Přihlásit  

Průměrná česká domácnost vydá za sportovní aktivity téměř 14 000 korun ročně

30.10.2014

Nejfrekventovanějším a zároveň nejnákladnějším sportem dospělých i dětí je cyklistika

Více než polovina Čechů (55 %) se alespoň jednou týdně věnují nějaké sportovní aktivitě. U dospělých i dětí jde nejčastěji o cyklistiku, následovanou plaváním. Pokud by české muže neomezovaly finance ani nic jiného, volili by jako ideální sport golf, ženy pak tanec a jezdectví. Česká domácnost vydá za sportovní aktivity průměrně 13 940 korun ročně, rodiny s dětmi pak 19 390 korun. Čtyři z deseti dotazovaných hradí nákladnější sportovní vybavení z úspor. Informace vyplynuly z průzkumu ING Bank Svět spoření.

Průměrná česká domácnost vydá za sportovní aktivity téměř 14 000 korun ročně

Čtyři pětiny Čechů (81 %) se minimálně jednou za rok věnují nějaké sportovní aktivitě, více než polovina (55 %) z nás pak alespoň jednou týdně. Denně nebo obden sportuje zhruba každý desátý Čech. Nejaktivnějšími sportovci jsou mladí do 34  let, svobodní, lidé s vyššími příjmy a vyšším vzděláním.

Průměrné roční „sportovní“ výdaje rodiny dosahují bezmála 14 tisíc korun. Náklady rodin se sportujícím dítětem dosahují téměř 20 tisíc korun (19 390 Kč). Téměř polovinu této částky tvoří výdaje za pořízení sportovní výbavy, dalšími výraznými náklady, které se sportováním českých domácností souvisejí, jsou cestovné a ubytování spojené s konkrétní sportovní aktivitou (16 %) a  poplatky za vstupy do sportovišť, včetně permanentek (15 %). Pouze jedno procento připadá na půjčovné sportovního vybavení.

„Je potěšující, že se k pravidelné sportovní činnosti hlásí více než polovina české populace. Se sportem jsou přirozeně spojeny i výdaje, a už průměrné měsíční náklady ve výši 1–2 tisíc korun mohou znamenat pro řadu domácností výrazný zásah do rodinného rozpočtu,“ říká Libor Vaníček, ředitel retailového bankovnictví ING Bank v ČR.

Roční výdaje domácností na sport (dle výdajových kategorií)
Graf č. 1 – Roční výdaje domácností na sport (dle výdajových kategorií)

Mezi dospělými i  dětmi patří k nejfrekventovanějšímu sportu cyklistika. To platí pro více než třetinu dospělé populace a více než čtvrtinu (28 %) dětí. Druhým nejčastěji provozovaným sportem je u obou skupin plavání, u dospělých následované běháním, u dětí fotbalem. Pětina dospělé sportující populace se věnuje turistice.

Nejoblíbenější cyklistika zároveň představuje finančně nejnáročnější sport, na který domácnosti ročně průměrně vydávají 6 300 Kč. Mezi finančně nejméně náročné sporty naopak patří běhání, u kterých si domácnost vystačí v průměru s necelými šestnácti sty korun ročně.

Pokud se podíváme, z čeho Češi své sportovní aktivity financují, polovina z nich čerpá prostředky na výdaje spojené se sportem z aktuálně dostupných prostředků, čtyři z deseti pak využívají úspory. Domácnosti s výdaji na sport vyššími než 10 tisíc korun ročně financují sportovní aktivity a s nimi spojené výdaje převážně z úspor. „Pohyb, který rozvíjí jejich fyzickou i psychickou kondici, chtějí rodiče dopřát především dětem. Pořízení sportovních potřeb, jako jsou kolo, lyže nebo hokejová výbava, se však ve spojení s poplatky za trenéry může vyšplhat na jednorázovou investici ve výši několika tisíc korun. I na to se lze připravit – stačí si budoucí investice uvědomit a včas začít odkládat stranou, například na spořicí účet. Je pozitivní vidět, že už téměř čtyřicet procent Čechů takto uvažuje,“ doplňuje Vaníček.

Způsob financování sportovní výbavy (investice 4 tisíce Kč a více)
Graf č. 2 – Způsob financování sportovní výbavy (investice 4 tisíce Kč a více)

Při detailnějším pohledu se nejoblíbenějšímu sportu – cyklistice – věnují častěji muži, sezdaní a lidé z obcí a středně velkých měst. Šest z deseti lidí, kteří jako svou nejčastější sportovní aktivitu uvedli právě cyklistiku, sedá na kolo alespoň jednou týdně. Plavání se naopak častěji oddávají lidé z větších měst a  lidé s vyšším příjmem. Čtvrtina z nich přitom navštěvuje bazén minimálně jednou týdně. Třetímu nejfrekventovanějšímu sportu – běhání – se věnuje 22 % dospělé populace. Více než 60 % z nich pak vyběhne alespoň jednou týdně. Ke sportovním aktivitám, kterým se Češi věnují s nejvyšší frekvencí, patří cvičení jako aerobik nebo jóga a také fitness aktivity a posilování.

A proč to děláme? Nejčastější motivací Čechů ke sportovní aktivitě je zábava. Třetina dotazovaných uvedla, že je aktivní pohyb prostě baví. Čtvrtina sportuje kvůli zdraví, což se týká častěji lidí ve věkové skupině nad 50 let. Pro 15 % respondentů je hlavním stimulem ke sportu psychická relaxace a uvolnění a  pro každého desátého Čecha je hlavním důvodem k pohybu hubnutí.

Pokud by české muže neomezovaly finance ani nic jiného, za ideální sportovní aktivitu by si nejčastěji zvolili golf, bojové sporty nebo potápění. Pro ženy je vysněným sportem tanec a jezdectví. Pro své děti by si dotazovaní rodiče zvolili nejčastěji tenis, bojové sporty, lední hokej či tanec.

Průzkum provedla agentura Ipsos na přelomu září a října na vzorku 1000 respondentů, kteří deklarovali, že za posledních 12 měsíců alespoň jedenkrát sportovali.

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.