Přihlásit  

ING vykázala za 1. čtvrtletí 2020 hospodářský výsledek ve výši 670 milionů eur

12.05.2020

 

ING během pandemie Covid-19 aktivně podporuje své klienty, zaměstnance i celou společnost
Základní výsledek ING před zdaněním v prvním čtvrtletí 2020 činil 1 017 milionů eur, což je o 35,7 % méně než v 1. čtvrtletí 2019
Prohlášení generálního ředitele 

 „Pandemie Covid-19 má zásadní vliv na společnost a stav ekonomiky na celém světě a její dopady ještě nějaký čas pocítíme,“ říká Ralph Hamers, generální ředitel ING Group. „ING je banka, která je aktivní po celém světě, a proto ji tato situace ovlivňuje v mnoha ohledech. Patří sem také dopad pandemie na naše klienty, zaměstnance a celé komunity v místech, kde působíme.

V souladu s naším cílem poskytovat klientům plnou podporu podnikáme kroky, které mají pomoci klientům retailového bankovnictví i firemním klientům adaptovat se na novou situaci. Mezi tato opatření patří platební prázdniny, které jsme zavedli v mnoha zemích, a díky nimž mají naši klienti možnost odložit si splátky půjček. Ve spolupráci s našimi korporátními klienty nabízíme řešení na míru, která budou odpovídat jejich individuálním požadavkům. Důležité je ale také prosté zajištění dostupnosti bankovních služeb prostřednictvím našich mobilních a digitálních kanálů. A sem patří také takové věci, jako jsou snazší bezkontaktní platby díky zvýšeným limitům a poskytování informací a podpory klientům, aby mohli více bankovních operací provádět prostřednictvím mobilních a digitálních kanálů.

Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců jsou naší hlavní prioritou. Podařilo se nám hladce přejít na režim, kdy zhruba 80 % našich zaměstnanců pracuje z domova. Mají k dispozici nástroje, které jim práci z domova umožňují, a radíme jim, jak efektivně řešit případné obtíže, které tato situace může přinášet. Omezili jsme také množství zaměstnanců na pobočkách díky tomu, že méně poboček zůstává aktuálně otevřených a jsou otevřené kratší dobu, což ale přesto umožňuje obsluhu klientů prostřednictvím tohoto kanálu.

Z důvodu pandemie Covid-19 jsme také přijali řadu opatření, která nám umožňují zodpovědně řídit náš provoz tak, abychom dopady pandemie dokázali zvládnout. Obchodní výsledek ING v prvním čtvrtletí přibližně odpovídá obvyklým výsledkům na začátku roku, podařilo se nám dosáhnout stabilního čistého úrokového výnosu a výrazně jsme zvýšili výnos z poplatků. Provozní výsledek je pak dokladem dobře zvoleného obchodního modelu. Na druhé straně bylo ale také nutné výrazně zvýšit rezervy na úvěrové ztráty, včetně rezerv na dopady zhoršujícího se makroekonomického prostředí. To společně s pohyby reálné hodnoty, které odrážejí volatilitu trhu, způsobilo nižší čistý hospodářský výsledek za 1. čtvrtletí.

Vzhledem k nejistotě, která v současné době panuje, bude potřeba detailněji se podívat na naši nákladovou základnu a optimálně rozložit náklady na naše strategické priority a další oblasti s vysokou důležitostí, mezi něž patří například i stále probíhající program KYC (Know Your Customer). ING zároveň disponuje dostatečně vysokou úrovní kapitálu a finančních prostředků. To nám umožňuje být flexibilní v podpoře, kterou poskytujeme našim klientům a celé společnosti v průběhu této krize, a rozvíjet spolupráci s vládami a regulatorními orgány na jejím rychlém řešení. V souladu s doporučením ECB jsme minimálně do 1. října pozastavili výplatu dividend.

Ačkoliv v současné době procházíme obdobím velké nejistoty, já mám v budoucnost ING plnou důvěru. Od spuštění naší strategie Think Forward v roce 2014 patříme mezi lídry v oblasti digitálního bankovnictví a nabízíme personalizovanou zákaznickou zkušenost, což dokládá jak nárůst počtu klientů, tak i rostoucí objem obchodování, který tito klienti provádějí prostřednictvím naší banky.

Naše schopnost zvyšovat a diverzifikovat příjmy, naše rozsáhlá a stabilní základna vkladů a naše dobře diverzifikované úvěrové portfolio jsou spolehlivou kombinací, díky níž dosahujeme dobrých výsledků a která nám zaručuje budoucí zisky. To tvoří solidní a udržitelný základ, na němž můžeme stavět, pomáhat našim klientům a plnit svou úlohu ve společnosti jak dnes, tak i v budoucnu.“

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.