Přihlásit  

„Univerzální“ rozvíjející se trhy neexistují

19.09.2018

„Univerzální“ rozvíjející se trhy neexistují

Pro investory je často těžké rozlišovat jednotlivé rozvíjející se trhy. Existuje samozřejmě tendence házet všechny rozvíjející se trhy do jednoho pytle. Tímto způsobem se problémy v Turecku a Argentině bez jakéhokoliv rozlišování projektují dále. Země s přebytkem běžného účtu platební bilance jsou potrestány úplně stejně tvrdě, jako země s deficitem.

Klesající měnové kurzy se tak mohou stát tzv. self-fulfilling prophecy (sebenaplňující předpovědí) vyúsťující v rostoucí inflaci a úrokové sazby. Do problémů se pak mohou dostat především země se slabou vládou a relativně vysokou zahraniční zadlužeností.  V mnoha případech však reakci na finančních trzích považujeme za přehnanou, poklesy cen akcií a (státních) dluhopisů jsou v nepoměru k fundamentům daného státu. Jsme toho názoru, že dopad opatření omezujících obchod na ekonomický růst rozvíjejících se trhů má nižší váhu například oproti růstu ve vyspělých zemích, fiskální politice a vývoji ceny ropy.

Vývoj cen akcií po jednotlivých regionech v roce 2018

Zdroj: Thomson Reuters Metastock, 12. září 2018

Přečtěte si i další články z Investičního zpravodaje září 2018:

  1. Snižujeme riziko a vybíráme zisk
  2. Obavy z obchodní války a rozvíjejících se trhů
  3. Světový růst zůstává silný
  4. Čína: sotva znatelný dopad obchodních opatření
  5. Státní dluhopisy rozvíjejících se zemí trestány příliš tvrdě

Zdroj: Monthly Investment Outlook September 2018, ING Investment Office, Amsterdam