Přihlásit  

Čistý zisk ING za druhé čtvrtletí 2015 činí 1 118 mil. EUR

05.08.2015

Čistý zisk ING za druhé čtvrtletí 2015 činí 1 118 mil. EUR

Čistý zisk ING za druhé čtvrtletí 2015 činí 1 118 mil. EUR, což představuje 21,1% nárůst oproti druhému čtvrtletí 2014 a 5,8% pokles ve srovnání s prvním čtvrtletím 2015

Čistý zisk ING Group za druhé čtvrtletí 2015 činil 1 359 mil. EUR (0,35 EUR za akcii), včetně výsledku pojišťovny a dekonsolidace skupiny NN

Kapitálová pozice skupiny nadále posílila: ING oznámila výplatu průběžných hotovostních dividend za rok 2015 ve výši 0,24 EUR za kmenovou akcii

Komentář generálního ředitele

„Skupina ING dosáhla ve druhém čtvrtletí 2015 velmi dobrého a obchodního výsledku,“ uvedl Ralph Hamers, generální ředitel ING Group.

„Dosáhli jsme též klíčového milníku v našem restrukturalizačním programu – svůj podíl v NN Group jsme snížili na 37,6 % a tato skupina již není konsolidována do  našich výsledků, takže skončila omezení v oblasti cenové politiky a  akvizic.“

„Zisk ING Bank za druhé čtvrtletí činil 1 601 mil. EUR před zdaněním, což představuje meziroční nárůst o 
25,3 %. K tomuto vývoji přispěl zejména robustní nárůst půjček a vkladů a  nižší rizikové náklady. Úprava hodnoty CVA/DVA ve výši 208 mil. EUR se do  výsledku promítla pozitivně, ale tento efekt byl z větší části neutralizován opakovanými položkami ve výnosech z refinancování hypoték. V kontextu za sebou jdoucích období byl zisk před zdaněním o 3,6 % nižší oproti výsledku prvního čtvrtletí 2015.“

„Aktivity naší banky i nadále generovaly silný obchodní růst, který se projevil i v růstu počtu zákazníků. Celkový objem klientských vkladů se za čtvrtletí zvýšil o 9,3 mld. EUR; nejvíce k tomu přispělo retailové bankovnictví, kde vklady rostly napříč všemi segmenty. Ve druhém čtvrtletí jsme také realizovali půjčky v čistém objemu 8,7 mld. EUR v rámci našeho hlavního úvěrového byznysu. Podařilo se nám významně pokročit v zajištění trvalé udržitelnosti naší rozvahy na trzích, kde útočíme na přední konkurenční pozice a kde plánujeme růst, tedy například v Německu a ve Francii.  Zejména Německu se velmi dobře dařilo v půjčkách: financovaná aktiva komerčního bankovnictví se v posledních pěti letech zvýšila devětkrát na 10 mld. EUR; spotřebitelské půjčky vzrostly o 1 mld. EUR za necelé dva roky a nyní jejich objem činí 5 mld. EUR.“

„V prvních šesti měsících roku 2015 přilákala ING více než 600 000 nových individuálních klientů a navázala přibližně 250 000 primárních vztahů. Jsme hrdi na to, že můžeme svým klientům pomáhat řešit jejich potřeby v oblasti bankovnictví, a chceme, aby u nás byli maximálně spokojení. V druhém čtvrtletí jsme pokračovali v rozšiřování naší nabídky online služeb pro klienty detailového bankovnictví a v identifikaci nových příležitostí pro financování menších firem. V Belgii jsme například navázali spolupráci s Koalaboox, poskytovatelem online finančních služeb, a  nabízíme menším firmám nástroje pro řízení hotovosti a fakturaci, pro jejich lepší finanční řízení. Díky data miningu v Polsku jsme nyní schopni nabízet vybraným podnikatelům předschválené úvěry, což se pozitivně promítlo do  zákaznické zkušenosti a vedlo k zefektivnění celého úvěrového procesu.“

„ING Bank se dařilo v prvním pololetí 2015 úspěšně naplňovat cíle programu Ambition 2017. Ukazatel návratnosti kapitálu podle IFRS-EU se zvýšil na 11,8 % a naše kapitálová pozice díky pokračující efektivní alokaci zdrojů posílila. Ukazatel CET1 na bázi fully-loaded pro ING Group se na konci druhého čtvrtletí zvýšil na  12,3 % v důsledku odprodeje části podílu a následné dekonsolidaci NN Group. Ukazatel CET1 na bázi fully-loaded pro ING Bank činil 11,3 %; ukazatel tedy ve srovnání s předchozím čtvrtletím, kdy došlo ke generování kapitálu o 30 bazických bodů a odvodu 1,2 mld. EUR do skupiny, vykazuje stabilní situaci.“

„Jsme potěšeni, že dnes můžeme oznámit výplatu průběžné hotovostní dividendy ve výši 0,24 EUR za kmenovou akcii. Celkem bude vyplaceno na dividendách 922 mil. EUR, tedy 40 % čistého zisku za první pololetí 2015. Chceme i nadále zajišťovat pro akcionáře hodnotu z jejich investic a potvrzujeme dřívější oznámení, že na konci roku na dividendách hodláme vyplatit minimálně 40 % z čistého ročního zisku ING Group. Představenstvo o tom s definitivní platností rozhodne na  konci roku s ohledem na finanční a strategickou situaci a na budoucí vývoj v oblasti regulace.“

„Výsledky ING za první pololetí 2015 dokládají konzistentní plnění priorit programu Think Forward, za což vnímáme každodenní odpovědnost.  S ohledem na zbývající období do konce roku mohu říci, že podle mého názoru má naše společnost skvělou pozici pro to, aby mohla pomáhat zákazníkům na celém světě s jejich potřebami a zároveň generovat hodnotu pro naše akcionáře.“

Více podrobných informací