Přihlásit  

ING Bank vykázala za třetí čtvrtletí 2014 čistý zisk ve výši 1 123 mil. eur

06.11.2014

ING Bank vykázala za třetí čtvrtletí 2014 čistý zisk ve výši 1 123 mil. eur

Čistý zisk ING Bank za třetí čtvrtletí 2014 činil 1 123 mil. eur ve srovnání s 820 mil. eur ve třetím čtvrtletí 2013 a 923 mil. eur ve druhém čtvrtletí 2014.

Čistý hospodářský výsledek ING Group za 3. čtvrtletí 2014 dosáhl 928 mil. eur (tj. 0,24 eura za akcii) včetně zvláštních položek a  výsledků pojišťovacích jednotek.

Poté, co ING úspěšně prošla hodnocením kvality aktiv a zátěžovým testem, uhradí závěrečnou tranši cenných papírů zahrnutých do základního kapitálu na bázi Tier 1 dříve, než se plánovalo.

Prohlášení generálního ředitele

„Před sedmi měsíci jsme spustili strategii Think Forward a od té doby pracujeme soustředěněji než kdykoli předtím na  plnění našich slibů zákazníkům a strategického záměru podpory klientů,“ uvedl Ralph Hamers, generální ředitel ING Group. „Je povzbudivé vidět, že se naše úsilí tak pozitivně odráží ve výborných obchodních finančních výsledcích za toto čtvrtletí.“

„Inovace jsou v ING neustále na pořadu dne. Během třetího čtvrtletí se naše snaha o průběžné zlepšování projevila v  setrvalém přílivu nápadů. V Nizozemsku jsme do mobilní aplikace přidali technologii rozpoznávání hlasu. Tato úžasná nová funkce je v evropském bankovnictví první svého druhu. V Itálii jsme přišli s digitální peněženkou. Obdobnou službu jsme již letos spustili také v Polsku a Turecku. Ve Španělsku vznikla nová digitální platforma, která vylepšuje zákaznickou zkušenost. Pomáhá klientům řídit osobní finance pomocí přizpůsobitelných vizuálů a podněcuje je, aby se zamýšleli nad budoucností. V korporátním bankovnictví jsme zefektivněním vstupních procesů pokročili v našich záměrech zjednodušit bankovnictví a  podporovat klienty, aby byli stále o krok napřed, aniž bychom slevili z  obezřetnosti a z dodržování regulačních požadavků.“

„ING Bank vykázala výborné čtvrtletní výsledky, které se opírají o naše poslání – řešit finanční potřeby našich zákazníků. Poskytli jsme půjčky v čistém objemu 3,3 mld. eur a to zejména v oblasti strukturovaného financování, půjček a hypoték. Zdrojem těchto půjček byly svěřené prostředky, které napříč všemi jednotkami v čistém vyjádření dosáhly 4,3 mld. eur. Výsledek před zdaněním za 3. čtvrtletí meziročně vzrostl o 34,7 % a  mezičtvrtletně o 16,3 % na 1 486 mil. eur. Tato hodnota zohledňuje vyšší úrokové výnosy a nižší rizikové náklady. Solidní výsledek přispěl k růstu návratnosti základního kapitálu podle IFRS-EU od začátku roku na 11,4 %, což je v souladu s  naším cílem Ambition 2017. Kapitálová pozice banky posílila se solvenčním ukazatelem CET 1 na bázi fully-loaded 11,1 % a ukazatele likvidity a zadluženosti se pohybují na zdravé úrovni.“

„Pokračujeme ve zjednodušování naší organizace v souladu s naším záměrem být přední evropskou bankou. S  ohledem na záměr odprodat zbývající podíl v NN Group jsme tuto společnost k 30.  září 2014 přeřadili do kategorií „určeno k prodeji“ a „ukončené operace“. Náš podíl ve Voya Financial, Inc., se v září dále snížil na zhruba 32 %. Finanční dopad těchto kroků společně s čistým hospodářským výsledkem pojišťovacích jednotek se projevil v čistém hospodářském výsledku 928 mil. eur, který ING Group vykázala za 3. čtvrtletí.“

„Stávající kombinovaná tržní hodnota našich zbývajících podílů v NN Group a Voya činí 7,9 mld. eur a odráží na úrovni skupiny zdravý kapitálový přebytek, který jí poskytuje dostatečnou finanční flexibilitu. Naši stabilní pozici minulý týden potvrdil výsledek komplexního posouzení ECB. Dnes s potěšením oznamujeme, že jsme obdrželi schválení regulátora s úhradou poslední splátky státní pomoci. Stane se tak v příštích dnech. Nizozemskému státu, zákazníkům i akcionářům jsme vděční za podporu během finanční krize a za důvěru, kterou k ING chovají.“
„Jsem hrdý na tvrdou práci a nasazení našich zaměstnanců, bez nichž by výborné výsledky ve 3. čtvrtletí nebyly možné. Implementace naší strategie běží dle plánu a jsme v dobré pozici mít prospěch z transformace probíhající v bankovním prostředí.“