Přihlásit  

Základní čistý hospodářský výsledek ING za druhé čtvrtletí roku 2016 činí 1 417 milionů eur

03.08.2016

Základní čistý hospodářský výsledek ING za druhé čtvrtletí roku 2016 činí 1 417 milionů eur

ING vykazuje výrazný obchodní růst a pokračuje v naplňování strategických priorit Think Forward.

Základní čistý hospodářský výsledek ING Bank za druhé čtvrtletí roku 2016 činí 1 417 milionů eur, což představuje 26,7% meziroční nárůst a 68,3% nárůst oproti prvnímu čtvrtletí roku 2016.

Solidní solvenční ukazatel CET1 na bázi fully-loaded společnosti ING Group činí 13,1 % a ING oznámila prozatímní dividendu za rok 2016 ve výši 0,24 eur na kmenovou akcii.

Prohlášení generálního ředitele

„Strategie Think Forward a proklientský přístup nadále přináší ING silný obchodní růst a solidní kvartální čistý zisk,“ prohlásil Ralph Hamers, generální ředitel společnosti ING Group. „Za první polovinu roku 2016 jsme získali zhruba 650 000 nových retailových klientů a přibližně 350 000 zákazníků si vybralo ING jako svou primární banku. Jsem přesvědčen o tom, že v následujících letech nám naše mimořádné bankovní zkušenosti umožní udržet a posílit naší rozrůstající se zákaznickou základnu.“

„V průběhu obchodního cyklu usilujeme o podporu finančních potřeb našich klientů a o udržitelný rozvoj našich obchodních aktivit. Za druhé čtvrtletí roku 2016 vzrostlo naše úvěrové portfolio o 14,8 miliard eur napříč všemi regiony a průmyslovými sektory. Ve druhém čtvrtletí vzrostlo naše financování udržitelných projektů a klientů úspěšných v environmentálních činnostech na 27,8 miliard eur, včetně smluv v oblastech obnovitelné energie a udržitelných staveb.“

„Během tohoto čtvrtletí se také náš zájem o digitální bankovnictví a inovace soustředil na poskytování snadno ovladatelných nástrojů na správu financí. K naší mobilní aplikaci v Nizozemí jsme přidali funkci s názvem ‚Kijk Vooruit‘ (‚Look Ahead‘ či ‚Plánuj si budoucnost‘), která uživatelům umožňuje lepší kontrolu jejich financí díky přehledu plánovaných a předpokládaných transakcí. Pobočka ING ve Španělsku spustila program digitálního finančního poradce s názvem ‚My Money Coach‘ (‚Můj Finanční Kouč‘), který pomáhá zákazníkům aktivně řídit jejich současné a budoucí osobní finance. Tento program stavěl na technologii ‚Coach Epargne‘ (‚Saving Coach‘ či ‚Kouč Úspor‘), která měla v předchozím čtvrtletí svou premiéru ve Francii a urychlila rozšíření této úspěšné inovace.“„Na základě osvědčených zkušeností ze spolupráce, se ING nedávno spojila s další vedoucí belgickou bankou, aby začala nabízet integrované mobilní platby a věrnostní platformu. Toto řešení slučuje věrnostní platformy obou bank s využitím aplikace Payconiq od ING jako základního systému pro mobilní platby. Výsledkem je jednoduchá platforma, která zlepšuje uživatelský komfort více než milionu uživatelům a 6 500 retailovým zákazníkům, kteří využívají stávající služby.“

„Všechny naše obchodní segmenty vykazovaly dobrou výkonnost a přispívaly k silnému čtvrtletnímu výsledku ING Bank ve výši 2 009 milionů eur před zdaněním. Navzdory nízko úrokovému prostředí naše úvěrové portfolio nadále rostlo při dodržení solidní marže, což podpořilo solidní čistý úrokový výsledek. Tento ještě nezdaněný výsledek také zohledňuje výrazně lepší čtvrtletí v oblasti našeho podnikání na finančních trzích, stejně jako jednorázový zisk z prodeje akcií Visa. Provozní náklady jsme udržely pod kontrolou v souladu s našimi probíhajícími programy úsporných opatření a rizikové náklady se držely nízko na 39 bazických bodech průměrných rizikově vážených aktiv. V tomto roce návratnost kapitálu ING Bank dle rámce IFRS-EU činila 10,8 %, což je v souladu s cílovým pásmem naší Ambice 2017.“

„Solvenční ukazatel CET1 na bázi fully-loaded společnosti ING Group vzrostl na 13,1 %, bez zahrnutí čistého zisku za první polovinu roku 2016 ve výši 2 552 milionů eur. Výsledky zátěžového testu orgánu EBA z minulého týdne potvrzují odolnost obchodního modelu a kapitálové základny ING. Jsme pevně přesvědčeni o tom, že si udržíme solidní solvenční ukazatel CET1 na bázi fully-loaded přesahující převládající požadavky. Dnes oznamujeme prozatímní hotovostní dividendu ve výši 0,24 eur na kmenovou akcii, což se rovná prozatímní dividendě vyplácené za první polovinu roku 2015.“

„Během první poloviny roku 2016 jsme učinili velký pokrok díky prioritám naší strategie Think Forward. To odráží pozitivní zpětnou vazbu našich stávajících zákazníků a příliv nových. Když se výhledově podíváme na zbytek tohoto roku, budeme i nadále pokračovat v realizaci naší strategie při neustálé ostražitosti a reagování na politické a regulační nejistoty.“