Přihlásit  

Společnost ING vykázala za 2. čtvrtletí 2018 čistý hospodářský výsledek ve výši 1,429 milionu eur

03.08.2018

Společnost ING vykázala za 2. čtvrtletí 2018 čistý hospodářský výsledek ve výši 1,429 milionu eur

ING pokračuje v rekordním navyšování zákaznické základny a primárních úvěrů; transformační programy Think Forward úspěšně postupují

Základní výsledek ING před zdaněním je v 2. čtvrtletí 2018 na 2, 022 milionu €; ING vykázala průběžnou dividendu 0,24€ na akcii

Prohlášení generálního ředitele

„Naše úsilí o neustálou inovaci a nabízení rozmanité zákaznické zkušenosti přispělo k tomu, že jsme v druhém čtvrtletí roku 2018 dosáhli obchodního výkonu,“ řekl Ralph Hamers, generální ředitel ING Group. „Naše globální zákaznická základna dosáhla počtu 38,2 milionů klientů, z nichž je 12 milionů primárními zákazníky. Jsme vděční za to, jakou v nás naši zákazníci vkládají důvěru a zavazujeme se jim poskytovat služby v té nejlepší kvalitě, jaké jsme schopni. Pro naše zaměstnance jsou zákazníci kontinuálně tou nejvyšší prioritou, a to v domě, kdy transformační programy přinášejí celou řadu změn, které ještě vylepší naši nabídku služeb a provozní efektivitu."

„Ve druhém čtvrtletí jsme realizovali několik iniciativ zaměřených na splnění naší ambice stát se místem, kam se naši zákazníci obrátí se všemi svými finančními potřebami. Naším partnerem se stala francouzská pojišťovna AXA, se kterou jsme připravili pojišťovací produkty a služby šité na míru našich zákazníků. Společnými silami chceme rozčeřit pojišťovací trh nabídkou digitální platformy nabízející pojištění majetku, úrazové pojištění, zdravotní pojištění a pojistnou ochranu na šesti z našich rozvíjejících se trhů, a to jasným a snadným způsobem."

„Také jsme dále pracovali na našich inovativních digitálních řešeních, které nabízejí malým podniků a podnikatelům najít nejlepší financování pro jejich specifické potřeby. V Nizozemí jsme navázali partnerství s Funding Options a v Německu jsme investovali do FinCompare – dvou digitálních platforem, které nabízejí malým a středním podnikům přístup k široké škále finančních možností, které se snadno dají porovnat a vybrat. V Polsku jsme zavedli službu Invoice Financing, která je digitálním mikrofaktoringovým řešením pro malé a střední podniky, kterou jsme vyvinuli sami. Podnikům nabízí plnou kontrolu nad tím, které faktury chtějí splatit a v jakém termínu."

„Druhé čtvrtletí se stalo také milníkem dokončení naší klíčové transformace s fúzí belgické Record Bank do ING. Zákazníci Record Bank se úspěšně přesunuli na platformu ING, která nyní umožňuje všem zákazníkům v Belgii využívat jeden kompletní model klientských služeb, který má digitální podobu a je podporování sítí poboček. Ale nejsme ještě úplně spokojeni, naší další prioritou je racionalizace našeho sortimentu služeb a sjednocení IT platforem v Belgii a Nizozemí. Tyto naše iniciativy jsou klíčem pro naši přeshraniční organizaci a uvolnění synergií na dvou našich největších trzích – to vše pro prospěch našich zákazníků."

„V oblasti primárních úvěrů jsme ve druhém čtvrtletí zaznamenali nárůst o 14,2 miliardy € prostřednictvím dobře rozloženého a stabilního růstu v retailovém i velkoobchodním bankovnictví. I přestože jsme v prostředí s nízkými úrokovými sazbami, čistá úroková marže se držela velmi dobře. Jsme si nadále vědomi toho, že musíme udržovat zdravou rovnováhu mezi riziky a zisky. ING ve druhém čtvrtletí 2018 vykázala základní výsledek před zdaněním 2 022 milionů €, ve kterém se projevil trvalý růst úvěrů a solidní zisk z poplatků a provizí. Rizikové náklady zůstaly nadále na nízké hodnotě 15 základních bodů v průměru u rizikově vážených aktiv. Základní zisk z rentability vlastního kapitálu na základně čtyř-čvrtletního průměrového základu byl 10,4%."

„Dosažený poměr CET1 skupiny ING byl 14,1% na konci června 2018, kdy byla tvorba kapitálu z druhého čtvrtletí předstižena nárůstem RWA, který vycházel zejména z růstu obchodu a makro-obezřetnostním přírůstkem. Ve druhém čtvrtletí jsme se rozhodli vytvořit si rezervu ve výši 0,9 miliardy € z čtvrtletního čistého zisku pro budoucí dividend, stejně jako jsme to udělali s čistým ziskem v prvním čtvrtletí. ING vyplatí průběžnou dividend ve výši 0,24€ na kmenovou akcii pro prvních šest měsíců roku 2018. Nadále si chceme zachovat silnou kapitálovou pozici a zopakovat náš cíl vyplácet progresivní dividendy."

„Naše výsledky v druhém čtvrtletí potvrzují, že každý den se řídíme přání plnit své sliby našim zákazníkům. Když se díváme do budoucnosti, nadále se budeme soustředit na řízení našich výdajů, optimalizaci provozního výkonu, zvyšování našeho souladu a řízení rizik v nefinanční praxi a provádění naší digitální strategie. Jsem si jistý, že naše úsilí nadále posílí naší společnost a umožní nám udržitelný úspěch, ze kterého budou dlouhodobě těžit naši akcionáři.“

Všechny publikace týkající se výsledků ING ve 2. čtvrtletí 2018 mohou být nalezeny na:
https://www.ing.com/Newsroom/Quarterly-Results-Publications.htm