Přihlásit  

V únoru kolísaly hodnoty fondů

07.03.2018

Pokud jste kolem poloviny února kontrolovali výkonnost svého investičního portfolia, možná vás překvapilo, že se hodnoty některých vašich fondů zhouply dolů. Způsobily to ceny akcií na téměř všech velkých světových trzích, které po dvou letech stabilního růstu mírně zaklopýtaly.

To se samozřejmě podepsalo i na hodnotách fondů, které v sobě obsahují akciovou složku. Nenechte se ale vyděsit senzačními titulky, které oznamují drastické ztráty. Naše fondy z rodiny ING Aria Lion kombinují dluhopisové a akciové investice, s výjimkou odvážného fondu ING Aria Lion Aggressive. Proto platí pravidlo, že čím nižší má fond podíl akcií, tím menší vliv má na jeho cenu kolísavost akciového trhu. Pro názornost, mezi začínajícími investory oblíbený fond ING Aria Lion Balanced investuje do akcií přibližně 50% aktiv, proto se únorové poklesy ceny akcií podepsaly na hodnotě fondu jen poloviční vahou. Samozřejmě musíme připomenout, že i ceny dluhopisů mohou někdy kolísat, ale děje se tak v mnohem menší míře než u akcií.

Kolísavost cen je přirozenou vlastností akciových trhů. Je třeba vždy rozlišovat, zda se jedná o běžné kolísání ceny způsobené přeléváním sil mezi nabídkou a poptávku, v investičním žargonu souboji býků a medvědů, nebo ceny reagují na závažné ekonomické události. Obecné investiční poučky říkají, že poklesy cen akcií do 10 % se dají považovat za přirozený pohyb, ale při větších poklesech už je dobré začít hledat reálné příčiny na trhu nebo v ekonomice. Pokud se na únorové poklesy podíváme touto optikou, zdá se, že se jedná pouze o jedno z mnoha přirozených rozkolísání cen (tzv. korekce), které se běžně objevují i na klidných trzích, kde delší dobu rostly ceny. Jedná se o situaci, kdy investoři přestanou být ochotni investovat ze zvýšené ceny akcií, a tím pádem dojde k poklesům cen na úrovně, kdy pro ně ceny opět začnou být zajímavé. Ceny se začaly vracet směrem k původním hodnotám v druhé polovině února.

Při poklesech cen se rozdělují investoři na dvě skupiny - úspěšné a neúspěšné. Typickou reakcí začínajících investorů je zděšení a částečný, případně dokonce úplný prodej fondu se ztrátou. Zkušení investoři mívají také zvýšený tep, ale z opačného důvodu. Kolísavost cen totiž někteří z nich vítají jako blahodárné období deště, protože mohou dokoupit další podílové jednotky za sníženou cenu. Kolísavost cen k investování neodmyslitelně patří. Nezbavíme se ho, ale můžeme se s ním naučit pracovat. Níže shrnujeme tři základní pravidla, jak se na kolísavost připravit.

  1. Dodržujte doporučení vycházející z investičního dotazníku, a kupujte si jen takové fondy, které odpovídají vaší chuti riskovat, potřebám, znalostem a zkušenostem.
  2. Respektujte investiční horizont, během kterého by měl fond vyrovnat dopady krátkodobých výkyvů cen.
  3. Nepanikařte, emoce a unáhlené kroky vašim investicím spíše uškodí.

Udržet emoce na uzdě se lehce řekne, ale hůř udělá. Podívejte se na naše video, které o tom pojednává.

Jak investovat

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.