Přihlásit  

Studie ING mobilní bankovnictví ve světě

20.07.2018

O mezinárodním průzkumu ING

Cílem ING International Survey je lépe porozumět tomu, jak lidé po celém světě utrácejí, spoří, investují a vnímají finanční situaci. Provádí se několikrát ročně. Tento on-line průzkum provedl Ipsos mezi 26. březnem a 6. dubnem 2018.

Vzorek odráží poměr pohlaví a věkové rozložení v populaci, výběrem z respondentů on-line panelů v každé zemi. Údaje o evropských spotřebitelích jsou průměrné a vážené, aby se zohlednila velikost populace zemí.

15

zemí porovnávaných v této zprávě.

1,000

Kolem 1000 respondentů bylo dotazováno v každé z nich, kromě Lucemburska s 500 respondenty.

14,828

je celková velikost vzorku této zprávy.

ING Survey

Nové trendy v oblasti mobilního bankovnictví mění způsob placení

Digitální platby jsou oblíbené online nebo v kamenném obchodě; avšak 58% Evropanů zůstává u své banky

Lidé v Evropě, stejně jako USA a Austrálii, stále častěji využívají mobilní zařízení pro nákupy a placení.

Rozšiřující se počet uživatelů smartphonů, podporovaný větším využívání internetu, způsobuje změnu. Důvodem většinou bývá pohodlí, dostupnost, nepřítomnost poplatků, snadnější spravování svých financí, pohodlí spojené s bezpečností a kompatibilitou zařízení.

Padesát osm procent lidí v Evropě využívají pro své platby svoji hlavní banku. Ostatní se však nenechají omezovat a vybírají si další technologie osobních financí.

Pětina (21%) převedla peníze v průběhu posledním roce prostřednictvím jiných společností než je jejich hlavní banka; 15% tak učinilo, aby zajistilo peer-to-peer platby; 13% využívalo služby digitálního bankovnictví; a 9% půjček.

Motivace ke změně

Pátrali jsme po důvody, proč lidé přešli od hlavní banky. Mnozí chtěli, aby mohli provádět platby kdykoli nebo usnadnit transakci samotnou.

Zjišťovali jsme užitečnost mobilních upomínek, řadu možností by mnozí lidé uvítali. Osmdesát procent považuje oznámení o bankovním zůstatku po platbě za "velmi" (45%) nebo "poněkud" (35%) užitečné.

Pouze 11% nepovažuje upomínku o zůstatku (po provedené platbě) za užitečnou.

Výsledky za Evropu se od zjištění z USA a Austrálie lišily jen minimálně .

Platit online nebo v obchodě?

Při rozhodování jak zaplatit hraje roli, kde se lidé zrovna nachází. V kamenném obchodě je rozložení velmi rovnoměrné: hotovostí (32%), kreditní kartou (31%) a debetní kartou (29%).

"Překročení hranice dané tradičními bankami zvyšuje motivaci provádět platby kdykoli chci“

Nakupující online využívají pestrou škálu možností: 42% volilo karty, 32% PayPal, 11% platba při dodání a 11% místní specifické platební metody. Ty zahrnují širokou škálu digitálních způsobů placení, včetně aplikací jako Twyp nebo Boon, ale i další možnosti, jako je například řešení mezibankovního řešení iDeal v Nizozemsku.

Čemu by se vyhnuli?

Pouze 13% v Evropě říká, že "by nikdy nepoužili" PayPal. Nízká hodnota je v Itálii (5%), Španělsko (7%) a Polsko (7%). Pro srovnání, polovina (52%) lidí by se vyhnula platbám přes Facebook. Z těch, kteří tvrdí, že nepoužijí žádný z navrhovaných digitálních způsobů placení, 44%

deklaruje: "Vždy mám u sebe svou kartu nebo hotovost"; 42% nevidí žádnou přidanou hodnotu ve srovnání s platebními metodami, které v současné době používají; 36% respondentů se domnívá, že mají obavy ohledně sběru a ukládání dat; a 27% považuje uvedené metody za nebezpečné.

Čemu by se vyhnuli?

Majitelé mobilních zařízení většinou kontrolují zůstatek nebo poslední transakce. Nejčastěji tomu bylo v Belgii, USA, Turecku a Nizozemsku.

K jiným činnostem souvisejícím s penězi dochází pouze zřídka. Lidé v Belgii (66%) jsou ochotni platit účty mobilním zařízením naopak Francouzi (22%) byli nejvíce váhaví.

Mezi jednotlivými zeměmi jsou značné rozdíly, vzniklé nejen rozšířením technologií, ale i zažitým způsobem placení a správy osobních financí.

Mnoho způsobů jak platit

Ať už osobně nebo při nákupu online, karty a hotovost mohou být doplněny mnoha dalšími způsoby bankovního a platebního styku - jak ukázal ING International Survey Mobile Banking 2018, který zjišťoval u téměř 15 000 lidí v Evropě, USA a Austrálii jejich preference.

Mnozí nakupují online alespoň jednou měsíčně

Po celé Evropě nakupuje on-line alespoň jednou za měsíc celých 67%. Ve Velké Británii 16% říká, že nakupují online více než jednou týdně, stejně jako v USA.

Přístup k internetu a existence mobilních zařízení jsou samozřejmě klíčové a lze vysledovat nárůst ve všech 15ti sledovaných zemích.

Zjištěné rozdíly jsou částečně způsobeny dostupností a šířkou nabízených produktů, druhem a počtem internetových obchodů a zda jsou doručovací služby spolehlivé. V našem šetření bylo totiž zjištěno, že 15% v Evropě nedůvěřuje svým službám doručování.

Jako nakupování online chápeme nákup zboží nebo služby pomocí počítače, tabletu nebo mobilního telefonu, namísto návštěvy fyzického obchodu. Definovali jsme jako fyzické zboží i jednorázové digitální služby (například e-knihy dodávané Kindle nebo podobně).

Byly však vyloučeny automatické obnovy (například roční pojištění) nebo pravidelné průběžné platby (například měsíční předplatné).

Ale ne každý nakupuje online

Zjistili jsme, že čtyři procenta Evropanů nikdy nenakupují online i když by mohli. Z nich 53% dává přednost skutečnému fyzickému zboží než digitálnímu obrazu. Dalším důvodem je, že nedůvěřují bezpečnosti (32%); upřednostňuje sociální aspekt nakupování (30%); nevěří popisům online (28%); nemají rádi setkání s doručovateli (15%); nebo nedůvěřují spolehlivosti doručení (15%).

Otázka

Jak často jste si za posledních 12 měsíců koupili zboží nebo služby online?

Podíl nakupujících online podle země - všechny možné odpovědi uvedené v grafu.

Primárně platební karty a pak PayPal - ale existuje mnoho způsobů, jak zaplatit

Tabulka zobrazuje platební metody používané online v posledním měsíci, uváděné procento ze všech měsíčních transakcí při online nakupování. Dostupnost, pohodlí a zabezpečení hraje významnou roli.

Kreditní a debetní karty, ať už jsou údaje uloženy online nebo znovu zadávány při každé transakci, představují 42% online nákupů každý měsíc. PayPal je na druhém místě, s 32%.

Platba při doručení (ať už hotově nebo kartou) je více populární v Rumunsku (46%) a v České republice (37%).

Ve výzkumu jsme se nevyptávali na méně známé ekvivalenty metod typu Amazon, Google (Android), Apple a Facebook. Zatímco tyto značky jsou mezinárodně známé, nejsou ve všech zkoumaných zemí k dispozici.

Australia has no local payment methods, such as a mobile app only available in that country. "Metody místních plateb" označují širokou škálu digitálních způsobů placení, včetně aplikací jako Twyp nebo Boon, ale i další možnosti, jako je například mezibankovní řešení iDeal.

Zkoumali jsme alespoň jednu místní platební metodu v každé ze 12 zemí přičemž Německo se může pochlubit šesti; Nizozemí a Španělsko čtyřmi.

Ukázalo se, že místní platební metody vedou v Nizozemsku, přičemž 64% lidí v této zemi využívalo iDeal alespoň jednou, když nakupovalo on-line v posledním měsíci.

Otázka

Jaký podíl z vašich transakcí online jste provedli s každou z uvedených možností? Uveďte prosím Váš nejlepší odhad. Součty musí tvořit na 100%

Podíl na placení těch, kteří v posledním měsíci použili alespoň jeden z těchto způsobů platby k online nákupu.

Hotovost versus kreditní nebo debetní karty? V obchodě je to nastejno

61% respondentů v Evropě použilo v posledních sedmi dnech při nákupu hotovost.

Následně jsme se zeptali na využívání ostatních typů transakcí, jak je uvedeno v grafu. Vidíme, že v celé Evropě bylo 32% všech nákupů v obchodech provedeno ve fyzických bankovkách a mincích.

Stejný podíl transakcí v obchodě bylo provedeny kreditní kartou (31%) nebo debetní kartou (29%). Zahrnující celkem 50%.

Malý podíl zákazníků platilo kartou obchodu nebo využilo místní aplikace nebo podobné metody digitální platby.

Mezi zeměmi existují velké rozdíly: nejvíce jsou kreditní karty populární ve Francii a Lucembursku, s debetními kartami v popředí Belgie a Nizozemska.

Analýza plateb ING Karolina Derwisz uvedla: "Vzhledem k rychlosti vývoje platebních sítí v prodejnách zůstává podíl fyzické hotovosti i nadále relativně vysoký."

Otázka

Jakou část plateb v obchodě jste uskutečnili s uvedenými možnostmi platby v posledních sedmi dnech?

Graf zobrazuje pouze ty, kteří uvedli, že v posledních sedmi dnech nakupovali v kamenném obchodě.

Je málo lidí, kteří by nikdy nepoužili PayPal nebo "app mojí banky"

Zdá se, že PayPal by mohl být obecně nejvíce přijatelnou formou. Pouze 13% v Evropě říká, že "by nikdy nepoužili" PayPal.

Nejméně je to v Itálii (5%), Španělsku (7%) a Polsku (7%).

Z nabízených alternativních možností plateb je nejméně populární Facebook. 52% respondentů odpovědělo, že "by nikdy nepoužili Facebook", aby zaplatili za zboží a služby. Nejvyšší hodnoty byly v Lucembursku (66%) a Austrálii (65%).

44% tvrdí: "Vždycky mám svou kartu nebo hotovost u sebe"; 42% nevidí žádnou přidanou hodnotu ve srovnání s platbou, kterou již používají; 36% má obavy o sběr a ukládání dat; a 27% říká, že metoda je "nebezpečná".

Méně než 1 z 10 (8%) tvrdí, že daný způsob platby není snadný; jeden z 20 (5%) říká, že způsob platby je příliš nákladný.

Analýza plateb ING Karolina Derwisz uvedla: "Vzhledem k rychlosti vývoje platebních sítí v prodejnách zůstává podíl fyzické hotovosti i nadále relativně vysoký."

Otázka

Byl byste ochoten platit za zboží a služby uvedenými způsoby, ať už v obchodě nebo online?

Podíl odpovědí "Nikdy bych nepoužil". Možné odpovědi zahrnují "Neznám tuto službu".

Upomínky jsou lákavé

Zeptali jsme se na několik samostatných otázek o automatizovaných připomenutích nebo oznámeních, které by pomohly lidem pomáhat spravovat peníze. Ty lze přijímat prostřednictvím mobilního zařízení nebo počítače.

Více než polovina evropských respondentů uvedla tyto návrhy jako "velmi" nebo "poněkud" užitečné, nejpopulárnějšími byli oznámení o zůstatcích po platbách (80%).

Jedenáct procent popisuje oznámení o zůstatku po splatnosti jako "zcela neužitečné". A 21% pro pravidelné automatické připomenutí dlouhodobých finančních cílů; 18% pro oznámení celkových týdenních výdajů.

Výzkum ukazuje, že lidé obvykle chtějí mít pocit kontroly. A zdá se, že mnozí přivítají připomínky ohledně svých financí.

Otázka

Jak užitečné mohou být různá oznámení?

Data pouze za Evropu.

Nechci, díky, uváděli skoro tři z pěti

Tradiční banky nadále hrají klíčovou roli pro lidi v Evropě, stejně jako USA a Austrálii (viz graf).

Zeptali jsme se, zda lidé vyzkoušeli jiného poskytovatele služeb pro převod finančních prostředků, provádění digitálního bankovnictví, spravovali peníze (například pomocí služby, která poskytuje jednotný pohled na několik bankovních účtů) , dělali peer-to-peer platby, půjčili si peníze, nebo něco jiného.

Přirozená setrvačnost bezpochyby napomáhá stávajícím poskytovatelům. Přesto "vyzývatelé" ať už jsou to nové banky nebo společnosti finančních technologií v posledních letech získávají své zákazníky a mohou i nadále růst.

Překonají běžné banky? Pouze čas ukáže. Další informace o podílu respondentů, kteří se rozhodli jít nad rámec své hlavní banky, naleznete na následující stránce.

Otázka

Využil jste za posledních 12 měsíců jiné společnosti, než banku, kterou používáte nejvíce, pro přístup k peněžním službám?

Podíl těch, co uvedli že používají pouze svou hlavní banku. "Společností" se rozumí jakékoli jiné banky, společnosti nebo skupiny, které poskytují finanční služby.

Klíčové služby získávají na atraktivitě

Více než polovina (58%) respondentů v Evropě si, navzdory různorodým peněžním službám, ponechává pouze svojí banku.

Graf ukazuje rozdělení 42% aktivit, které překročily rámec vlastní banky

Peer-to-peer platby, často v mobilní aplikaci, jsou populární způsob, jak mohou lidé nakupovat nebo platit jednorázové půjčky od přátel nebo rodiny. Příklady zahrnují Twyp nebo Venmo.

Otázka

Využil jste za posledních 12 měsíců jiné společnosti, než banku, kterou používáte nejvíce, pro přístup k peněžním službám?

"Společností" se rozumí jakékoli jiné banky, společnosti nebo skupiny, které poskytují finanční služby. Možnost několika odpovědí. Podíl odpovědí "Ne, používám pouze svou hlavní banku" není v grafu zobrazena.

Bankovnictví na cestách - Roční nárůst

Ale někteří možná nemají zájem

Přibližně 20% majitelů smartphonů uvedlo, že v příštích 12 měsících neplánují provádět bankovní operace na tomto zařízení. Podíl je nejvyšší v Německu (35%) a nejnižší v Turecku (4%). Více je jich mezi majiteli tabletů (27%), inteligentních televizních programů (68%) a majitelů přenosných počítačů (52%) souhlasí.

Otázka

Použili jste někdy pro své bankovnictví smartphone, tablet, smart TV, mobilní telefon nebo např.chytré hodinky?

Odpovědi v letech 2017 a 2018. Odpovědi těch, kteří vlastní jedno z těchto zařízení. Možnou odpovědí bylo i "Ne, ale očekávám to v příštích 12 měsících" nebo "Ne a neplánuji v následujících 12 měsících".

Mobilní zařízení usnadňují přehled

Třicet dva procent lidí v Evropě používalo jiný druh počítače, například laptop, aby si ověřili poslední transakci nebo zůstatek na účtu. Lidé stále častěji využívají mobilní zařízení, ať už při práci, odpočinku nebo hraní.

Otázka

Jaký typ zařízení jste použili při posledním ověření zůstatku účtu nebo finanční transakce?

Odpovědi v letech 2017 a 2018. Odpovědi těch, kteří vlastní jedno z těchto zařízení. Možnou odpovědí bylo i "Ne, ale očekávám to v příštích 12 měsících" nebo "Ne a neplánuji v následujících 12 měsících".

Placení účtů je na mobilu méně časté

Přes veškeré nové technologie existují specifické aktivity, které se i mezi lidmi, kteří používají své mobilní zařízení pro bankovnictví, moc nezměnilo. V Itálii a ve Španělsku jsou faktury za elektřinu, plyn nebo internet velmi často placeny inkasem, a po zákazníkovi se nepožadují žádné další kroky.

Technické problémy jsou vzácné

Více než 80% dotazovaných v Evropě říká, že při používání mobilních zařízení na bankovnictví technologie "vždy fungovala" a nezáleží na tom, zda se snaží investovat, otevřít bankovní účet, zaplatit přátelům, provést přímou inkasní platbu, změnit kontaktní údaje, zablokovat kartu, zaplatit splátku úvěru nebo požádat o půjčku.

Otázka

Jaký typ zařízení jste použili při poslední platbě?

Z těch, kteří naznačili, že někdy dělali své bankovnictví na svém smartphonu, tabletu nebo nositelném zařízení.

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.