Přihlásit  

ING s rezervou prošla AQR a zátěžovým testem

29.10.2014

ING s rezervou prošla AQR a zátěžovým testem

ING Bank s rezervou prošla hodnocením kvality aktiv (Asset Quality Review, AQR) a zátěžovým testem, které byly zahrnuty do komplexního posuzování stavu bank ze strany Evropské centrální banky (ECB) a Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA). Výsledek odráží silnou kapitálovou pozici a robustní rozvahu ING.

Na základě své vlastní metodologie odchylné od IFRS dospěla ECB v AQR k závěru, že ING Bank nemá deficit kapitálu. Přiměřenost základního kapitálu na bázi Tier 1 k 31. prosinci 2013 po úpravách klesla o 29 bazických bodů na 10,1 %. To je výrazně nad prahovou úrovní 8 %. ING Bank do hodnocení vstupovala s hodnotou 10,4 %, což je méně než číslo z 31. prosince 2013, které činilo 11,7 %. K důvodům patří hlavně dopad dříve oznámené penzijní transakce v Nizozemsku, která byla zahrnuta do výsledků za první čtvrtletí 2014, a rovněž dříve zveřejněné dopady rámce Basel III.

V zátěžovém testu, který následoval po AQR, byla testována kondice bank v základním a nepříznivém scénáři dle základní metodiky a předpokladů EBA. Vycházíme-li z upraveného poměru základního kapitálu na bázi Tier 1 ve výši 10,1 %, v základním scénáři by se tento poměr zvýšil na 10,4 % a v nepříznivém scénáři by se naopak snížil na 8,7 %. Obě tato čísla jsou výrazně vyšší než prahové hodnoty, které pro scénáře použité v tomto testu činí 8 %, resp. 5,5 %.

Generální ředitel ING Ralph Hamers řekl: „Jasné výsledky AQR a zátěžového testu potvrzují, že ING vyznává obezřetný přístup. Věříme, že komplexní posuzování, které je svým rozsahem bezprecedentní, zvýší transparentnost a důvěru v evropský bankovní systém a poskytne ECB dobrý základ pro zahájení přímého dohledu na největší evropské banky.“

Po úspěchu v AQR a zátěžovém testu zahájila ING proces vedoucí ke splacení závěrečné tranše cenných papírů zahrnutých do základního kapitálu na bázi Tier 1 nizozemskému státu. ING hodlá tuto tranši doplatit v roce 2014. Tento krok podléhá schválení regulačních orgánů.