Přihlásit  

Za 2. čtvrtletí 2017 ING vykázala čistý zisk ve výši 1 371 mil. eur

03.08.2017

ING zaznamenává setrvalý obchodní růst a dále zrychluje naplňování priorit strategie Think Forward.

Základní výsledek ING za 2. čtvrtletí 2017 před zdaněním dosáhl 1 992 mil. eur. ING oznámila prozatímní hotovostní dividendu ve výši 0,24 eura na kmenovou akcii.

Prohlášení generálního ředitele

„ING si zakládá na poskytování jedinečných služeb klientům – ti jsou středobodem všeho, co děláme,“ uvedl Ralph Hamers, generální ředitel ING Group. „Bankovnictví a technologie se mění stále rychleji. Udržujeme tempo neustálým přizpůsobováním a zlepšováním tak, abychom naplnili potřeby klientů, a snažíme se překonat jejich očekávání. Naše strategie je motorem setrvalého, udržitelného růstu, o čemž svědčí velké posílení naší celosvětové klientské základny v prvních šesti měsících roku na 36,5 milionu, z čehož u 10,1 milionu klientů jde o primární vztah.“ „Inovace máme v krvi a naše rozmanité dovednosti v této oblasti přispívají k zlepšování klientské zkušenosti. Během 2. čtvrtletí 2017 jsme v Německu uvedli aplikaci Banking to go. Ta využívá technologie, které činí bankovnictví jednodušším a osobnějším. Společně ji vytvořili kolegové z Německa a Nizozemska a opírali se při tom o zpětnou vazbu od zákazníků. Tato aplikace je názornou ukázkou, jak se země a týmy v celé ING spojují, aby naplnily naši ambici a zajistily jednotnou klientskou zkušenost na všech našich trzích – kdykoli a kdekoli. Tento cíl spojování služeb se projevuje i v naší vizi ING pro budoucnost: chceme nabízet jednotnou platformu bez hranic, která klientům na celém světě nabídne uživatelsky příjemnou zkušenost. Platformu, kde budou produkty a služby ING doplněny nabídkou třetích stran a kde budou uspokojeny všechny finanční potřeby našich klientů.“

Více klientů, více půjček, více vkladů – naše strategie je motorem setrvalého a udržitelného růstu
„Během druhého čtvrtletí jsme výrazně pokročili při vytváření interního provozního rámce pro digitální transformaci. Kus práce jsme odvedli i při plnění obchodních plánů: čistý růst hlavních úvěrových byznysů činil 6,4 mld. eur při stabilních maržích navzdory silné konkurenci, které na některých trzích čelíme, a čisté klientské vklady se zvýšily o 5,3 mld. eur. Ve druhém čtvrtletí 2017 dosáhl základní výsledek ING před zdaněním 1 992 mil. eur. Vděčíme za to pokračujícímu růstu objemů při daných maržích, vyššímu příjmu z provizí a jednorázovému zisku z prodeje podílu ve zbývajícím portfoliu nemovitostí. Provozní náklady jsme udrželi pod kontrolou, a to v neposlední řadě díky probíhajícím úsporným iniciativám, přesto se však zvýšily kvůli tvorbě jednorázové opravné položky související s obchodními aktivitami, které byly kolem roku 2000 ukončeny v Lucembursku. Základní návratnost vlastního kapitálu za poslední čtyři čtvrtletí se oproti loňsku zvýšila z 8,8 % na 10,8 %.

„Solvenční ukazatel CET 1 na bázi fully-loaded se koncem června 2017 držel na solidních 14,5 %. Chceme si udržet lepší kapitálovou pozici, než požadují regulátoři, a zajistit atraktivní výnosnost pro akcionáře. Ve druhém čtvrtletí jsme na budoucí výplatu dividend vyhradili 0,9 mld. eur ze čtvrtletního zisku. Stejně jsme postupovali v prvním čtvrtletí. Dnes tedy za první polovinu roku 2017 oznamujeme prozatímní hotovostní dividendu ve výši 0,24 eura na kmenovou akcii, což se rovná částce vyplácené za první polovinu roku 2016.“ „Naše výsledky za druhé čtvrtletí potvrzují, že základní prvky naší strategie jsou v rychle se měnícím světě bankovnictví a technologií naprosto relevantní a že jsme schopni naplňovat vytyčené priority. Budujeme banku budoucnosti, poskytujeme služby rostoucí klientské základně a jsme tak na správné cestě k dosažení strategických milníků.“

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.