Přihlásit  

Za rok 2011 vykázala ING čistý udržitelný zisk ve výši 3 675 milionů EUR

09.02.2012

Za rok 2011 vykázala ING čistý udržitelný zisk ve výši 3 675 milionů EUR

Prohlášení předsedy představenstva

„Podmínky ekonomického prostředí se ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011 ještě ztížily. Finanční krize se rozšířila dále do reálné ekonomiky a nejistota kolem evropské dluhové krize dále snižovala důvěru a zesilovala volatilitu trhu. I přes tyto náročné podmínky a jejich nevyhnutelný vliv na hospodářské výsledky společnost ING vykázala za celý rok 2011 o 15,1 % vyšší udržitelný zisk ve srovnání s  rokem 2010,“ uvedl Jan Hommen, generální ředitel ING Group.

„V průběhu čtvrtého čtvrtletí byly příjmy banky ovlivněny ztrátami spojenými s dalším snižováním rizik investičního portfolia, jakož i opětovným snížením hodnoty řeckých státních dluhopisů a jinými tržními dopady. Nicméně obchodní výsledky zůstaly silné. Svěřené peněžní prostředky vzrostly o 8,1 miliard euro, což podtrhuje naši velkou schopnost shromažďovat vklady i přes trvající boj o úspory na našich domácích trzích. Náš silný finanční profil umožnil ING Bank pokračovat v podpoře finančních potřeb zákazníků. Kapitálová pozice banky zůstala silná se stabilním základním poměrem Tier 1 na úrovni 9,6 % po absorbování dopadu vyšších kapitálových požadavků podle směrnice CRD III, která nabyla účinnosti na konci roku. Jelikož se očekává, že hospodářské oživení v roce 2012 bude stále slabé, budeme i nadále obezřetní v přístupu k riziku, kapitálu a financování, přičemž budeme nadále pracovat na splnění našich cílů podle programu Ambition 2015.“

„Na naše výsledky v oblasti pojišťovnictví měla zásadní dopad aktualizace předpokladů chování pojistníků týkající se US Closed Block VA, jak byla oznámena v prosinci, jakož i ztráty ze zajištění pro ochranu regulatorního kapitálu s ohledem na probíhající turbulence na trhu. Tyto faktory vedly ke ztrátě za čtvrté čtvrtletí na základní úrovni. Nicméně provozní výsledek vzrostl o 20,4 % oproti loňskému roku, což dokazuje nákladovou disciplínu a značný pokrok v programech zvyšování výkonnosti. Významných milníků v procesu restrukturalizace bylo dosaženo v roce 2011, včetně prodeje aktivit v  oblasti životního pojištění a penzijního pojištění v Latinské Americe a dokončení právního a provozního oddělení pojišťoven ve Spojených státech, Evropě a Asii. V roce 2012 se budeme i nadále zaměřovat na zlepšení návratnosti a připravovat tyto pojišťovny na  budoucí samostatnost.“

Více podrobných informací naleznete zde:

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.