Přihlásit  

Rozšiřujeme nabídku našich podílových fondů

18.05.2017

Rozšiřujeme nabídku našich podílových fondů

S „jarní investiční sezónou“ jsme pro vás připravili dvě novinky, které doplňují a rozšiřují naši stávající nabídku podílových fondů – fondy Fidelity World a NN (L) Global Sustainable Equity.

Fond Fidelity World máme v nabídce již od 9. 5. 2017. Jedná se o akciový fond, jehož investičním cílem je zajistit dlouhodobý růst vloženého kapitálu. V nabídce fondů je Fidelity World řazen mezi fondy akciové a zajímat by se o něj měli investoři s profilem „odvážný“. Investiční manažer fondu není při výběru jednotlivých investičních instrumentů nijak omezen oblastí, odvětvím ani velikostí dané společnosti. Portfolio fondu je však tvořeno především akciemi z vyspělých trhů. Cílem portfolio manažera je vybírat akcie firem, které jsou podle jeho názoru podhodnocené nebo jejich růstové vyhlídky a potenciál ještě nebyly plně rozpoznány ostatními účastníky kapitálového trhu. Kromě správného načasování nákupu akcií pak portfolio manažer klade důraz i na správné načasování prodeje, které je často podceňováno. Všechny držené pozice v portfoliu jsou neustále analyzovány a hledají se důvody, které vyvracejí (a ne potvrzují) původní rozhodnutí o zařazení akcií do portfolia.

Funkci portfolio manažera zastává Jeremy Podger, který řídí podílové fondy již od roku 1987. U společnosti Fidelity International působí od roku 2012 a fond Fidelity World řídí od června 2014. V současnosti patří do skupiny Global Equity. K dispozici má tým 131 špičkových analytiků, kteří se zaměřují na jednotlivé sektory a regiony.

Podílové listy fondu jsou obchodované v české koruně a v té jsou také měnově zajištěné. Do fondu lze investovat již od 100 Kč, a to jak jednorázově, tak pravidelně. Fond je kapitalizační (tj. dividendy se nevyplácejí, ale investují se zpět do majetku fondu) a vstupní poplatek je – stejně jako v případě ostatních fondů z rozšířené nabídky ING Podílových fondů – na úrovni 1 %.

Druhým přírůstkem v naší nabídce je fond NN (L) Global Sustainable Equity, který můžete nakupovat od 17. května. Jedná se o tematický globální akciový fond, zaměřený na tzv. „odpovědné investování“ – fond investuje zejména do společností dodržujících zásady ochrany životního prostředí, udržitelného růstu, společenské odpovědnosti a proakcionářského způsobu řízení.

V čem tento investiční přístup spočívá? Jedním z jeho hlavních rysů je snaha aktivně prosazovat zájmy akcionářů na valných hromadách společností. Fond investuje do firem, které dlouhodobě a prokazatelně dodržují zásady udržitelného rozvoje, a naopak se vyhýbá investicím do společností, které vyrábějí či exportují zbraně a zbraňové systémy do společností s embargem nebo se podílejí na jaderném zbrojení. Nedílnou součástí investičního procesu je i tzv. analýza ESG (Environmental, Social and Governance). Ta se skládá z tzv. pozitivního filtru (přístup „best in class“), který se snaží vybrat nejlepší společnosti z dané skupiny, a negativního filtru, který naopak vyřazuje společnosti pochybné nebo kontroverzní. Investiční tým se tak spoléhá nejen na fundamentální, ale i na kvantitativní a právě zmíněnou ESG analýzu, které v kombinaci umožňují vytvořit silné akciové portfolio.

Fond je aktivně řízen čtyřmi portfolio manažery, kteří jsou součástí týmu Profile Sustainable Equity. Tento tým se skládá z celkem 23 investičních profesionálů, kteří mají v průměru 15 let investičních zkušeností. Podílové listy fondu jsou obchodované v české koruně a do té jsou také měnově zajištěné. Do fondu lze investovat již od 100 Kč, a to jak jednorázově, tak pravidelně. Fond je kapitalizační (tj. dividendy se nevyplácejí, ale investují se zpět do majetku fondu) a vstupní poplatek je 1 %. Výstupní poplatek není účtován.

Začít investovat

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.