Přihlásit

Skupina ING vykázala čistý udržitelný zisk ve výši 2 603 milionů eur

13.02.2013

Čistý hospodářský výsledek skupiny ING za celý rok 2012 činí 3 894 mil. eur

Skupina ING vykázala čistý udržitelný zisk ve výši 2 603  milionů eur

  • Čistý hospodářský výsledek skupiny ING za celý rok 2012 činí 3 894 mil. eur, tedy 1,03 eura na akcii, a to se započítáním odprodejů, ukončovaných provozů a mimořádných položek. Čistý výsledek za 4. čtvrtletí dosáhl výše 1 434  mil. eur, tedy 0,38 eura za akcii. Udržitelný čistý výsledek za 4. čtvrtletí roku 2012 činí 373 mil. eur. Přispěl k němu solidní čtvrtletní výsledek Pojišťovny a kvůli mimořádným položkám a holandské bankovní dani nižší výsledek Banky.
  • Udržitelný výsledek Banky za 4. čtvrtletí roku 2012 před zdaněním dosáhl výše 184 mil. eur a byl ovlivněn negativním přeceněním CVA/DVA, ztrátami ze snižování rizik a holandskou bankovní daní. Úroková marže se držela ve srovnání se 3. čtvrtletím relativně stabilně na 1,33 %, zatímco rizikové náklady doznaly mírného zvýšení na 588 mil. eur.
  • Provozní výsledek Pojišťovny se ve 4. čtvrtletí roku 2012 oproti 3. kvartálu téhož roku zvýšil na 
    296 mil. eur, a to díky posílení investičního spreadu na 132 bps. Obrat se ve srovnání s posledním čtvrtletím 2011 zvýšil o 12,7 % a mezičtvrtletně od 3.  čtvrtletí roku 2012 o 23,6 % v konstantních měnách. Udržitelný výsledek před zdaněním vzrostl na 272 mil. eur.

Komentář předsedy představenstva

"Rok 2012 byl pro ING rokem transformačním; usilovně jsme pracovali na  restrukturalizaci skupiny a přípravě Banky a Pojišťovny na jejich nezávislou budoucnost," sdělil Jan Hommen, generální ředitel ING Group. "Ve čtvrtém čtvrtletí jsme oznámili dva velké prodeje našich asijských divizí Pojišťovnictví/IM. Zaregistrovali jsme primární veřejnou nabídku akcií naší americké pojišťovny a dohodli jsme se s Evropskou komisí, což nám dává více času a flexibility pro restrukturalizaci. Banka významně pokročila v optimalizaci své rozvahy a  tvorbě kapitálu pro splnění požadavků kapitálové přiměřenosti Basel III; současně splatila 1,125 mld. eur holandskému státu a přispěla další miliardou eur k umoření dluhu skupiny."  

"Výsledky za celý rok jsou solidní, a to i přes přetrvávající dluhovou krizi v Evropě a  nepříznivé ekonomické klima, které panovalo v roce 2012. Čistý udržitelný výsledek celé skupiny dosáhl výše 2 603 mil. eur, tedy jen o 5,2 % méně než v roce 2011, a to i přes náklady na snižování rizik Banky ve výši 626 mil. eur, úhradu holandské bankovní daně ve výši 175 mil. eur a vyšší ztráty z úvěrů zapříčiněných oslabující ekonomikou. V případě Pojišťovny snižování rizik a nízké úrokové sazby tlačily dolů investiční výnosy, udržitelný výsledek se však podařilo udržet díky minimalizaci tržních položek."  

"S tím, jak se mění okolní prostředí, se proměňuje i skupina ING – chceme stále vycházet vstříc rapidně se vyvíjejícím požadavkům zákazníka a dosahovat provozní dokonalosti. V Nizozemí a v Belgii jsme významně pokročili v oblasti zlepšování služeb a investic do systémů informačních technologií protože naši klienti rychle přecházejí k mobilnímu bankovnictví. S tím, jak se vyvíjí náš obchodní model, se musí přizpůsobovat i naše organizace. Divize retailového bankovnictví v Nizozemí rozšiřuje transformační program, který byl spuštěn v roce 2011. Jeho součástí je snížení stavu zaměstnanců přibližně o 1 400  do konce roku 2015 a snížení nákladů o 120 mil. eur ročně od roku 2016 dále. V ING Bank v Belgii se plánuje snížení stavu zaměstnanců o 1 000 pracovních míst přirozeným úbytkem do roku 2015, čímž bude do roku 2015 realizována roční úspora 150 mil. eur. Tyto iniciativy doplňují opatření oznámené v minulém čtvrtletí pro oblast Korporátního bankovnictví a Pojišťovnictví v Evropě. Všechny tyto programy dohromady představovaly opravné položky zaúčtované v roce 2012  ve výši 452 mil. eur po zdanění, nicméně je považujeme za zásadně důležité pro tvorbu budoucích zisků – jejich cílem je do roku 2015 kumulativně snížit roční náklady o miliardu eur."  

"Uprostřed všech změn, kterými procházíme, prokázali naši zaměstnanci trvale vysoké pracovní nasazení a ochotu vycházet maximálně vstříc přáním zákazníků. Na prahu roku 2013 je ekonomické klima stále obtížné a my musíme být dostatečně pružní, abychom na toto dynamické prostředí reagovali rychle a dosahovali udržitelných dobrých výsledků v  dlouhodobém zájmu všech zainteresovaných stran."

Více podrobných informací naleznete zde:

http://www.ing.com/Our-Company/Press-room/Press-release-archive/PressRelease/ING-posts-2012-underlying-net-profit-of-EU 

Rádi vás uvidíme

Domluvte si schůzku na některé z našich poboček.

Rezervovat termín