Přihlásit  

Úrokové sazby na dluhopisovém trhu jako “bezpečný přístav”

30.07.2018

Úrokové sazby na dluhopisovém trhu jako “bezpečný přístav”

Očekáváme zlepšení pozice akcií a dluhopisů z rozvíjejících se trhů

Úrokové sazby ve vyspělých zemích v minulém měsíci klesly jako důsledek útěku do “bezpečných přístavů”, který byl reakcí na obavy z obchodní války. Jsme toho názoru, že se investoři přiklonili k příliš negativnímu ekonomickému scénáři. Do budoucna očekáváme o něco vyšší úrokové sazby a zlepšení pozice akcií i dluhopisů z rozvíjejících se trhů. Hodnocení těchto dvou investičních kategorií ponecháváme v naší taktické alokaci aktiv. V rámci dluhopisů dáváme přednost nízké duraci (nízká citlivost vůči změnám úrokové sazby) a vidíme příznivěji korporátní dluhopisy na úkor státních dluhopisů.

Zdroj: Monthly Investment Outlook July 2018, ING Investment Office, Amsterdam