Přihlásit  

Ve třetím čtvrtletí vykázala ING základní čistý zisk ve výši 1,043 miliardy eur

10.11.2010

Ve třetím čtvrtletí vykázala ING základní čistý zisk ve výši 1,043 miliardy eur

10.11.2010

Čistý zisk se ve třetím čtvrtletí zvýšil na 1,043 miliardy eur oproti zisku 727 milionů eur ve třetím čtvrtletí roku 2009 a snížil se v porovnání s 1,202 miliardy ve druhém čtvrtletí roku 2010

Banka vykázala silný nárůst zisku před zdaněním na 1,513 miliardy eur oproti 250 milionům eur ve třetím čtvrtletí roku 2009

Provozní zisk Pojišťovny se významně zlepšil, čistý zisk je negativně ovlivněn změnou předpokladů u důchodů s variabilní složkou.

Provozní oddělení banky a pojišťovny nabírá rychlost, běží přípravy scénařů pro dvě primární veřejné nabídky akcií („IPO“)

PROHLÁŠENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDIELE ING GROUP JANA HOMMENA

„Dosáhli jsme značného pokroku v naplnění strategických priorit, a sice vytvoření dvou samostatných společností pro bankovnictví a pojišťovnictví. Provozní oddělení se zrychluje a náklady pro letošní rok jsou nad očekávání nízké. Zatímco možnost jedné primární veřejné nabídky akcií (IPO) zůstává otevřená, připravíme se i na variantu dvou IPO naší pojišťovny: jedné evropské se solidním cashflow kombinovaným se silnou pozicí na rozvíjejících se trzích a jedné separátní americké IPO. Z tohoto důvodu reorganizujeme strukturu managementu ING Pojišťovny a podnikáme kroky, které dostanou zajišťovací operace a účetnictví na srovnatelnou úroveň s americkou konkurencí.“

„Banka ve třetím čtvrtletí opěr vykázala solidní výsledky: čistý zisk před zdaněním činil 1,513 miliardy eur, tedy o 250 milionů eur více než ve třetím čtvrtletí loňského roku, neboť odpisy a další negativní tržní dopady významně poklesly. V porovnání s druhým čtvrtletím výsledky před zdaněním lehce poklesly z 1,613 miliardy eur, hlavně kvůli kapitálovým ziskům v předchozím čtvrtletí. Vzhledem k pokračující ekonomické nejistotě rostly objemy jen zvolna, ale marže u půjček i spořicích produktů zůstaly slušné a čistá úroková marže oproti druhému čtvrtletí povyrostla. Ztráty z půjček nadále klesaly, zvláště ve firemním bankovnictví, přestože rizikové náklady v segmentu malých a středních podniků v Beneluxu zůstávají zvýšené. V porovnání s třetím čtvrtletím roku 2009 byly provozní výdaje výrazně ovlivněny směnnými kurzy a jednorázovými položkami, ale na srovnatelném základě se zvýšily jen o 4,1 procenta kvůli vyšším nákladům na marketing a vybraným investicím do růstových příležitostí a zlepšování systému – nadále totiž investujeme do dlouhodobé budoucnosti banky.“

„Provozní výsledky Pojišťovny vykazují setrvalé zlepšení, a to zejména díky účinku programu „Ambition 2013“. Ve třetím čtvrtletí provozní výsledek dosáhl 473 milionů eur, což představuje zlepšení oproti 393 milionům eur ve třetím čtvrtletí loňského roku a 419 milionům eur v druhém čtvrtletí. Za zlepšením stálo zvýšení investiční marže, o což se zasloužily hlavně reinvestice do cenných papírů s pevným výnosem, jakož i vyšší poplatky a zlepšení v technické marži. Administrativní náklady se zvýšily, zčásti kvůli směnným kurzům, nicméně ukazatel efektivity nákladů se zvýšil. Na základní čistý zisk Pojišťovny měly negativní vliv změny v předpokládaných důchodech s variabilní složkou v Japonsku a USA a do čistého zisku se promítl odpis goodwillu v souvislosti s americkou Pojišťovnou.

V rámci přípravy základního scénáře dvou IPO ING Pojišťovny pracujeme u americké Pojišťovny na realizaci řady změn, které mají zvýšit transparentnost a přivést zajišťovací operace a účetnictví na srovnatelnou úroveň s konkurencí v USA. Očekává se, že tato opatření ve čtvrtém čtvrtletí vyústí v odpis odložených pořizovacích nákladů ve výši cca 1 miliardy eur před zdaněním (700 milionů eur po zdanění). Navíc přechod na účetní model reálné hodnoty u části rezerv na odkupní hodnotu amerických variabilních důchodů se projeví korekcí účetní hodnoty o –1 až –1,3 miliardy eur, což by se k prvnímu lednu 2011 odrazilo na vlastním jmění společnosti. Tyto změny výrazně zlepší přiměřenost rezerv u variabilních důchodů, umožní společnosti se lépe zajistit proti úrokovému riziku a sníží do budoucna volatilitu výnosů. Americký management navíc realizuje program se strategickým zaměřením na životní pojištění a penzijní služby a zároveň sníží od roku 2011 každoroční náklady o 100 milionů eur. Cílem je vytvořit silnou a ziskovou americkou Pojišťovnu, která bude moci učinit IPO, až se zlepší výnosy a tržní podmínky.“

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.