Přihlásit  

V druhém čtvrtletí vykázala ING základní čistý zisk ve výši 1,202 miliardy eur

11.08.2010

V druhém čtvrtletí vykázala ING základní čistý zisk ve výši 1,202 miliardy eur

11.08.2010

 

Základní čistý zisk se v druhém čtvrtletí zvýšil na 1,202 miliardy eur oproti 212 milionům eur v druhém čtvrtletí roku 2009 a 1,018 miliardy v první čtvrtletí roku 2010

Banka vykázala v druhém čtvrtletí základní zisk před zdaněním 1,613 miliardy eur oproti ztrátě 186 milionů eur v druhém čtvrtletí roku 2009 a zisku 1,278 miliardy v prvním čtvrtletí 2010

Pojišťovna vykázala v druhém čtvrtletí základní ztrátu před zdaněním ve výši 115 milionů eur, oproti zisku 242 milionů eur v druhém čtvrtletí loňského roku a 269 milionů eur v prvním čtvrtletí roku 2010

Vlastní jmění stouplo o 3,4 miliardy eur na 41,6 miliardy, neboli na 11,02 eura na akcii

PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDY SPOLEČNOSTI

„ING v druhém čtvrtletí navázala na dobré výsledky prvního čtvrtletí, obzvláště v bankovnictví, kdy tempo hospodářského růstu vzrostlo a podmínky na trhu se dále zlepšily,“ prohlásil Jan Hommen, generální ředitel ING Group. „V druhém čtvrtletí se základní čistý zisk Skupiny zvýšil na 1,202 miliardy eur, což představuje nárůst oproti loňským 212 milionům eur, kdy byly trhy volatilnější. Základní zisk v porovnání se silným prvním čtvrtletím rovněž rostl, konkrétně o 18 % z 1,018 miliardy eur, a to i přes obavy o hospodářské oživení v eurozóně, které v tom čtvrtletí dominovaly trhům.

Obavy ze suverénních dluhů a recese typu W významně ovlivnily mezibankovní trhy v eurozóně, stejně jako akciové trhy po celém světě. Prudký pokles akciových trhů v tomto čtvrtletí velmi negativně ovlivnil výsledky naší pobočky v USA. Banka ovšem nadále těžila ze své silné likvidity a finančního profilu, kdy byl nárůst půjček financován čistě klientskými vklady a splácení dlouhodobé půjčky bylo za tento rok již uzavřeno.

Banka výrazně přispěla k nárůstu příjmů skupiny, neboť její výrazný obchodní růst pokračoval a negativní tržní dopady nadále klesaly. Úrokový výnos zůstal stabilní, neboť marže na vkladech a půjčkách zůstaly „zdravé“ a objemy rostly, čímž se vyvážil malý pokles na finančních trzích. Opravné položky k poskytnutým úvěrům se nadále snižovaly, protože se realitní trh v USA stabilizoval a ve firemním bankovnictví se tvořily nižší rezervy na nedobytné pohledávky. Avšak rizikové náklady v Beneluxu v segmentu středních a menších firem zůstávají velké, což plyne z tamější stále slabé hospodářské situace. Efektivita banky se po výrazném loňském snižování nákladů dále zvýšila, a ukazatel poměru provozních nákladů k provozním výnosům klesl na 52, 6 %, čímž se přiblížil cíli 50 % stanovenému na rok 2013.

Kroky, které jsme v posledních šesti čtvrtletích podnikli k posílení bilanční sumy, snížily naši zranitelnost vůči tržním otřesům. ING Bank minulý měsíc pohodlně prošla zátěžovým testem Evropské unie a nás potěšilo, že větší transparentnost finančnictví podle všeho pomohla stabilizovat trhy a obnovit důvěru v tento sektor. Rovněž vítáme jasnější vyjádření kolem změn v Basileji III. Banka je se svou zdravou likviditou a rozvrstvenými zdroji financování na toto nové regulační prostředí dobře připravena.

Pokles na akciových trzích se podepsal na základních výsledcích Pojišťovny, obzvláště na uzavřeném byzbysu (bloku) v USA, ale provozní zisk Pojišťovny se oproti prvnímu čtvrtletí lehce zvýšil. V porovnání s druhým čtvrtletím loňského roku byly provozní výsledky nižší, neboť investiční marže zůstávaly vzhledem k nízkým úrokovým mírám pod tlakem. Administrativní náklady se zvýšily, z části vzhledem k investicím na podporu růstových iniciativ a programů na zlepšení podnikání. Prodej pojištění setrvale rostl a po očištění o dopad směnných kurzů a uzavřené bloky v Japonsku a USA činil nárůst 22,2 procenta.

Náš firemní růst v druhém čtvrtletí svědčí o oddanosti našich zaměstnanců a odolnosti naší banky i pojišťovny v období ekonomické nejistoty, kdy se snažíme zlepšit služby klientům a vycházet zákazníkům maximálně vstříc. Po loňském výrazném snížení nákladů se nyní soustředíme na dosahování skvělých provozních výsledků, abychom si jak u banky, tak pojišťovny zajistili udržitelnou nákladovou výhodu.

Nadále pracujeme na provozním oddělení naší banky a pojišťovny. Cílem je, aby do konce roku již mohly fungovat samostatně. V druhém čtvrtletí jsme v tomto ohledu dosáhli značného pokroku. V současné době máme po celém světě na 1100 projektů, náklady oddělení banky od pojišťovny se na rok 2010 odhadují na 110-150 milionů eur, z čehož bylo 30 milionů eur utraceno v prvním pololetí. Zároveň pracujeme na zlepšení výkonnosti naší pojišťovny a připravujeme si jednotlivé varianty odprodeje, abychom byli připraveni jednat, až budou tržní podmínky příznivé.“

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.