Přihlásit  

Skupina ING vykázala čistý udržitelný zisk ve výši 2 603 milionů eur

13.02.2013

Skupina ING vykázala čistý udržitelný zisk ve výši 2 603  milionů eur

Komentář předsedy představenstva

"Rok 2012 byl pro ING rokem transformačním; usilovně jsme pracovali na  restrukturalizaci skupiny a přípravě Banky a Pojišťovny na jejich nezávislou budoucnost," sdělil Jan Hommen, generální ředitel ING Group. "Ve čtvrtém čtvrtletí jsme oznámili dva velké prodeje našich asijských divizí Pojišťovnictví/IM. Zaregistrovali jsme primární veřejnou nabídku akcií naší americké pojišťovny a dohodli jsme se s Evropskou komisí, což nám dává více času a flexibility pro restrukturalizaci. Banka významně pokročila v optimalizaci své rozvahy a  tvorbě kapitálu pro splnění požadavků kapitálové přiměřenosti Basel III; současně splatila 1,125 mld. eur holandskému státu a přispěla další miliardou eur k umoření dluhu skupiny."  

"Výsledky za celý rok jsou solidní, a to i přes přetrvávající dluhovou krizi v Evropě a  nepříznivé ekonomické klima, které panovalo v roce 2012. Čistý udržitelný výsledek celé skupiny dosáhl výše 2 603 mil. eur, tedy jen o 5,2 % méně než v roce 2011, a to i přes náklady na snižování rizik Banky ve výši 626 mil. eur, úhradu holandské bankovní daně ve výši 175 mil. eur a vyšší ztráty z úvěrů zapříčiněných oslabující ekonomikou. V případě Pojišťovny snižování rizik a nízké úrokové sazby tlačily dolů investiční výnosy, udržitelný výsledek se však podařilo udržet díky minimalizaci tržních položek."  

"S tím, jak se mění okolní prostředí, se proměňuje i skupina ING – chceme stále vycházet vstříc rapidně se vyvíjejícím požadavkům zákazníka a dosahovat provozní dokonalosti. V Nizozemí a v Belgii jsme významně pokročili v oblasti zlepšování služeb a investic do systémů informačních technologií protože naši klienti rychle přecházejí k mobilnímu bankovnictví. S tím, jak se vyvíjí náš obchodní model, se musí přizpůsobovat i naše organizace. Divize retailového bankovnictví v Nizozemí rozšiřuje transformační program, který byl spuštěn v roce 2011. Jeho součástí je snížení stavu zaměstnanců přibližně o 1 400  do konce roku 2015 a snížení nákladů o 120 mil. eur ročně od roku 2016 dále. V ING Bank v Belgii se plánuje snížení stavu zaměstnanců o 1 000 pracovních míst přirozeným úbytkem do roku 2015, čímž bude do roku 2015 realizována roční úspora 150 mil. eur. Tyto iniciativy doplňují opatření oznámené v minulém čtvrtletí pro oblast Korporátního bankovnictví a Pojišťovnictví v Evropě. Všechny tyto programy dohromady představovaly opravné položky zaúčtované v roce 2012  ve výši 452 mil. eur po zdanění, nicméně je považujeme za zásadně důležité pro tvorbu budoucích zisků – jejich cílem je do roku 2015 kumulativně snížit roční náklady o miliardu eur."  

"Uprostřed všech změn, kterými procházíme, prokázali naši zaměstnanci trvale vysoké pracovní nasazení a ochotu vycházet maximálně vstříc přáním zákazníků. Na prahu roku 2013 je ekonomické klima stále obtížné a my musíme být dostatečně pružní, abychom na toto dynamické prostředí reagovali rychle a dosahovali udržitelných dobrých výsledků v  dlouhodobém zájmu všech zainteresovaných stran."

Více podrobných informací naleznete zde:

http://www.ing.com/Our-Company/Press-room/Press-release-archive/PressRelease/ING-posts-2012-underlying-net-profit-of-EU 

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.