Přihlásit  

Vyzvánění svatebních zvonů se může pěkně prodražit

05.08.2015

Svatba nebo uzavření registrovaného partnerství jsou události, které nám zůstávají v paměti až do konce života. Lidé jsou si toho vědomi a za nezapomenutelné zážitky z tohoto dne jsou ochotni také patřičně zaplatit. Mezinárodní průzkum ING Bank ukázal, že svatba je nejnákladnější událostí, kterou průměrný Evropan v posledních pěti letech zažil. Máte podobnou zkušenost?

Průzkum ukázal, že ti, kdo do manželského svazku vstoupili v posledních pěti letech, se kvůli svatbě zadlužovali častěji než lidé sezdaní před pěti a více lety. Zatímco ženy získávají peníze na  svatbu nejčastěji darem, muži si častěji půjčují od finančních institucí nebo rodiny. Pro obě pohlaví ale platí, že si lidé nejčastěji na svatbu šetří sami. I  když je pro nás svatební den důležitý, sedm z deseti dotázaných by neváhalo vzdát se velkolepé oslavy a finance by raději využilo na pořízení bydlení.

A kolik nás svatební den stojí? Medián nákladů na svatbu novomanželů, kteří do sňatku vstoupili v posledních pěti letech, činí asi 140 000 Kč. Svatba je přitom nákladnou záležitostí i pro další členy rodiny. Pětina Evropanů uvedla, že se jim v průběhu uplynulých pěti let ženil či vdával některý z příbuzných, a medián jejich nákladů spojených s touto událostí se pohyboval kolem 25 000 korun.

Kvůli svatebnímu obřadu a hostině se v posledních pěti letech zadlužil téměř každý pátý Čech. V Turecku se zadlužily dokonce více než tři čtvrtiny novomanželů, v Nizozemsku naopak pouze pět procent. Kvůli svatbě se zadlužují častěji mladší lidé do 24 let.

Svatba nebo registrované partnerství jdou ruku v ruce s dlouhodobějším plánováním a zařizováním. I díky tomu si na ně téměř polovina dotazovaných Evropanů dokázala včas ušetřit. Asi čtvrtina lidí svatbu platila jako běžný výdaj z toho, co měli aktuálně na účtu, necelé pětině přispěla rodina a jen necelá desetina dotazovaných nemusela za svatební den vydat ani korunu. Třetina obyvatel starého kontinentu souhlasí s  tím, že kdyby si mohli dovolit utratit víc, udělali by to.

V pořadí druhou nejnákladnější událostí ve sledovaném období byla nemoc nebo úmrtí blízké osoby. Pomyslnou třetí příčku obsadily náklady na rozvod (cca 60 000 Kč).

Průzkum realizovala pro společnost ING agentura Ipsos v listopadu 2014 ve 13 evropských zemích na vzorku 12 745 respondentů.

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.