Přihlásit

ING vykázala za 2. čtvrtletí roku 2013 celkový čistý zisk ve výši 942 mil. EUR

07.08.2013

Celkový čistý zisk skupiny se zvýšil na 942 mil. eur z 800 mil. eur v 1. čtvrtletí 2013. Ve 2. čtvrtletí 2012 činil 1 109 mil. eur

ING vykázala za 2. čtvrtletí roku 2013 celkový čistý zisk ve výši 942 mil. EUR

Celkový čistý zisk skupiny se zvýšil na 942 mil. eur z 800 mil. eur v 1. čtvrtletí 2013. Ve 2. čtvrtletí 2012 činil 1 109 mil. eur

 • Čistý zisk za 2. čtvrtletí 2013 činil 788 mil. eur, tedy 0,21 eura na akcii, včetně přerušených operací, mimořádných položek a prodejů.

Celkový čistý hospodářský výsledek banky před zdaněním se ve srovnání s 2. čtvrtletím 2012 zvýšil o 13,5 % na  1 147 mil. eur a ve srovnání se sezónně silným 1. čtvrtletím 2013 je o 1,9 % nižší

 • Čistá úroková marže se i nadále zvyšovala díky vyšším maržím na úsporách; na konci čtvrtletí činila 1,42 %.
 • Probíhající programy na kontrolu nákladů přinesly další úspory a poměr nákladů k příjmům se zlepšil na 54,3 %.
 • Rizikové náklady zůstaly na vyšší úrovni 616 mil. eur, tj. 89 bazických bodů průměrného RWA (rizikově vážená aktiva), ve srovnání se 73 bazickými body ve 2. čtvrtletí 2012 a 81 bazickým bodem v 1. čtvrtletí 2013.

Provozní výsledek pojišťovny v euroasijské oblasti se zvýšil na 256 mil. eur, tedy o 26,1 % oproti 2. čtvrtletí 2012. Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2013 se více než ztrojnásobil

 • Na provozním výsledku se podílela úspora nákladů plynoucí z transformačního programu, zlepšení ve výsledcích neživotního pojištění a  nižší náklady na financování.
 • Investiční rozpětí zůstává na 94 bazických bodech z důvodu stabilní situace v oblasti průměrných životních aktiv na věcném účtu a investičních příjmů.
 • Celkový čistý výsledek pojišťovny v euroasijské oblasti před zdaněním se v meziročním srovnání i oproti předchozímu období výrazně zvýšil na 182  mil. eur.

Provozní výsledek pojišťovny v USA se zvýšil na 140 mil. eur ve srovnání se 120 mil. eur v 2. čtvrtletí 2012  a 87 mil. eur v 1. čtvrtletí 2013

 • Provozní výsledek se zvýšil díky nárůstu v oblasti poplatků, výnosů z pojistného a díky vyšší technické marži.
 • 2. čtvrtletí potvrdilo růstový trend v oblasti důchodových a  investičních produktů.
 • Celkový čistý výsledek před zdaněním činil -19 mil. eur z důvodu ztrát z akciových hedgingových transakcí Closed Block VA, které měly za cíl ochránit kapitálovou pozici.

ING si udržela dobrou kapitálovou přiměřenost; vlastní jmění na konci čtvrtletí dosáhlo výše 49,9 mld. eur

 • Ukazatel kapitálové přiměřenosti banky Core Tier 1 zůstal po kapitálovém odvodu ING Group ve výši 1,8 mld. eur ve druhém čtvrtletí silný na 11,8 %.
 • Solventnost pojišťovny v euroasijské oblasti dle požadavku ze směrnice Insurance IGD Solvency I vzrostla na 304; odhadovaný poměr RBC pro americkou pojišťovnu činil k 30. červnu 454 %.
 • Vzhledem k tomu, že prioritou ING je splatit dluh vůči holandskému státu, nebude v roce 2013 vyplácena prozatímní dividenda z kmenových akcií.

Prohlášení předsedy představenstva

"ING v letošním roce udělala velký pokrok na cestě ke zlepšení své provozní výkonnosti, restrukturalizaci a přípravě naší banky a pojišťovny na samostatnou budoucnost," prohlásil Jan Hommen, generální ředitel ING Group. "V květnu jsme úspěšně dokončili primární emisi (IPO) našich společností, které nabízejí důchodové, investiční produkty a pojištění, ve Spojených státech. Výnos z primární emise akcií a kapitálový odvod z banky směrem ke skupině pomohly snížit zadlužení holdingové společnosti skupiny na 4,4 mld. eur, což je částka, která je v současnosti kryta hodnotou našeho zbývajícího podílu v ING U.S. K 1. červenci jsme také dokončili fúzi obchodních aktivit WestlandUtrecht Bank s Nationale-Nederlanden Bank, čímž jsme si otevřeli cestu k odprodeji těchto aktiv v rámci primární emise akcií naší evropské pojišťovny."

"Finanční výkonnost všech tří obchodních segmentů byla v druhém čtvrtletí solidní. ING Bank vykázala dobrý celkový čistý výsledek ve výši 1 147 mil. eur před zdaněním, a to i přes vyšší hladinu rizikových nákladů, kterou přináší nepříznivé ekonomické klima. Příliv vkladů na spořicí účty zůstal i nadále silný; čistá výše svěřených prostředků vzrostla o 6,5 mld. eur, zatímco čistá úroková marže se zvýšila na 1,42 %. Naše opatření na úsporu nákladů pomohla snížit poměr nákladů k příjmům na 54,3 % a návratnost kapitálu za prvních šest měsíců roku vzrostla na 9,3 %, což nás přiblížilo našemu cíli 10–13 % z programu Ambition 2015."

"Provozní výsledky euroasijské pojišťovny vykázaly výrazné zlepšení na meziroční bázi i ve srovnání s předchozím obdobím. Evropská pojišťovna urychlila svůj transformační program s cílem připravit se na tzv. střednědobý výhled pro primární emisi akcií v roce 2014. Úsporný program již přinesl snížení nákladů, které se pozitivně podepsalo na výsledcích druhého čtvrtletí – současně s lepšími výsledky neživotního pojištění a nižšími náklady na financování. Americká pojišťovna bude z důvodu urychlení procesu primární emise vyvedena ze společnosti ING Insurance (ING Verzekeringen N.V.), takže ING Insurance bude moci být subjektem pro IPO."  

"Americká pojišťovna ING U.S. si ve svém prvním roce jako veřejně obchodovatelná společnost udržela solidní čisté příjmy z důchodových a investičních produktů, což se odrazilo ve vyšších poplatcích a výnosech z pojistného a společně se podepsalo na dobrém výsledku za čtvrtletí. Sílu americké pojišťovny dokládá také 50% zhodnocení jejích akcií od primární emise; hodnota zbývajícího 71% podílu ING v této společnosti tedy v současnosti činí 4,5 mld. eur."

"Jsem velmi hrdý na výsledky práce našich zaměstnanců v uplynulém čtvrtletí i v posledních letech, která přinesla mimo jiné i mimořádně rozsáhlé změny v naší společnosti i  v sektoru finančních služeb obecně. Naší největší prioritou jsou za každých okolností potřeby našich zákazníků. Jsem vděčný za podporu ze strany zaměstnanců a považuji za čest, že jsem měl možnost je tímto obdobím velkých změn vést. Od 1. října po mně funkci generálního ředitele ING Group přebírá Ralph Hamers. Společně již pracujeme na tom, aby tento přechod byl co nejhladší. Pevně věřím, že Ralph bude pokračovat v budování silné a udržitelné budoucnosti našich společností, přičemž potřeby našich zákazníkům budou i  nadále hlavní prioritou."

Více podrobných informací

Rádi vás uvidíme

Domluvte si schůzku na některé z našich poboček.

Rezervovat termín