Přihlásit  

ING převádí custody služby v 7 evropských zemích na Citi

26.04.2013

ING převádí custody služby v 7  evropských zemích na Citi

ING dnes oznámila dosažení dohody o převodu lokálních custody služeb poskytovaných v sedmi zemích střední a východní Evropy na Citi, jednoho z celosvětově největších poskytovatelů custody služeb.

Převod lokálních custody služeb v Bulharsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, na Slovensku a na Ukrajině je v souladu se strategickým cílem a zaměřením ING a vyplývá ze strategického přezkoumání obchodního portfolia ING Commercial Banking prezentovaného v listopadu 2012.

ING Bank bude v regionu střední a východní Evropy nadále nabízet široké spektrum produktů korporátního bankovnictví. Síť ING Commercial Banking v tomto regionu pokrývá 10 zemí a svým lokálním i  mezinárodním klientům poskytuje úvěrové služby, transakční služby, korporátní financování a produkty finančního trhu. ING bude custody služby nadále poskytovat v Polsku, kde tento produkt představuje součást komplexních bankovních služeb. Retailové bankovnictví ING ani působení ING v oblasti pojišťovnictví a řízení investic v regionu střední a  východní Evropy není dnešní transakcí dotčeno.

Od dnes oznámené transakce se nepředpokládá výrazný dopad na výsledky ING. Převod podléhá souhlasu klientů a regulačních orgánů. Dokončení transakce je očekáváno v druhém čtvrtletí roku 2013 a finalizace přechodu klientů je naplánována na první čtvrtletí roku 2014.

V rámci custody služeb ING zejména institucionálním klientům nabízí široké spektrum produktů včetně úschovy cenných papírů, vypořádání obchodů s cennými papíry, sběr informací a  inkaso příjmů ze spravovaných cenných papírů. Dnes oznámená transakce se týká přibližně 130 FTE (ekvivalent plného pracovního úvazku) v dotčeném regionu a  spravovaných aktiv v hodnotě k prvnímu čtvrtletí roku 2013 přes 110  miliard eur.

Citi je předním poskytovatelem cenných papírů a fondů poskytujícím integrované služby řízení hotovosti, obchodu, cenných papírů a fondů svým klientům po celém světě. Se sítí, která pokrývá více než 95 zemí světa, Citi obsluhuje více než 65 000 klientů. V prvním čtvrtletí roku 2013 spravuje v průměru 415 miliard dolarů pasiv a 13,5 biliónů dolarů aktiv.

Tiskové oddělení
Carolien van der Giessen
+31 20 576 6386 
Carolien.van.der.Giessen@ing.com

Kontakt pro investory
Oddělení vztahů s investory
+31 20 576 6396 
Investor.relations@ing.com

Profil ING

ING je globální finanční institucí holandského původu, která nabízí služby v oblastech bankovnictví, investic, životního pojištění a  důchodového zabezpečení s cílem plnit potřeby své široké klientské základny. ING se nyní zaměřuje na posílení své pozice mezinárodní retailové, přímé a korporátní banky, zatímco vytváří optimální podmínky pro nezávislou budoucnost divizí pojišťovnictví a řízení investic.

Důležité právní informace

Některé údaje uvedené v tomto dokumentu nejsou historickými fakty, včetně např. některých prohlášení o budoucím očekávání a  dalších výhledových prohlášení, která jsou založena na současných postojích a  předpokladech vedení společnosti. Tyto údaje mohou podléhat známým i neznámým rizikům a nejistotám, v jejichž důsledku se mohou skutečné výsledky, výkony či události zásadně lišit od údajů uvedených či předpokládaných v takových prohlášeních. Skutečné výsledky, výkony či události se mohou od údajů uvedených v těchto prohlášeních zásadně lišit mimo jiné v důsledku: (1) změn všeobecných ekonomických podmínek, zejména ekonomických podmínek na klíčových trzích společnosti ING, (2) změn ve výkonnosti finančních trhů, včetně rozvíjejících se trhů, (3) dopadů potenciálního (částečného) rozpadu eura, (4) realizace restrukturalizačního plánu ING k oddělení bankovních a pojišťovacích operací, (5) změn v dostupnosti zdrojů likvidity a jejich nákladnosti, např. mezibankovní financování, stejně jako podmínek na úvěrových trzích, včetně změn v bonitě dlužníka a protistrany, (6) četnosti a závažnosti pojistných škodních událostí, (7) změn ovlivňujících úrovně a trendy úmrtnosti a nemocnosti, (8) změn ovlivňujících úroveň setrvačnosti, (9) změn výše úrokových sazeb, (10) změn ovlivňujících směnné kurzy, (11) změn v chování investorů, zákazníků a  pojištěnců, (12) změn v obecných faktorech konkurenceschopnosti, (13) změn v  zákonech a právních předpisech, (14) změn v politice vlád a/nebo regulačních orgánů, (15) závěrů týkajících se účetních předpokladů a postupů koupě, (16) změn vlastnické struktury, které by mohly mít vliv na budoucí úhradu čisté provozní ztráty, přístup k čistému kapitálu a akumulovaným ztrátám, (17) změn v  úvěruschopnosti, (18) schopnosti ING dosáhnout předpokládaných provozních synergií a (19) jiných rizik a nejistot, jak je uvedeno v části Rizikové faktory aktuální výroční zprávy skupiny ING Groep N.V.

Veškerá výhledová prohlášení poskytnutá ze strany či jménem ING jsou aktuální pouze k datu, kdy jsou učiněna, přičemž ING není nijak povinna jakákoliv výhledová prohlášení aktualizovat či revidovat na základě nových informací či z jakéhokoliv jiného důvodu. Tento dokument nepředstavuje nabídku k prodeji ani nabídku ke koupi jakýchkoliv cenných papírů.

Originální text tiskové zprávy v anglickém jazyce

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.