Přihlásit  

Září zahýbalo úsporami Čechů, ve třetím čtvrtletí se jejich finanční rezervy snížily

03.12.2012

Září zahýbalo disponibilními úsporami Čechů, ve třetím čtvrtletí se jejich finanční rezervy snížily

03.12.2012

Data z projektu ING Bank Svět spoření ukázala, že disponibilní úspory českých domácností se ve třetím čtvrtletí letošního roku snížily. Průměrná česká domácnost by nyní v případě výpadku veškerých příjmů dokázala vyžít ze svých úspor dva měsíce a 23 dní, což je o sedm dní méně než v předchozím období. Také sledovaný index potenciálu spoření za uplynulé čtvrtletí kvůli zvýšeným výdajům poklesl z původních 25 % na 23 %. Téměř čtyři pětiny obyvatel mají obavy z lednového zvyšování DPH a rády by se na očekávané zvýšení výdajů připravily.

"I když u obou indexů, ING Bank Indexu úspor domácností, i ING Bank Potenciálu spoření, je možné sledovat mírný pokles, spořicí disciplínu českých domácností lze stále vnímat pozitivně. Jedná se o minimální snížení, související pravděpodobně se zvýšenými náklady na začátku školního roku, jako např. platbami školného, zájmových kroužků, nákupu školních potřeb nebo jízdného. Že se jedná o pokles úspor v září, bylo zjištěno detailnější analýzou našich měsíčních dat," komentuje výsledky průzkumu Libor Vaníček, ředitel retailové části ING Bank. Data rozklíčovaná podle jednotlivých skupin se příliš neliší od minulého období. I nadále platí, že by se svými úsporami nejdéle vydrželi vysokoškoláci, kteří by pokryli v průměru téměř 5ti měsíční výpadek příjmů, zatímco lidé se základním vzděláním pouze necelé dva měsíce. Nejvyšší potenciál spoření mají díky vyšším příjmům domácnosti z velkých měst nad 100 tisíc obyvatel a  rodiny vysokoškolsky vzdělaných osob.

Graf č. 1 – vývoj ING Bank Indexu úspor domácností

Plánovaného zvyšování DPH se obává 78 % Čechů. Na lednové zdražování by se rádi připravili, více než polovina (52 %) se bude snažit omezit své výdaje, protože současná situace jim nedovolí spořit. Ve 26 % případů obyvatelé deklarují, že budou více spořit, aby měli vytvořenu finanční rezervu. Necelá třetina lidí pak v souvislosti s navýšením sazeb DPH neplánuje žádné větší změny. "Obavy z opakovaného zvyšování DPH a růstu výdajů má čím dál více spoluobčanů. Oproti loňskému roku jsme zaznamenali sedmiprocentní nárůst počtu těch, kteří se chtějí na tyto změny finančně připravit," doplňuje data Libor Vaníček.

Oblasti, kde se lidé snaží ušetřit, zůstávají ve srovnání s loňským rokem stejné. Pokud by domácnosti musely snížit výdaje o tisíc korun, omezily by se nejčastěji v návštěvách restaurací a kaváren, v nákupu oblečení nebo spotřebního zboží do domácnosti. "Na potravinách lidé šetří stále nejméně, i  když i zde je vidět posun. Snahu ušetřit na potravinách uvedlo 27 % dotazovaných, což je o 13 % více než vloni. Stejně je to i se spotřebou energie, kde vidí prostor pro omezení o 10 % více osob než v loňském roce," dodává Vaníček.

Plánujete v souvislosti s očekávaným zvýšením DPH nějaké změny ve správě Vašich financí?

Graf č. 2 – Změny ve správě financí v souvislosti se zvýšením sazby DPH

Další aktivitou projektu ING Bank Svět spoření jsou interaktivní webové stránky www.ingbanksvetsporeni.cz, kde návštěvník získá aktuální informace ze světa spoření, tipy na spoření, může si otestovat vědomosti v  kvízu nebo využít kalkulačku pro výpočet indexu spoření pro svoji domácnost.

Informace k indexům ING Bank Svět spoření – data za třetí čtvrtletí 2012

Index úspor domácností (úspory celkem / měsíční výdaje)
Průměrná výše úspor české domácnosti 100 943 Kč
Průměrné pravidelné výdaje české domácnosti 23 756 Kč
Index úspor 2,8 (tj. 2 měsíce a 23 dní)
Potenciál spoření (měsíční příjmy / měsíční výdaje)
Průměrné měsíční příjmy domácnosti 29 479 Kč
Průměrné měsíční výdaje domácnosti 23 756 Kč
Potenciál spoření 23 %

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.