Přihlásit  

Varování před podvodnými e-maily

27.05.2014

Varování před podvodnými e-maily

27.5.2014

Chtěli bychom vás upozornit na výskyt podvodných emailů, které se snaží vylákat citlivé údaje o zabezpečovacích prvcích k bankovním účtům. Tyto emaily byly rozeslány na náhodné emailové adresy. Zaznamenali jsme tedy i několik emailů rozeslaných klientům ING Bank.

Podvodné emaily se snaží vytvořit dojem, že odesilatelem je ING Bank. Obsahují odkaz na stránku, která vás navádí k zadání vašich osobních zabezpečovacích prvků.

Jak podvodný email rozpoznat a jak na něj případně zareagovat?

Pokud obdržíte e-mail, který vykazuje výše uvedené znaky, v žádném případě na něj neodpovídejte a neotevírejte odkazy v  něm uvedené!

Pokud jste již na obdobný email zareagovali, prosím rovněž nás kontaktujte na výše uvedené bezplatné telefonní lince, kde vám operátoři nabídnou možnost bezplatné změny hesla nebo blokace účtu a  vygenerování nových přístupových prvků.

Vaše čísla účtů, zákaznické číslo, PIN a  identifikační číslo zákazníka jsou klíčem k vašemu účtu. Veškeré tyto informace bezpečně uchovejte, nikdy nepředávejte další osobě a ani je neuvádějte do  e-mailu.

Do Internetového bankovnictví se přihlašujte pouze přes oficiální webové stránky ING Bank. Nikdy si neukládejte ani nekopírujte adresu Internetového bankovnictví z  emailů či jiných zdrojů.

Chtěli bychom vás ujistit, že ani po zneužití vašich přístupových prvků nemůže dojít k neoprávněnému výběru vašich úspor. Po přihlášení do Internetového bankovnictví lze zadávat pokyny k převodu finančních prostředků pouze ve prospěch vámi předem nadefinovaných transakčních účtů. Transakce ve prospěch jiných účtů jsou autorizovány pomocí SMS zprávy zaslané na vámi předem písemně zaregistrovaný autorizační mobilní telefon.

Máte-li jakoukoliv pochybnost o jakémkoliv e-mailu, který jste obdrželi pod hlavičkou ING Bank nebo ING, prosím, kontaktujte naše kontaktní centrum na bezplatné telefonní lince 800 159 159.

Více informací o bezpečnosti používání internetového bankovnictví se můžete dozvědět na našich webových stránkách v sekci Bezpečnost stránek.