Přihlásit  

ING vykázala za 3. čtvrtletí 2019 hospodářský výsledek ve výši 1 344 milionů eur

01.11.2019

ING pokračuje v navyšování primární zákaznické základny a objemu zákaznických vkladů

  • Primární zákaznická základna vzrostla ve 3. čtvrtletí 2019 o 165 000 klientů na celkových 13,1 milionu klientů; celkový počet retailových zákazníků činí 38,7 milionu klientů
  • Čistá výše zákaznických vkladů ve 3. čtvrtletí 2019 vzrostla o 4,4 miliardy eur; objem čistých primárních úvěrů poklesl o 1,0 miliardy eur, při pokračujícím růstu objemu hypoték

Základní výsledek ING před zdaněním ve 3. čtvrtletí 2019 činí 1 911 milionů eur

  • Výsledek odráží dobře diverzifikované úvěrové portfolio s odolnými maržemi, a to i přes tlak na marže na klientské vklady, a také vyšší příjmy z poplatků
  • Hlavním důvodem, proč rostly náklady, byl program KYC; náklady na riziko zůstávají pod průměrem ING v průběhu celého cyklu
  • Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) ING za čtyři čtvrtletí dosáhla 10,3 %; ukazatel CET1 ING Group vzrostl na 14,6 %

Prohlášení generálního ředitele

„Ve třetím čtvrtletí jsme dosáhli dobrých výsledků. Čistý zisk z úroků zůstává pevný, a to přesto, že se stále nacházíme v prostředí záporných úrokových sazeb,“ říká Ralph Hamers, generální ředitel ING Group. „Ve třetím čtvrtletí jsme také dosáhli vyšších příjmů z poplatků. Zaznamenali jsme též vyšší náklady, primárně v souvislosti s naším programem KYC (Know Your Customer) a s růstem nákladů na riziko. Čistá výše zákaznických vkladů se nicméně snížila o 1,0 miliardy eur z důvodu poklesu v oblasti korporátního bankovnictví ve výši 4,6 miliardy eur, částečně následkem vývoje cen ropy a splátek některých dlouhodobějších  úvěrů. Objem čistých primárních úvěrů v sektoru retailového bankovnictví se zvýšil o 3,6 miliardy eur, a to převážně v oblasti hypoték. Naše kapitálová pozice se v tomto čtvrtletí i nadále zlepšovala. Očekáváme, že bankovní regulace a revize ovlivní výši kapitálu v následujících čtvrtletích.

Vítáme a podporujeme spolupráci s politiky a orgány zajišťujícími vymáhání práva a spolupracujeme také s dalšími finančními institucemi v boji proti finanční a hospodářské kriminalitě. V rámci naší skupiny pokračujeme v zavádění dalších opatření, která nám umožní lépe řídit nefinanční rizika. Učinili jsme kroky vedoucí k posilování globální organizace programu KYC a struktury řízení v rámci celé skupiny ING. Pokračujeme v zavádění globálních řešení pro KYC, k nimž se mohou připojit všechny země. Například naše korporátní klientela z oblasti středně velkých podniků v Polsku je nyní zapojena do našeho globálního řešení onboardingu a hodnocení klientů.

Ve třetím čtvrtletí jsme získali 165 tisíc nových primárních klientů, což je důkazem toho, že naše snahy nabídnout klientům lepší zákaznickou zkušenost se vyplácejí. Snažíme se také dále zjednodušovat možnosti zadávání plateb. Pokračujeme v zavádění služby Apple Pay a Google Pay v dalších zemích – v Polsku jsme byli dokonce vůbec první bankovní institucí, která nabídla službu Apple Pay klientům z podnikové sféry. Počet klientů, kteří začali platit mobilním telefonem, ve třetím čtvrtletí prudce vzrostl, a to o 35 % ve srovnání s minulým čtvrtletím, a počet platebních transakcí učiněných telefonem se téměř zdvojnásobil, přičemž se téměř přiblížil počtu transakcí za celé první pololetí letošního roku.

Pokračujeme v digitalizaci procesů, čímž zvyšujeme komfort a šetříme čas našich klientů. Například klienti korporátního bankovnictví v Polsku mohou nyní elektronicky podepisovat i úvěrovou dokumentaci. V Belgii pak mohou naši klienti zahájit proces vedoucí k získání hypotéky online. Partnerství s firmami z oblasti finančních technologií nám umožňují nabídnout našim klientům více finančních nástrojů; sem patří například investice ING do startupu Flowcast, který se zabývá zlepšením rozhodovacího procesu při poskytování úvěrů.

Ve třetím čtvrtletí jsme podnikli kroky, díky nimž se podílíme na boji proti klimatické změně. Naším cílem je reálný pozitivní dopad, a proto je nezbytné, aby v této oblasti finanční sektor úzce spolupracoval. Mezi milníky, kterých bylo v této oblasti v poslední době dosaženo, patří například zveřejnění Zásad udržitelného bankovnictví za podpory OSN nebo výzva pod názvem Collective Commitment to Climate Action (Kolektivní závazek k akci proti klimatické změně). ING se stala signatářem těchto dvou vzájemně souvisejících iniciativ v září tohoto roku v rámci Týdne klimatu, který se konal v New Yorku.

V souladu s Pařížskou dohodou se ING se zavázala řídit své portfolio tak, aby přispívala k maximálně dvěma stupňům Celsia globálního oteplování. V září jsme zveřejnili naše výsledky, z nichž vyplývá, které naše sektory jsou na cestě ke splnění globálních klimatických cílů a které na jejich splnění stále pracují. Jsme vůbec první bankou, která zveřejnila informace o plnění klimatických závazků, a v této aktivitě budeme i nadále pokračovat.

V současné době musejí všechny banky řídit rizika a chránit svou integritu s náležitou péčí a zároveň se aktivně účastnit boje proti klimatické změně, přičemž klient pro ně musí stále být na prvním místě. Dodržení této rovnováhy je pro ING v jejích každodenních aktivitách prioritou.“

Kontakt

Pavel Heřmanský
PR & CSR
ING Bank
Tel.: +420 724 706 893
E-mail: pavel.hermansky@ing.com

Martina Jakelová
PR Manager
Havas PR
Tel.: +420 725 590 408
E-mail: martina.jakelova@havaspr.com

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.