Přihlásit  

Průzkum ING Bank ke Dni matek: Na budoucnost dětí spoří téměř polovina českých matek

07.05.2014

Průzkum ING Bank ke Dni matek: Na  budoucnost dětí spoří téměř polovina českých matek

07.05.2014

Na  budoucnost dětí spoří téměř polovina českých matekBezmála polovina českých žen (46 %) s dětmi, které s nimi sdílejí domácnost, pro své potomky spoří. Stejný účel spoření uvedlo i 44 % českých otců. V rámci Evropy odkládá svým dětem finance stranou v průměru 39 % žen-matek a 42 % mužů-otců. Mezinárodní průzkum ING ukázal, že děti patří na starém kontinentu mezi pět nejčastějších důvodů spoření. Motivací k vytváření rezervy jsou dokonce i pro bezdětné muže a  ženy – každý desátý z nich uvedl, že děti jsou pro něj důvodem spoření, a  to i přesto, že s ním v domácnosti žádné nežijí.

„Tvrzení, že děti jsou naše budoucnost a vyplatí se jim spořit ať už na lepší vzdělání, jednodušší start do samostatného života nebo jiné účely, bere za své pětina Evropanů, a dokonce čtvrtina Čechů, kteří uvedli děti jako důležitý důvod pro spoření,“ říká Libor Vaníček, ředitel retailového bankovnictví ING Bank, a doplňuje: „Je logické, že spoření pro děti má podstatně vyšší význam u rodin s dětmi v domácnosti, a české matky si v tomto ohledu počínají velmi zodpovědně. Jejich počet výrazně převyšuje evropský průměr a téměř polovina z nich uvádí, že střádá na budoucnost svých dětí. Za to jim, i s ohledem na  blížící se Den matek, patří uznání a dík.“

Pro děti spoří v  průměru pětina všech Evropanů, bez ohledu na to, zda v jejich domácnosti jsou nebo nejsou děti. Poměr mužů a žen je přitom shodný (21 %). Oproti tomu v Čechách jsou v tomto ohledu spořivější ženy, které pro děti odkládají stranou ve 28 % případů, zatímco muži pouze ve 22 %. Spoření pro děti je nejpopulárnější v Lucembursku a Itálii, kde se k němu přihlásila třetina populace. Hned další v pořadí je Česká republika a Rumunsko se čtvrtinovým podílem obyvatel, kteří střádají pro své potomky.

Zatímco v Evropě deklaruje spoření pro děti 39 % žen-matek a 42 % mužů-otců, v Čechách je situace opačná. Na lepší budoucnost svých potomků odkládají častěji matky (46 %) než otcové (44 %).

Graf: Ano, spořím pro děti

Mezinárodní průzkum ING realizovala agentura Ipsos na  vzorku 12 637 lidí v 13 evropských zemích.