Přihlásit  

Čistý výsledek ING za 1. čtvrtletí 2017 dosahuje 1 143 mil. eur

10.05.2017

Čistý výsledek ING za 1. čtvrtletí 2017 dosahuje 1 143 mil. eur


ING v 1. čtvrtletí 2017 pokračuje v obchodním růstu s důsledným zaměřením na inovace a udržitelnost

Výsledek ING za 1. čtvrtletí před zdaněním činil 1 652 mil. eur, což znamená meziroční růst o 39,3 %


Prohlášení generálního ředitele
 „ING má za sebou úspěšné první čtvrtletí, k němuž přispěl pokračující obchodní růst,“ uvedl generální ředitel ING Group Ralph Hamers. „Základní čistý hospodářský výsledek vzrostl oproti minulému roku o 39,3 % na 1 652 mil. eur, což odráží pokračující růst úvěrů, kvalitní řízení nákladů a relativně nízké rizikové náklady. K výsledku výrazně přispělo obchodní bankovnictví, zejména pak vyšší příjmy z finančních trhů a  provizí. Čistý zisk za 1. čtvrtletí poklesl z loňských 1 257 mil. eur na  1 143 mil. eur, avšak to je zapříčiněno tím, že v loňském výsledku figuruje zisk 506 mil. eur za prodej akcií NN Group.“

„Dále jsme inovovali v obchodním bankovnictví: naše platforma Easy Trading Connect obstála v prvním testu v podobě velkého obchodu s ropou s  využitím technologie blockchain, který se odehrál ve spolupráci s  jedním z našich klientů a s jednou velkou francouzskou bankou. To dokazuje, že sektor financování komoditních obchodů, kde se setkáváme převážně s procesy založenými na papíře a náročnými na manuální zpracování, může být digitalizován. V roli koordinátora pro udržitelnost jsme se svým klientem Royal Philips spolupracovali na prvním syndikovaném úvěru s úrokovou sazbou navázanou na rating společnosti Sustainalytics. Pokud rating vzroste, úroková sazba u revolvingového úvěru poklesne a naopak. Jedná se o příklad toho, že firmy stále častěji začleňují udržitelnost do svých obchodních cílů.“

„Inovujeme také v jiných oblastech banky. Příkladem je platforma Payconiq pro mobilní platby, kterou ING spustila v Belgii v roce 2015 a  kterou nyní podporují další dvě belgické banky. Počet maloobchodníků, kteří v Belgii tuto službu využívají, vzrostl z 6 500 loni v červenci na  25 000. Po tomto úspěchu ING spolu s dalšími nizozemskými bankami oznámila, že letos v létě spustí Payconiq v Nizozemsku.“

„Jsem hrdý na to, že výše uvedené inovace vyvinula ING a následně je převzaly další banky. To podtrhuje naši pověst lídra v oblasti digitálního bankovnictví a svědčí to o tom, že jsme schopni klientům poskytovat služby způsobem, který nás odlišuje od konkurence. Také díky tomuto přístupu jsme si polepšili v hodnocení Net Promoter Score – v  minulém čtvrtletí jsme byli nejlepší v 7 zemích, nyní již v 8. ING měla k  31. březnu 2017 36,1 milionu klientů. Pro 9,85 milionu je hlavní bankou, což znamená meziroční růst o 8,4 %.“

„Naše hlavní úvěrové byznysy zaznamenaly čistý růst úvěrů o 5,7 mld. eur, přičemž tento přírůstek se opírá jak o retailové, tak o obchodní bankovnictví, a čisté vklady klientů vzrostly o 6,7 mld. eur. Stabilní marže a vyšší provize přispěly k 39,5% růstu základního čistého výsledku oproti prvnímu čtvrtletí roku 2016. Provozní náklady byly pod kontrolou navzdory sezónně podmíněnému zvýšení regulačních nákladů a rizikové náklady se držely nízko. Solvenční ukazatel CET 1 na bázi fully-loaded vzrostl ke konci března 2017 o 0,3 procentního bodu na 14,5 %, zatímco základní návratnost vlastního kapitálu za 4. čtvrtletí se z 8,1 % ve stejném období předchozího roku zlepšila na 10,8 %.“


„Jak jsme oznámili v říjnu 2016, ING propojuje lidi, platformy a procesy a buduje banku budoucnosti. V Belgii se ING dohodla s odbory na  sociálním plánu, který podporuje zaměstnance, jejichž pracovní místa mohou být ohrožena, což vede k nižšímu počtu vynucených odchodů za současného dodržení finančního dopadu, který jsme odhadli v říjnu.“

„Tento týden jsme se rozloučili s finančním ředitelem Patrickem Flynnem a  v srpnu odejde provozní ředitel Wilfred Nagel. Jsem jim vděčný za vše, co pro ING i pro mne osobně za ty roky udělali. Koncem týdne se Executive Board rozroste o Koose Timmermanse and Stevena van Rijswijka, zatímco Management Board Banking posílí Roland Boekhout. Jejich manažerské dovednosti přispějí k transformaci ING v banku budoucnosti – snažíme se zůstat pro klienty relevantní, což zajistí náš vlastní udržitelný úspěch.“
---