Přihlásit  

Vybrané legislativní novinky pro rok 2016

08.01.2016

Vybrané legislativní novinky pro rok 2016

Se začátkem každého roku vždy vstupují v platnost nějaká nová nařízení, zákony a povinnosti. Stejně je tomu i se vstupem do roku 2016. Pojďme se podívat na vybrané legislativní novinky, se kterými se můžete setkat, ať už jako soukromá osoba, živnostník či podnikatel.

Minimální mzda vzroste o 700 korun

Podle údajů ministerstva práce pobírají minimální mzdu 2,3 procenta pracujících. Právě těm od ledna mzda naroste o 700 korun měsíčně na 9 900 korun. V hodinové mzdě se pak jedná o nárůst z 55 na 58,70 korun.

Novinky pro plátce DPH

Od začátku roku 2016 čekají na plátce DPH tři důležité změny.

Začneme problematikou, která se může dotknout většiny z nás – prodejem nemovitosti. Nově bude totiž DPH z prodeje nemovitosti platit kupující. Odborníci tuto změnu nazývají „Reverse Charge“ a podle nich by tato úprava měla přinést zjednodušení a  zkrácení převodu peněz mezi kupujícím, prodávajícím a finančním úřadem.

Další změnou pro plátce DPH je povinnost podávat od roku 2016 kromě daňového přiznání k DPH také kontrolní hlášení. Právnické osoby a živnostníci, kteří platí DPH měsíčně, mají povinnost podat kontrolní hlášení vždy do 25. dne následujícího měsíce. První kontrolní hlášení tak budou podávat do 25. února 2016. Živnostníci, kteří mají čtvrtletní zdaňovací období, musejí poprvé odeslat kontrolní hlášení do 25.  dubna.
Finanční správa ČR odhaduje, že po zavedení kontrolních hlášení vzrostou daňové příjmy asi o 10 miliard korun ročně. Těm, kteří kontrolní hlášení nepodají, hrozí až desetitisícové pokuty. Vzhledem k přísným a  vysokým sankcím je vhodné včas řešit otázku odpovědnosti za případné chyby, i  pokud na přípravě daňového přiznání spolupracujete s účetní firmou.

Poslední výraznou změnou pro podnikatele je povinnost podávat daňové přiznání elektronicky. Týká se všech plátců DPH a těch je zhruba půl milionu. V současné době podává přiznání v papírové podobě zhruba 100 tisíc fyzických osob. Dosud existující výjimka pro fyzické osoby s obratem pod šest milionů korun za předchozích dvanáct měsíců tak přestává platit.

Na povinné pokladny si ještě počkáme

Odborníci odhadují, že povinná elektronická evidence tržeb bude postupně zavedena do praxe až v průběhu roku 2016. V první etapě do ní budou zařazeny zejména restaurace a hotely, dále pak maloobchody a velkoobchody a v dalších etapách se povinnost dotkne postupně i ostatních podnikatelů. V praxi to bude znamenat, že si každý podnikatel bude muset pořídit potřebné technické vybavení.

Kampeličkám přituhne

Změny plánované se začátkem roku 2016 by měly posílit důvěru lidí v družstevní záložny. Ty budou muset tvořit vyšší kapitálové rezervy sloužící k ochraně před výkyvy jejich podnikání. To může v některých případech posílit stabilitu záložny, v jiných však tento požadavek může vést až k likvidaci kampeličky. Další změny by měly nastat v roce 2018. Pokud v té době bilanční suma družstevní záložny přesáhne pět miliard korun, bude se muset přeměnit na banku nebo rezignovat na svůj růst. Proto se některé záložny připravují na transformaci na banku již dnes.

V Česku je v tuto chvíli 11 družstevních záložen, ve kterých mají klienti uloženo 15 miliard korun.

Změny v zákoníku práce platné od  října 2015

Obsahem novely zákoníku práce, která začala platit v říjnu tohoto roku, je především úprava problematiky odškodnění zaměstnance v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Jde o navýšení jednoho bodu odškodnění u  bolestného a ztížení společenského uplatnění ze 120 na 250 korun. Nově také platí, že odškodnění pozůstalých se může vztahovat i na registrovaného partnera.

Další legislativní změny ve zkratce:

Zdroj: http://finparada.cz/3260-Novinky-v-danovych-a-dalsich-povinnostech-v-roce-2016.aspx

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.