednoho majetkového podílu dosáhla návratnost kapitálu dle rámce IFRS-EU v uplynulém čtvrtletí 11,2 % a od  začátku roku 11,6 %. Jsme tak uprostřed intervalu vytyčeného v Ambici 2017.“

„Solvenční ukazatel CET1 ING Bank na bázi fully loaded zůstal stabilní na úrovni 11,3 %. S 12,3 % se už druhé čtvrtletí v  řadě nezměnil ani indikátor pro ING Group, který nezahrnuje prozatímní zisky. Ve třetím čtvrtletí jsme snížili majetkový podíl v NN Group na 25,8 %. Regulační prostředí zůstává nejisté. Díky kapitálové síle ale máme dobré podmínky pro dosažení žádoucí návratnosti pro akcionáře za současných investic do inovací produktů a služeb, které našim zákazníkům pomáhají.”

Více podrobných informací naleznete