Přihlásit  

ING Bank vykázala čistý zisk za rok 2014 ve výši 3 424 mil. eur a začne vyplácet dividendy ve výši 0,12 eur na kmenovou akcii

11.02.2015

ING Bank vykázala čistý zisk za rok 2014 ve výši 3 424 mil. eur a začne vyplácet dividendy ve výši 0,12 eur na kmenovou akcii

Čistý zisk ING Bank za účetní rok 2014 činil 3 424 mil. eur, což představuje 8,5% nárůst ve srovnání s účetním rokem 2013

Čistý hospodářský výsledek skupiny ING za kalendářní rok 2014 dosáhl výše 1 251 mil. eur (0,32 eur za akcii), včetně mimořádných položek a hospodářského výsledku pojišťovny

ING začne znovu vyplácet dividendy: návrh, který bude v květnu předložen řádné valné hromadě společnosti, zní na dividendu ve výši 0,12 eur na kmenovou akcii

Prohlášení generálního ředitele

„Rok 2014 byl pro ING rokem významným a úspěšným,“ prohlásil Ralph Hamers, generální ředitel ING Group. „Zahájili jsme realizaci naší strategie Think Forward, před termínem jsme splatili dluh vůči holandskému státu a učinili jsme výrazný pokrok směrem k završení našeho restrukturalizačního plánu. Jsme hrdí na to, že jsme upevnili svoji pozici přední evropské banky, a že se společnostem NN Group a Voya daří jako samostatným společnostem. Dnes mám to potěšení také oznámit, že budeme opět vyplácet dividendy – návrh zní na 0,12 EUR na kmenovou akcii.“

„V roce 2014 banka získala více než milion nových klientů a uzavřela půl milionů smluv s klienty, kteří si zvolili ING jako hlavní banku. Jsem vděčný klientům za to, že nám jsou věrní, a zaměstnancům, že soustavně pracují na tom, aby klient každý den pocítil ten rozdíl. V rámci naší nové strategie Think Forward nyní náš ředitel pro inovaci a provozní ředitel úzce spolupracují na vývoji inovativních řešení a vylepšení našich služeb zákazníkům, aby tyto mohly být uváděny do praxe v co nejkratším termínu. V roce 2014 jsme již představili celou řadu vylepšení; nedávno například zavedení biometrické technologie v Belgii. Těšíme se na to, jaké nové zajímavé projekty přinese tento rok.“

„ING Bank vykázala za rok 2014 velmi dobré výsledky, a to i přesto, že ve čtvrtém čtvrtletí nastalo několik událostí, které se na výsledcích negativně podepsaly. Úrokový výnos byl solidní, rizikové náklady se přiblížily standardní úrovni a naše soustavná kontrola nákladů nese ovoce. Investovali jsme do další vlny digitalizace našich bankovních služeb v Nizozemí a rozšířili náš, v současnosti ještě probíhající, program transformace komerčního bankovnictví. Na našem hospodářském výsledku za čtvrté čtvrtletí se podepsaly nutné rezervy na odstupné, platba každoroční holandské bankovní daně a negativní dopad přecenění kreditní/debetní hodnoty (CVA/ DVA), což stlačilo čistý výsledek před zdaněním na 783 mil. eur. Bez zohlednění těchto položek by čistý zisk před zdaněním činil velmi uspokojivých 1 376 mil. eur. Čistý zisk ING Bank před zdaněním za celý účetní rok 2014 dosáhl výše 3 424 mil. eur, což představuje 8,5% nárůst oproti roku 2013. Zlepšení výkonnosti banky napomohl vyšší úrokový výnos, disciplína v oblasti nákladů a nižší rizikové náklady, což pomohlo neutralizovat negativní dopad CVA/DVA. Výnos z aktiv podle IFRS-EU za celý kalendářní rok se zvýšil na 9,9 % a ING Bank uzavřela rok s ukazatelem likvidity CET1 na fully-loaded bázi 11.4 %.“

„Naše úsilí podpořit zákazníky i ekonomiku v roce 2014 přineslo silný nárůst obchodních aktivit. Čisté půjčky banky v daném období vzrostly o 14,7 mld. eur; k tomuto vývoji přispěly skvělé výsledky našich úvěrových operací, a to i přes snížení hodnoty run-off portfolia. Čistá úvěrová aktiva v klíčových byznysech narostla v roce 2014 v souladu s naší strategií o 18,5 mld. eur. Celkový objem svěřených prostředků vzrostl o 16,8 mld. eur, což dokládá naši schopnost získávat nové vklady.“

„ING vstupuje do roku 2015 jako finančně silná společnost, která chce nabízet svým zákazníkům stále vyšší hodnotu v podobě špičkových produktů a zákaznické péče. Co se týče budoucnosti naší banky, tak jsem optimista; věřím, že jsme ve velmi dobré pozici a schopni maximálně vytěžit ze své strategické dynamiky. Potvrzujeme, že chceme naplnit cíle programu Ambition 2017, a těší nás, že opět můžeme začít vyplácet výnosy akcionářům. Plánujeme, že od roku 2015 budeme pravidelně distribuovat 40 % ročního čistého zisku ING Group formou dividend akcionářům. Na konci každého fiskálního roku představenstvo dále navrhne, zda – v závislosti na finančním, strategickém a regulatorním vývoji – rozdělíme mezi akcionáře výnosy nad výše uvedený rámec.“