Přihlásit  

Společnost ING vykázala za rok 2010 udržitelný čistý zisk ve výši 3 893 mil. EUR

17.02.2011

Společnost ING vykázala za rok 2010 udržitelný čistý zisk ve výši 3 893 mil. EUR

Společnost ING Group zčtyřnásobila svůj udržitelný čistý zisk na 3 893 mil. EUR oproti 974 mil. EUR v roce 2009

Dobré výsledky banky za 4. čtvrtletí 2010 dokládá také udržitelný zisk před zdaněním ve výši 1 479 mil. EUR ve srovnání se 163 mil. EUR ve 4. čtvrtletí 2009

Provozní zisk z pojištění za 4. čtvrtletí 2010 ve výši 438 mil. EUR vykazuje zlepšení oproti 303 mil. EUR ve 4. čtvrtletí 2009

Společnost realizovala dříve oznámené změny s cílem harmonizovat reporting ze své činnosti v oblasti pojištění v USA se srovnatelnými společnostmi na tamějším trhu

PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

„V roce 2010 jsme výrazně pokročili v přípravách na rozdělení naší obchodní činnosti do dvou silných samostatných společností – pro bankovnictví a pojišťovnictví,“ uvedl Jan Hommen, generální ředitel ING Group. „Přestože ekonomická krize odeznívá jen velmi pomalu a finanční trhy jsou stále nestabilní, skupina ING vykázala v roce 2010 čistý udržitelný zisk 3 893 mil. EUR, což je výrazné zlepšení oproti 974 mil. EUR v předchozím roce. Banka vykázala výrazné zlepšení výsledků a posílila návratnost vlastního jmění podle IFRS na 13,1 %, a to při generování 5,9 mld. EUR původního kapitálu Core Tier 1. I v oblasti pojištění vidíme první výsledky našeho programu na optimalizaci výkonnosti, a to i přes stále nepříznivé tržní klima. Provozní rozdělení na banku a pojišťovnu proběhlo s účinností ke konci roku; všechny dohody a smlouvy o funkčním a informačním oddělení mezi oběma společnostmi v těch oblastech, kde dochází k obchodní spolupráci a sdílení infrastruktury, byly uzavřeny. Pro rok 2011 se chceme soustředit na přípravu dvou akciových nabídek naší pojišťovny a na odkup zbývajících kapitálových instrumentů Core Tier 1 od nizozemského státu.“

„Banka uzavřela rok dalším velmi silným čtvrtletím s udržitelným ziskem před zdaněním ve výši 1 479 mil. EUR, což je skoro stejný výsledek jako ve velmi silném třetím čtvrtletí, i přes sezónní propad finančních trhů a malé navýšení rezerv na ztráty z úvěrové činnosti po třech konsekutivních kvartálech negativního vývoje. Čistá úroková marže se dále zvýšila na 1,47 %, a to díky solidním maržím na spořicích a úvěrových produktech – i přesto, že v některých segmentech úvěrová činnost nevykazuje známky růstu. Výdaje se oproti minulému roku, kdy byly náklady pod tlakem výrazného rozpouštění položek s časovým rozlišením u většiny obchodních oblastí, zvýšily. Ve srovnání se 3. čtvrtletím narostly výdaje o 3,2 % a poměr nákladů k výnosům se zvýšil mírně na 57,2 % díky vyšším nákladům na marketing a IT, které si vyžádal náš obchodní růst, a také díky vyšším příspěvkům do fondů záruk vkladů.“

„V oblasti pojištění jsme se opět přiblížili svým výkonnostním cílům, které jsme si vytyčili v iniciativě Ambition 2013. Provozní zisk z pojištění se zvýšil o 44,6 % na 438 mil. EUR díky stabilnímu zlepšování investičního spreadu až na 93 bazických bodů a také díky vyšším příspěvkům plynoucím z nových obchodů a růstu objemu spravovaných aktiv. Udržitelný výsledek před zdaněním byl ovlivněn odpisem 975 mil. EUR odložených akvizičních nákladů, který byl součástí opatření plánovaných pro třetí čtvrtletí, jejichž cílem bylo posílit transparentnost a přiměřenost rezerv ve vztahu k tzv. Closed Block Variable Annuity v USA.“

„Opatření realizovaná v souvislosti s US Variable Annuity Block a rozhodnutím harmonizovat reporting v oblasti pojištění na americkém trhu se srovnatelnými v USA působícími společnostmi, by měla v budoucím období snížit volatilitu příjmů z produktů US Closed Block VA. Bilance odložených investičních nákladů na tento blok se výrazně snížila a přiměřenost rezerv se naopak zvýšila o výraznou rezervu nad 50% míru důvěry. S tím, jak postupují přípravy na dvě akciové nabídky naší pojišťovny, naší prioritou pro rok 2011 je právní a provozní oddělení funkcí v rámci aktivit pojištění a plnění cílů stanovených v programech na zvýšení výkonnosti; akcie pojišťovny budou nabídnuty trhu v okamžiku, kdy nastanou příznivé podmínky.“

Detailnější informace v anglickém jazyce naleznete na www.ing.com.

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.