Přihlásit  

Průměrná česká domácnost má naspořeno na dva měsíce a devět dnů

21.03.2012

Průměrná česká domácnost má naspořeno na dva měsíce a devět dnů

Přitom si může dovolit spořit až jednu pětinu svých příjmů

Průměrná česká domácnost dokáže ze svých rezerv financovat své pravidelné výdaje dva měsíce a devět dní. Příjmy českých domácností převyšují jejich pravidelné výdaje v průměru
o 19 %. Pokud by tedy rodina chtěla, dokázala by odložit stranou a uspořit až pětinu svých příjmů. Tyto údaje zjistila společnost ING Bank v rámci nového projektu ING Bank Svět spoření. Jeho cílem je pravidelné shromažďování a vyhodnocování dostupných informací
o úsporách českých domácností.

ING Bank Svět spoření je nový dlouhodobý projekt společnosti ING Bank ČR. Jedná se o studii, která ukazuje výši disponibilních úspor domácností, jejich vývoj a finanční situaci. První sběr dat proběhl v prosinci 2011 prostřednictvím on-line dotazování. „Každý další měsíc bude oslovován reprezentativní vzorek domácností s otázkami k jejich rodinným financím jako jsou příjmy, pravidelné výdaje a úspory tak, aby bylo možné v čase sledovat a porovnat vývoj osobních financí českých domácností a především úroveň jejich finanční rezervy,“ komentuje nový projekt Libor Vaníček, ředitel retailového bankovnictví ING Bank ČR. „ING Bank chce tyto poznatky sdílet s širokou veřejností
a z pozice odborníka na spoření tak pomáhat občanům s orientací v jejich financích,“ doplňuje Vaníček.

Projekt ING Bank Svět spoření má dva hlavní ukazatele.

ING Bank Index úspor domácností bude sledovat výši disponibilních úspor, konkrétně, kolikaměsíční výdaje je schopna pokrýt průměrná česká domácnost svými úsporami. Disponibilními úsporami jsou pak myšleny dostupné finance v hotovosti, na běžných, spořicích nebo termínovaných účtech, finanční rezervy v akciích, dluhopisech nebo podílových fondech. Do disponibilní rezervy není započítáno stavební spoření. „Prosincové šetření ukázalo, že české domácnosti by v průměru dokázaly z úspor ufinancovat své pravidelné výdaje pouze dva měsíce a devět dní,“ doplňuje informaci k indexu úspor Vaníček a dodává: „Uvádí se, že ideální finanční rezerva by měla tvořit šestinásobek příjmů domácnosti. S ohledem na to, není zjištěná skutečnost o rezervách našich spoluobčanů ideální. Jak ukazují další data o potenciálu spoření, je v možnostech českých domácností finanční rezervu vytvářet. Důležité je začít spořit, byť i jen nižší částky a pravidelně odkládat peníze stranou na zvláštní účet.“

Nejvyšší úspory mají lidé s vysokoškolským vzděláním a lidé ve velkých městech. S vyšším vzděláním členů domácnosti tak roste doba, po kterou je rodina schopna pokrýt své pravidelné výdaje. Zatímco vysokoškolsky vzdělaní lidé mají dostupné úspory na pokrytí téměř čtyř měsíců, spoluobčané se základním vzděláním by vystačili se svými úsporami pouze jeden měsíc.

Druhým ukazatelem projektu je ING BankPotenciál spoření, který sleduje, jakou část příjmu je domácnost schopna uspořit. Z dotazování vyplynulo, že v prosinci činil průměrný příjem české domácnosti 29 392 korun a její pravidelné výdaje byly v průměru 24 839 korun. Příjmy českých domácností převýšily jejich pravidelné výdaje v průměru o 19 %. Pokud by tedy chtěly, mohly by české domácnosti v prosinci uspořit téměř pětinu svých příjmů. Nejvyšší potenciál spoření pak mají domácnosti z menších měst. Díky nižším životním nákladům by dokázaly měsíčně odložit až čtvrtinu svých příjmů. Nejvyšší část úspor mají Češi na běžných účtech, a to 30 %. Na spořicích účtech mají uloženo 19 % financí a asi 18 % úspor si nechávají lidé doma v hotovosti.

Další aktivitou, kterou chce banka podpořit projekt ING Bank Svět spoření, jsou nové webové stránky www.ingbanksvetsporeni.cz. Ty by se měly stát studnicí informací o spoření jak pro širokou veřejnost, tak pro média. Součástí stránek budou aktuální hodnoty ING Bank Indexu úspor domácností a ING Bank Potenciálu spoření, data z dalších průzkumů k tématu osobních financí, zajímavosti a tipy ze světa spoření, archiv tiskových zpráv, ankety, videa nebo kalkulačka vlastního indexu spoření. „Věříme, že zpřístupněním zajímavých dat o finanční situaci českých domácností podnítíme debatu na téma nutnosti finanční rezervy a potřeby zajištění domácností pro případ neočekávaných situací. Dostupné tipy na spoření nebo kalkulačka indexu spoření snad vyburcují některé váhavé spoluobčany k tomu, aby začali přemýšlet a řešit svou finanční situaci lépe a efektivněji,“ komentuje význam webových stránek Vaníček.

ING Bank Svět spoření – data za prosinec 2011
Index úspor domácností (úspory celkem / měsíční výdaje)

Potenciál spoření (měsíční příjmy / měsíční výdaje)

Průzkum ING Bank ČR je opakovaným měsíčním on-line dotazováním, na reprezentativním vzorku populace, jehož cílem je zjistit potenciál spoření a index úspor českých domácností. První sběr dat proběhl v prosinci 2011 na vzorku 365 respondentů. Do výpočtu indexů nebyly zahrnuty odlehlá měření (cca 1% vzorku). Průzkum realizovala agentura TNS AISA.

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.