Přihlásit  

Jsme TOP Odpovědná firma

04.11.2019

Banka ING získala ocenění BpS TOP Odpovědná velká firma 2019. Tento nezávislý rating oceňuje velké firmy, které odpovědně systematicky, komplexně, strategicky a inovativně rozvíjejí své podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti a angažují se ve všech hlavních oblastech společenské odpovědnosti. Generální ředitel banky ING Isold Heemstra na slavnostním vyhlašování zdůraznil význam spolupráce firem s neziskovým sektorem i státem.

„Jako banka přispíváme ke zlepšení světového klimatu tím, že jsme se přihlásili k závěrům pařížské dohody udržet růst průměrné globální teploty pod 2⁰ C a pomáháme našim klientům hledat reseni, aby byli méně závislí na fosilních palivech, jako je uhlí. Tak komplexní výzvy, jako jsou světové klima, ale nevyřeší jedna samotná banka, nezisková organizace ani vláda. Musíme spolupracovat všichni dohromady. Proto je ING zapojena do environmentálních programů a iniciativ OSN či Světového ekonomického fóra. Zároveň jsme přesvědčeni, že odpovědné podnikání je to jediné správné,“ dodal Isold Heemstra.

BpS TOP Odpovědná firma 2019 je nejprestižnější ocenění v oblasti udržitelného podnikání a odpovědného chování firem. V letošním roce nově ve formě ratingu přístupu firem k jednotlivým oblastem udržitelnosti. Rating BpS TOP Odpovědná firma sestavuje aliance BpS - Byznys pro společnost.

O ocenění

BpS TOP Odpovědná firma je v České republice ojedinělý nezávislý rating velkých i malých firem, který hodnotí a oceňuje strategie a aktivity v oblasti odpovědnosti a udržitelnosti. Sleduje firmy, které se dlouhodobě věnují rozvoji společnosti, investují do zaměstnanců, snižují dopad na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení. Ceny BpS  TOP Odpovědná firma jsou otevřeny všem firmám v různých fázích přístupu k udržitelnosti, jednotlivé kategorie reflektují úsilí firem v oblasti životního prostředí, diverzity, vzdělávání a mnoha dalších. Přihlášené společnosti si zmapují situaci v odpovědném přístupu k podnikání a získají analytickou zpětnou vazbu ke všem programům a projektům formou benchmarkingu a srovnání s jednotlivými úrovněmi ocenění. Hodnocení slouží i jako podklad pro rozvoj firemních strategií a získání informací o dobré praxi napříč trhem.

 

 

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.