Přihlásit  

ING vykázala za 2. čtvrtletí 2012 čistý udržitelný zisk ve výši 1 045 milionů EUR

08.08.2012

ING vykázala za 2. čtvrtletí 2012 čistý udržitelný zisk ve výši 1 045 milionů EUR

Komentář předsedy představenstva

„Skupina ING zaznamenala ve druhém čtvrtletí solidní výsledky. V těchto nejistých dobách je naší největší prioritou finanční síla společnosti - kapitál, likvidita i financování zaznamenaly zlepšení,“ uvedl Jan Hommen, generální ředitel ING Group. „Vzhledem k zhoršující se krizi v eurozóně jsme akcelerovali opatření na očištění portfolia banky od rizik a omezili jsme angažovanost vůči španělským aktivům, abychom snížili nerovnováhu ve financování v této zemi. Pojišťovna pokračovala v zajišťování pro ochranu regulatorního kapitálu, což vedlo k volatilitě příjmů vykázaných podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS.“

„Opravné položky kryjící ztráty z bankovních půjček se z důvodu oslabujícího makroekonomického prostředí zvýšily a čistá úroková marže se snížila, a to i přes uvolnění konkurence u spořících produktů. Zpřísnili jsme kontrolu nákladů a naše výdaje se již druhé čtvrtletí za sebou daří snižovat. Pokrok v optimalizaci rozvahy nabývá na tempu. V prvních sedmi měsících roku byly implementovány integrační iniciativy v hodnotě
7,2 miliard euro. Z obchodního hlediska banka vykázala výrazný nárůst vkladů v retailovém bankovnictví o 4,3 miliard euro ve druhém čtvrtletí, což nadále posílilo její finanční profil. Poptávka po půjčkách zůstává i nadále slabá, avšak banka zaznamenala mírné zvýšení celkového rozsahu úvěrů díky pokračující podpoře svých klientů a jejich finančních potřeb.“

„Neúnavně pokračujeme v realizaci plánovaných zlepšení, abychom připravili naši banku a pojišťovnu na jejich samostatné fungování v budoucnosti. Proces prodeje divize pojišťovny a investičního managementu (Insurance/IM) v Asii probíhá podle plánu a ING US významně pokročila v procesu emise prvních dluhopisů, jež je součástí plánu oddělit financování a likviditu od skupiny před plánovanou primární emisí (IPO). Naše evropská pojišťovna se začala intenzivněji připravovat na budoucí IPO a  v rámci tohoto procesu vydala střednědobý výhled (base case). I v době probíhající transformace skupiny kladou naši zaměstnanci důraz na potřeby zákazníků, aby jim dodávali příkladnou úroveň služeb a produkty, které jejich potřeby řeší.“

Více podrobných informací naleznete zde:

http://www.ing.com/Our-Company/Investor-relations/Results-Interim-Accounts/Latest-Quarterly-Results.htm