Přihlásit  

Více než tři čtvrtiny Čechů spoří, přesto je se svými úsporami spokojen pouze každý pátý

04.03.2014

Více než tři čtvrtiny Čechů spoří, přesto je se svými úsporami spokojen pouze každý pátý

04.03.2014

Finanční rezervu si pravidelně nebo nepravidelně vytvářejí více než tři čtvrtiny Čechů. V Evropě tak patříme k nejspořivějším národům, s výší svých úspor je i přesto spokojen jen každý pátý z nás. Tři měsíce bez příjmů by ze svých úspor dokázalo financovat 61 procent Čechů, což je více než evropský průměr (55 %). Zhoršení finanční situace vlivem současného ekonomického stavu deklaruje třetina našich spoluobčanů a jen 7 procent domácností zaznamenalo v oblasti svých osobních financí zlepšení. Nejčastěji (51 %) spoříme na vytvoření finanční rezervy, dalšími důvody jsou bydlení, dovolená a  děti.

„Pokračující nepříznivá ekonomická situace se v loňském roce odrazila i na zhoršujícím se vnímání stavu osobních financí nás, Čechů. Při výpovědích našich spoluobčanů tak nastává paradoxní situace. Ačkoliv patříme k nejspořivějším evropským národům, což dokazuje i vysoký poměr domácností, které by dokázaly přežít se svou finanční rezervou alespoň tři měsíce, je naše spokojenost s úsporami jedna z nejnižších,“ komentuje data z výzkumu Libor Vaníček, ředitel retailového bankovnictví ING Bank ČR.

Zajímavé souvislosti nabízejí data z pohledu výše finanční rezervy a spokojenosti s úsporami. „Ukazuje se, že lidé, kteří mají vytvořenu finanční rezervu alespoň na tři měsíce, jsou se svými úsporami výrazně spokojenější a také častěji patří mezi pravidelné střadatele. Naproti tomu lidé s žádnými nebo nízkými úsporami jsou logicky méně spokojeni s jejich výší, a i když více než ¾ z nich spoří, bývá to většinou nepravidelně,“ doplňuje Vaníček.

Řečeno v konkrétních číslech je s výší svých úspor spokojeno 41 % těch, kdo mají vytvořenu alespoň 3měsíční finanční rezervu. Tito lidé také mnohem častěji spoří pravidelně. Naopak u těch, jejichž úspory nedostačují ani na 3 měsíce, je spokojenost výrazně nižší, hlásí se k ní jen jeden z deseti dotazovaných. Téměř 60 % těchto respondentů navíc jejich úspory, které většinou tvoří spíše nepravidelně, nevyhovují.

Graf č.1 – Vyjádření úrovně spokojenosti s výší úspor

Pokud se podíváme na spokojenost jednotlivých národů s výší úspor, Češi patří k těm méně spokojeným, kladně ji hodnotí jen 22 % z nás. Pokles spokojenosti s výší úspor je ovšem obecnější evropský trend. Mezi ty spokojené patří obyvatelé Lucemburska, Nizozemí a Rakouska, kde výše finanční rezervy vyhovuje v  průměru 40 % tamních obyvatel. Naopak, největší nespokojenost pociťují v Polsku, Rumunsku a Itálii.

„Naše vysoká míra spořivosti se ukázala také v podílu domácností, které by v případě výpadku příjmů dokázaly financovat svůj chod z rezerv minimálně tři měsíce. Takovou rezervu má 61 % našich spoluobčanů, což nás řadí k lépe finančně zajištěným národům,“ komentuje Vaníček. O něco lépe jsou na tom obyvatelé Lucemburska, Rakouska a Turecka s 65%, resp. 64% podílem. Oproti tomu více než polovina Rumunů (52 %) a Francouzů (54 %) by své potřeby na současné úrovni po dobu tří měsíců z úspor nepokryla.

Graf č. 2 – Tříměsíční finanční rezerva

Dopad rozbouřené evropské ekonomiky na její obyvatele je stále citelný a zhoršení svých financí vlivem hospodářské situace deklaruje 41 % Evropanů. Jen každý desátý obyvatel starého kontinentu si v uplynulých měsících finančně polepšil. Více než polovina Čechů (56 %)vnímá svoji ekonomickou situaci jako stabilní a pro třetinu znamenal loňský rok zhoršení. Jen 7 % spoluobčanů uvedlo, že se jejich finanční situace zlepšila.

Nejčastější důvody spoření jsou v Čechách stejné jako u zbytku Evropy. Více než polovina z nás, Čechů, spoří na vytvoření finanční rezervy. Dalšími motivy pro odkládání peněz stranou jsou pro zhruba čtvrtinu obyvatel bydlení, dovolená a děti. Na nákup drahého zboží pak spoří 19 % z nás. Oproti tomu Evropané spoří častěji než my na dovolenou (32 %). Další v pořadí je nákup drahého zboží, bydlení a o  něco méně než my spoří na budoucnost svých dětí (21 %).

Mezinárodní průzkum ING je studie na téma spoření a výdajů, kterou v listopadu 2013 již potřetí realizovala ING Bank ve spolupráci s výzkumnou agenturou  TNS Nipo ve 13 evropských zemích na celkovém reprezentativním vzorku 12637 respondentů.

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.