Přihlásit  

ING vykazuje čistý výsledek za rok 2018 ve výši 4 703 milionů eur; čistý výsledek za 4. čtvrtletí roku 2018 je 1 273 milionů eur

07.02.2019

ING nadále udržuje intenzivní komerční rozvoj

Základní hospodářský výsledek ING před zdaněním za 4. čtvrtletí 2018 činí 1 692 milionů eur; základní hospodářský výsledek před zdaněním se za fiskální rok 2018 zvýšil o 4,5 % oproti roku 2017

Prohlášení generálního ředitele

„Loňský rok proběhl ve znamení výsledků, na které jsme hrdí, a překážek, které jsme překonali a ze kterých jsme si odnesli cenná ponaučení,“ řekl Ralph Hamers, generální ředitel ING Group. „Po dosažení dohody s nizozemskými úřady v září 2018 nadále pokračujeme v našem programu KYC (poznej svého zákazníka, ‚know your customer‘), kde jednu z hlavních rolí hraje důraz na dodržování zákonných nařízení. Společnost nadále usilovně pracuje na zdokonalení svých povinných souhrnných záznamů o zákaznících, stejně jako na řadě strukturálních řešení s cílem dosáhnout udržitelné lepší úrovně opatření proti praní špinavých peněz. Vykonávat naši práci na principech mravní integrity a dodržování zákonných nařízení je prioritou nejen pro rok 2019, ale i do budoucna.

Nadále se soustředíme na péči o zákazníky tvorbou inovativních produktů a služeb a zároveň se interně měníme tak, abychom byli schopni poskytovat různorodé a efektivní bankovní služby. Naše tempo inovací intenzivně urychlujeme a fond ING Ventures zaměřený na finanční technologie přistoupil k několika zásadním investicím. Investovali jsme například do multibankovní platformy Cobase, která usnadňuje a zefektivňuje práci mezinárodních korporátních klientů v rámci více bankovních domů. Taktéž jsme, spolu s UniCredit, investovali do Axyon AI, italské společnosti, která pomáhá bankám nabízet jejich klientům lepší a rychlejší poradenství s využitím umělé inteligence, například při vyhledávání investorů, u kterých je nejvyšší pravděpodobnost účasti na syndikovaných úvěrech.

Společnost pokračuje v získávání nových zákazníků. Naše globální základna zákazníků se za poslední rok rozrostla o milion na celkových 38,4 milionu a počet primárních zákazníků vzrostl o 9,9 % na 12,5 milionu. Podle výsledků posledního průzkumu míry loajality zákazníků jsme obsadili první místo na šesti z našich 13 retailových trhů. Pozornost, kterou věnujeme zákazníkům, odráží i naše solidní komerční výsledky v roce 2018. Čistý nárůst u základních půjček dosáhl 36,6 miliardy eur, zatímco čistý nárůst u vkladů zákazníků dosáhl 19,3 miliardy eur. Roční výsledek ING před zdaněním vzrostl o 4,5 % na 7 524 milionů eur, což odráží pokračující růst podniku při pevných úrokových sazbách (navzdory rostoucí konkurenci na některých z našich trhů), vyšší čisté provize a příjmy z poplatků a poněkud nižší náklady na pokrytí rizik. Roční rentabilita vlastního kapitálu ING se zvýšila oproti roku 2017 na 11,2 % a plně zatížený poměr kmenového kapitálu Tier 1 dosáhl vynikajících 14,5 %. Za rok 2018 navrhujeme celoroční hotovostní dividendy ve výši 0,68 eura na akcii, sestávající z prozatímní dividendy 0,24 eura vyplácené v srpnu 2018 a konečné dividendy ve výši 0,44 eura na akcii.

Provozní náklady za čtvrtý kvartál meziročně klesly o 1,9 %, ale od třetího kvartálu vzrostly o 11,3 %, a to především kvůli vyšším nákladům na plnění povinností vyplývajících z regulace ve vztahu k holandské bankovní dani. Posílili jsme naše úsporná opatření, což mělo za následek klouzavý průměr poměru nákladů a výnosů za čtyři kvartály 54,8 %. Opatření směřující k redukci nákladů jsou nadále aktuální, jelikož očekáváme nižší nárůst půjček v oblasti velkoobchodního bankovnictví a možné navýšení nákladů na plnění povinností vyplývajících z regulace, a také proto, že je i nadále náročné udržovat ziskovost na finančních trzích.

Podnikáme kroky k vybudování udržitelné budoucnosti jak pro naši společnost, tak pro zákazníky a dosáhli jsme milníku v rámci plánu nasměrovat naše úvěry ve výši 600 miliard eur k dosažení úrovně výrazně pod dva stupně dle Pařížské dohody. Je mi ctí, že k našemu závazku se již připojily čtyři klíčové globální banky – společně dosahujeme sdružené hodnoty úvěrů ve výši 2,4 bilionu eur. Věříme, že banky mají zásadní roli v prosazování, urychlování a financování přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Společně jsme silnější. V rámci podpory tohoto postupu ING úspěšně zrealizovala doposud největší zelenou dluhopisovou transakci ověřenou dle Normy klimatických dluhopisů, zároveň doposud největší ze strany evropské banky. Tyto dluhopisy budou financovat portfolio zelených úvěrů nových a existujících půjček v oblasti obnovitelné energie a zelených budov.

Rok 2019 jsme zahájili s naprostým odhodláním naplnit naše regulatorní závazky a zároveň s neutuchajícím vědomím, pro koho zde jsme – prioritou jsou naši zákazníci. Umožňovat jim být o krok napřed v životě i v podnikání je stále hlavním smyslem naší činnosti.“

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.