Přihlásit  

ING vykázala za první čtvrtletí 2014 čistý zisk ve výši 988 mil. eur

07.05.2014

ING vykázala za první čtvrtletí 2014 čistý zisk ve výši 988 mil. eur

Celkový čistý zisk ING Group za první čtvrtletí 2014 činil 988 mil. eur ve srovnání s 1 170 mil. eur v prvním čtvrtletí 2013 a 493 mil. eur ve čtvrtém čtvrtletí 2013

Čistý výsledek banky ve výši 1 176 mil. eur, tj. přibližně stejný jako v prvním čtvrtletí 2013, se oproti předchozímu čtvrtletí přibližně o 30,1 % zvýšil

Provozní výsledek z pokračujících operací NN Group v prvním čtvrtletí dosáhl výše 274 mil. eur, což představuje zvýšení o 61,2 % ve srovnání s prvním čtvrtletím 2014 a o 28,0 % ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím 2013

ING Group si zajistila financování před primární emisí akcií ve výši 1,275 mld. eur a  dojednala finálovou kapitálovou strukturu NN Group

Prohlášení předsedy představenstva

„ING Group měla silný start do roku 2014 – za první čtvrtletí vykázala čistý zisk ve výši 988 mil. eur a zároveň i udržela růst obchodní činnosti,“ uvedl Ralph Hamers, generální ředitel ING Group. „Zároveň jsme dosáhli zásadních milníků v našem plánu restrukturalizace a lépe zacílili strategické priority našich jednotlivých obchodních cílů v zájmu jejich trvalé udržitelnosti a  budoucí konkurenceschopnosti.“

„V březnu jsme představili strategii ING Bank Think Forward, která obsahuje opatření, jimiž si chceme udržet postavení přední evropské banky, a finanční cíle pro období do roku 2017. Těžištěm naší strategie je vytvořit zákaznickou zkušenost, která nás bude v očích klientů odlišovat. Usilujeme o maximální spokojenost klienta, a to se projevilo i  v nedávném průzkumu zákaznické spokojenosti (tzv. „Net Promoter Score“), který ING Bank vyhodnotil jako nejlepší banku mezi konkurencí v Nizozemí, Německu, Itálii, Polsku, Španělsku a Austrálii; na těch klíčových trzích, kde nejsme jedničkou, jsme nejhůře dvojkou na trhu. Těší nás, že klienti naše snahy pozitivně vnímají, a budeme jim i nadále co nejlépe sloužit. Náš nový provozní ředitel k tomu bezesporu také velmi přispěje.“

„ING Bank vykázala solidní výsledek za první čtvrtletí ve výši 1 176 mil. eur před zdaněním, k čemuž napomohlo také zvýšení čisté úrokové marže a s tím, jak se zlepšuje ekonomické klima, také nižší rizikové náklady. Naše soustavná orientace na klienta nám přinesla 8,3 mld. eur v podobě prostředků svěřených některé z oblastí našich bankovních služeb; dále se nám během daného čtvrtletí podařilo zvýšit objem půjček o 5,1 mld. eur. Chceme i nadále podporovat finanční potřeby našich klientů a poskytovat půjčky v době hospodářského oživení.“

„Schopnost ING Bank soustavně generovat hotovost nám umožnila realizovat v březnu předposlední splátku holandskému státu ve výši 1,225 mld. eur; od roku 2008 jsme na splátkách státu zaplatili celkem 12,5 mld. eur. Kapitálová pozice ING Bank zůstává silná – její solvenční ukazatel CET1 činil na konci čtvrtletí 10,1 % na bázi fully loaded. Návratnost kapitálu dle IFRS-EU stoupla v průběhu čtvrtletí o 0,2 %, což odpovídá našemu plánu pro dosažení cílů programu Ambition 2017.“

„NN Group vykázala za první čtvrtletí hospodářský výsledek z pokračujících operací ve výši 274 mil. eur, což představuje výrazné zlepšení na meziroční bázi i ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Do výsledku se pozitivně promítla dobrá výkonnost klíčových oblastí pojištění v Holandsku a nižší náklady. Obchodní činnost vykazovala značnou dynamiku – prodej pojištění se v průběhu čtvrtletí zvýšil, ve stálých měnách, meziročně o 20,6 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 53,0 %. ING Group výrazně pokročila v přípravách na plánovanou primární emisi akcií NN Group. Minulý týden vydala prohlášení, že se podařilo zajistit důležité financování od tří investorských firem. Dnes vydáváme prohlášení, že hodláme posílit samostatnou kapitálovou strukturu společnosti formou kapitálové injekce ve výši 850 mil. eur; potvrzujeme také, že připravované IPO se bude sestávat pouze ze sekundárních akcií.“

„V dubnu zahájila společnost ING U.S. činnost pod novým jménem Voya Financial, Inc., což pro ni představuje začátek nové éry. Svůj podíl ve společnosti Voya jsme snížili na přibližně 43 %, čímž jsme splnili požadavek převést do konce roku více než 50 % této společnosti na  jiné vlastníky. I když dekonsolidace společnosti Voya představuje další krok na  cestě naší strategické transformace, pro nás tato transakce znamenala ztrátu ve výši EUR 2 005 mil. eur po zdanění. Tato operace, v kombinaci s částkou -1,059 mil. eur zaúčtovanou v souvislosti s úspěšným završením dohody o penzijním spoření s uzavřeným plněním v Holandsku a výnosem 202 mil. eur z dekonsolidace společnosti ING Vysya Bank, způsobila za dané čtvrtletí čistou ztrátu na konsolidované skupinové bázi.“

„Tento rok chceme i nadále pokračovat v plnění našich strategických priorit a postupovat dále směrem k završení naší restrukturalizace. Věřím, že to, co dnes děláme, posílí naši společnost do budoucna, a že budeme mít ještě lepší pozici pro to, abychom mohli podporovat lidi být stále o krok napřed, v životě i podnikání.“

Více podrobných informací