Přihlásit  

ING vykázala za 3. čtvrtletí roku 2013 celkový čistý zisk ve výši 891 mil. EUR

06.11.2013

ING vykázala za 3.  čtvrtletí roku 2013 celkový čistý zisk ve výši 891 mil. EUR

Celkový čistý zisk skupiny činil 891  mil. eur ve srovnání s 844 mil. eur ve 3. čtvrtletí 2012 a 957 mil. eur ve 2. čtvrtletí 2013

Celkový čistý hospodářský výsledek banky před zdaněním činil 1 103 mil. eur, tj. zůstal meziročně na stejné výši, ale od posledního čtvrtletí klesl o 3,8 %

Provozní výsledek pojišťovny v euroasijské oblasti se zvýšil na 218 mil. eur, tj. o 89,6 % oproti
3. čtvrtletí 2012, ale ve srovnání s 2. čtvrtletím 2013 byl o 14, 8 % nižší

ING vstoupila do poslední fáze svého restrukturalizačního programu, který plánuje dokončit do roku 2016

Prohlášení předsedy představenstva

„Skupina ING v průběhu třetího čtvrtletí výrazně pokročila ve svém restrukturalizačním programu a vstoupila do konečné fáze své transformace,“ uvedl Ralph Hamers, generální ředitel ING Group. „Současně naše provozy vykázaly další uspokojivé čtvrtletní výsledky a své strategické priority se nám stále daří plnit.“

„Dle nové dohody s Evropskou komisí bude celková restrukturalizace ING Group dokončena o dva roky dříve oproti původnímu plánu, tedy do konce roku 2016.  Proces odprodeje aktivit asijské pojišťovny a investičního managementu je téměř u konce. Prodej pojišťovny ING Life Korea by měl být dokončen do konce roku. Pečlivě jsme zmapovali a vyhodnotili několik alternativ pro odprodej pojišťovny ING Life Japan a tento podnik jsme následně zahrnuli do rozsahu primární emise akcií ING Insurance. Příprava tzv. střednědobého výhledu pro primární emisi pokračuje dobře a jsme připraveni nabídnout akcie na trhu v roce 2014.  Úspěšný prodej
38 milionů akcií ING U.S.,  k němuž došlo v říjnu, dále snížil náš podíl na 57 % a přiblížil nás ke splnění požadavku odprodat více než 50 % ze všech akcií ING U.S. do roku 2014.  Zadlužení naší holdingové společnosti ve výši 4,8 mld. eur je podloženo letošními výnosy z prodeje našich podílů ve společnostech ING U.S. a SulAmérica a našimi zbytkovými podíly v těchto subjektech.“

„Jsme vděčni za podporu holandského státu, které se nám během krize dostalo. To, že banka byla schopná výrazně generovat hotovost, umožnilo dnes provést další splátku instrumentů Core Tier 1, což vedlo ke snížení jistiny našeho dluhu vůči státu na 1,5 mld. eur. Jsme též velmi rádi, že jsme dosáhli dohody se státem ohledně rozpuštění mechanismu Illiquid Assets Back-up Facility.“

„Naše programy zvyšování výkonnosti a restrukturalizační iniciativy napříč společností běží podle plánu a dosavadní výsledky jsou povzbudivé. Čistý hospodářský výsledek ING Bank před zdaněním činil uspokojivých
1 103 mil. eur a přispělo k němu mimo jiné i zvýšení čisté úrokové marže na 1,44 %. Z obchodního hlediska tvořil přírůstek svěřených peněžních prostředků solidní sumu 1,9 mld. eur. Rizikové náklady se oproti dvěma předchozím čtvrtletím snížily, ale zůstávají i nadále zvýšené. Přísná kontrola nákladů zůstává pro banku i nadále prioritou – výsledky jsou již vidět v podobě poměru nákladů k výnosům, který se za prvních devět měsíců roku 2013 vyšplhal na 55,2 %, a to i přes navýšené restrukturalizační náklady z probíhající reorganizace, které jsme v průběhu uplynulého čtvrtletí zaúčtovali. Návratnost kapitálu dle IFRS-EU za prvních devět měsíců roku činila 9,3 %, což je naprosto v souladu s naším cílem do roku 2015.“

„Kapitálová pozice banky ještě více posílila na 12,1 % ukazatele pro-forma Core Tier 1  ratio v souvislosti s dnešní splátkou vůči holandskému státu a se zohledněním odhadovaného dopadu rozpuštění IABF.
ING Bank neustále pracuje na optimalizaci své kapitálové struktury a již dnes splňuje většinu požadavků směrnice CRD IV. Vzhledem k nutnosti posílit naši kapitálovou přiměřenost ve světle nových regulatorních předpisů, zahajujeme nabídku nesplaceného podřízeného dluhu ve výši 4,7 mld. eur ve dvou instrumentech regulovaných dle CRD IV. Oznámili jsme též plán uplatnit hybridní instrument ve výši 2,0 mld. USD s 8,5% kuponem, což sníží naše kapitálové náklady.“

„V případě euroasijské pojišťovny registrujeme ve srovnání se situací před rokem zlepšení provozních i čistých výsledků. Provozní výsledek se zvýšil na 218 mil. eur a  čistý výsledek na 136 mil. eur. Výsledky za třetí čtvrtletí se primárně projevují na vyšší investiční marži, nižších nákladech v důsledku transformačního programu pojišťovny v Beneluxu, a lepších výsledcích v segmentu neživotního pojištění. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím výsledky euroasijské pojišťovny klesly, a to zejména díky sezónnímu vlivu mimořádného příjmu z dividend, který jsme zaúčtovali do druhého čtvrtletí.“

„Jsme pyšní na náš pozitivní finanční a strategický vývoj v tomto čtvrtletí. Jsem plný odhodlání a pozitivních očekávání – chci provést ING touto fází její transformace, a jsem přesvědčen, že naše skupina, která je nyní ještě více orientovaná na své priority, má jednodušší procesy a je celkově silnější, má ideální pozici pomáhat svým zákazníkům a společnosti k prosperitě a sama sobě k lepším obchodním výsledkům.“

Více podrobných informací

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.