Přihlásit

Základní čistý hospodářský výsledek ING za první čtvrtletí roku 2016 činí 842 mil. eur

10.05.2016

Základní čistý hospodářský výsledek ING Bank za první čtvrtletí 2016 činí 842 mil. eur navzdory výraznému zvýšení nákladů spojených s plněním regulačních požadavků.

Základní čistý hospodářský výsledek ING za první čtvrtletí roku 2016 činí 842 mil. eur

Strategie Think Forward nadále zlepšuje zákaznickou zkušenost a přispívá k růstu obchodů

  • Zesílil se důraz na inovace s dalšími investicemi do vývoje vlastních technologií a do spolupráce s technologickými firmami působícími ve finančním sektoru.
  • V čistém vyjádření získala ING Bank v prvním čtvrtletí 2016 klientské vklady o objemu 8,8 mld. eur a hlavní úvěrové byznysy zaznamenaly růst o 7,1 mld. eur.

Základní čistý hospodářský výsledek ING Bank za první čtvrtletí 2016 činí 842 mil. eur navzdory výraznému zvýšení nákladů spojených s plněním regulačních požadavků

  • Základní výsledek před zdaněním činí 1,186 mil. eur, přičemž bez regulačních nákladů o objemu 496 mil. eur by to bylo 1,682 mil. eur.
  • Čistý úrokový příjem vzrostl díky vyššímu objemu úvěrů a vyšší úrokové marži, příjem z provizí se udržel na dobré úrovni.
  • Kvalita úvěrového portfolia se zlepšila: rizikové náklady dále klesají a poměr nesplácených úvěrů klesl na 2,3 %.

Čistý výsledek ING Group za první čtvrtletí 2016 dosáhl, se započtením zisku z lednového prodeje NN Group, 1,257 mil. eur (0,32 eur na akcii)

  • Odprodejem akcií NN v lednu a dubnu 2016 skupina završila kroky směřující k restrukturalizaci a ke strategické změně pozice.
  • Solvenční ukazatel CET 1 na bázi fully-loaded dosáhl 12,9 %, ve srovnání s 12,7 % ke konci minulého roku.

Prohlášení generálního ředitele

Prostředí digitálního bankovnictví nikdy nebylo dynamičtější než dnes,“ uvedl Ralph Hamers, generální ředitel ING Group. „Zákazníci přecházejí na jiné způsoby interakce s bankou, což nás nutí k větší flexibilitě a reaktivitě. Díky strategii Think Forward jsme se k této výzvě postavili čelem a více než 34 milionům zákazníkům na celém světě poskytujeme inovativní zkušenosti.

Nedávný výsledek Net Promoter Scores ukazuje, že v sedmi zemích za sebou necháváme všechny konkurenty. Tento projev uznání svědčí o tom, že ING plní to, k čemu se klientům ve své strategii zavázala. Zároveň nás motivuje nepolevovat v naší snaze o neustálé zlepšování tak, abychom naplňovali naše poslání podporovat lidi v tom, aby byli stále o krok napřed, v životě i podnikání."

V prvním čtvrtletí 2016 jsme dále investovali do klientsky přívětivých technologií a do spolupráce s externími partnery. Jako první banka ve Francii jsme na trh uvedli digitálního finančního poradce s názvem Coach Epargne, který klientům pomůže rozhodovat o spoření a investicích kvalifikovaněji. V Nizozemsku jsme v laboratoři Ondernemerslab začali spolupracovat s malými firmami na vývoji nových služeb, které budou vyhovovat jejich obchodním potřebám v oblastech jako finance a marketing. Pokud jde o Wholesale Banking, rozšířili jsme paletu služeb na digitální platformě InsideBusiness a zpřístupnili jsme ji také ve Velké Británii a Irsku. Tamní klienti tak mohou své finance spravovat kdykoli a kdekoli.

Aktivně monitorujeme vývoj ve finančně-technologickém sektoru a jsme schopni rychle reagovat na příležitosti, které by mohly zlepšit zákaznickou zkušenost. Momentálně spolupracujeme se zhruba 45 firmami, které vyvíjejí inovativní řešení v rámci bankovních služeb jako správa financí, platby, půjčky a snadné používání mobilních aplikací pro nové uživatele. Sedm start-upů v belgické iniciativě ING Fintech Village například testuje životaschopnost svých konceptů a dalším čtyřem totéž umožňuje nizozemské Innovation Studio. Tyto otevřené programy zahrnují řadu partnerů, kteří poskytují přístup ke svým sítím, což umožňuje zrychlit vývojovou fázi start-upů.

Silný důraz na klienty posiluje obchodní dynamiku našich aktivit. Během prvního čtvrtletí 2016 svěřili klienti ING v čistém vyjádření o 8,8 mld. eur vyšší vklady, zatímco čisté úvěry vzrostly o 7,1 mld. eur. Marže se udržely na zdravé úrovni a přispěly k vyšším čistým úrokovým příjmům. Zlepšila se i kvalita úvěrového portfolia, o čemž svědčí nižší rizikové náklady a další pokles poměru nesplácených úvěrů. Solidní základní zisk před zdaněním o objemu 1,186 mil. eur odráží všechny tyto faktory a také regulační náklady ve výši 496 mil. eur. Očekává se, že tyto náklady v roce 2016 vzrostou o více než 300 mil. eur na zhruba 960 mil. eur, a ovlivní tedy náš poměr nákladů a výnosů. Snažíme se však najít způsob, jak tyto zvýšené náklady vykompenzovat.“

V lednu a dubnu 2016 jsme prodali zbývající podíl v NN Group, čímž jsme završili jak program odprodeje, tak strategickou změnu pozice skupiny. Se započtením čistého zisku z lednového prodeje akcií NN Group dosáhl čistý výsledek ING Group za první čtvrtletí 1,257 mil. eur. ING Group zakončila čtvrtletí dobrou úrovní solvenčního ukazatele CET 1 na bázi fully-loaded, konkrétně 12,9 % (s vyloučením čistého zisku za první čtvrtletí a dopadu dubnového prodeje akcií NN). Díky solidní kapitálové a likviditní pozici máme veškeré předpoklady pro to, abychom se přizpůsobili neustále se vyvíjejícímu regulačnímu prostředí.

Do budoucna hodláme zrychlit provádění strategie Think Forward. Jsem vděčný našim zaměstnancům za nasazení, s nímž klientům poskytují vysoce kvalitní služby. Naše priority jsou jasné a já věřím, že díky silnému portfoliu obchodních aktivit budeme nadále schopni prospívat klientům a zajišťovat akcionářům udržitelnou návratnost.