Přihlásit  

ING Bank splňuje požadavky EBA na kapitálovou přiměřenost

08.10.2012

ING Bank splňuje požadavky EBA na kapitálovou přiměřenost

ING Bank k 30. červnu 2012 splnila požadavky kapitálového testu Evropského bankovního úřadu
s hodnotou přiměřenosti základního kapitálu na bázi Tier 1 na úrovni 11,1 %. 

ING Bank vzala na vědomí  prohlášení Evropského bankovního úřadu (EBA) a  De Nederlandsche Bank (DNB) ze dne 3. října 2012 ohledně závěrečného hodnocení kapitálového testu a splnění prosincových doporučení EBA, které mají pro ING Bank následující výsledky:

ING Bank splňuje 9% přiměřenost základního kapitálu na bázi Tier 1, včetně rezervy proti státnímu zadlužení, jak vyžaduje doporučení EBA z prosince 2011.

Kapitálový test EBA v souvislostech

Dozorčí rada přijala 8.  prosince 2011 doporučení EBA k vytvoření dočasných kapitálových rezerv v zájmu obnovení důvěry a stability na trhu, což má přispět k vyřešení složité situace v bankovním systému EU, zejména s ohledem na expozici bankovních domů vůči státnímu dluhu. Doporučení bylo součástí souboru opatření dohodnutých na úrovni EU.

V doporučení byly národní úřady vyzvány, aby od bank zahrnutých do vzorku požadovaly posílení kapitálových pozic vytvořením výjimečné dočasné rezervy tak, aby kapitálová přiměřenost na  bázi Tier 1 dosáhla do konce června 2012 úrovně 9 %. Banky navíc měly povinnost udržovat výjimečné dočasné kapitálové rezervy na expozici vůči státnímu dluhu s  ohledem na tržní ceny ke konci září 2011. Výše kapitálové rezervy na expozici vůči státnímu dluhu nebyla přehodnocena.  

Původní vzorek kapitálového testu zahrnoval 71 bank. Všech 6 řeckých bank však z něj bylo vyjmuto, jelikož Řecko nyní prochází programem pomoci EU/MMF. Čtyři banky z původního vzorku byly navíc zařazeny mezi banky procházející zásadní restrukturalizací a  jsou sledovány zvlášť. Dnes zveřejněné konečné hodnocení se tak týká 61 bank.  

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.