Přihlásit  

Průměrná česká domácnost má finanční rezervu na dobu 3 měsíců a 11 dnů

04.03.2014

Průměrná česká domácnost má finanční rezervu na dobu 3 měsíců a 11 dnů

04.03.2014

Úspory českých domácností v posledním kvartálu loňského roku mírně vzrostly. České domácnosti by tak, v případě výpadku příjmů, dokázaly se svou finanční rezervou přestát tři měsíce a jedenáct dní. Ve srovnání s třetím čtvrtletím loňského roku je to o pět dní více. V meziročním srovnání jde o téměř dvoutýdenní nárůst. Také ve schopnosti spořit si české domácnosti udržují rostoucí trend. Pokud by chtěly, byly by schopny odložit až 26 % svých příjmů, což je o 3 % více než ve stejném období roku 2012. 

Průměrná česká  domácnost má finanční rezervu na dobu 3 měsíců a 11 dnů

„S projektem ING Bank Svět spoření jsme završili dva roky sledování Indexů úspor a potenciálu spoření českých domácností. Máme tak již hodnotnou sadu dat o spořicím chování Čechů, která vypovídá o určitém vývoji,“ komentuje Libor Vaníček, ředitel retailové části ING Bank, a dodává: „To, že patříme ke spořivým národům, potvrzují i data a studie, které ING realizuje na mezinárodní úrovni. Úspory našich domácností rostou a podle meziročních srovnání dat z  průzkumu lze konstatovat, že průměrná česká domácnost v loňském roce spořila asi 1 700 korun měsíčně, v roce 2012 pak zhruba 1 400  korun, což opět potvrzuje rostoucí trend spoření. Podíváme-li se detailněji na demografické segmenty, největší rozdíly jsou patrné u domácností vysokoškoláků, které uspořily průměrně 4 500 korun měsíčně, zatímco domácnosti lidí se základním vzděláním jen 1 600 korun.“

Standardně vysoký rozdíl v disponibilních úsporách je mezi vysokoškoláky, kteří by se svou finanční rezervou vydrželi více než pět měsíců, a lidmi se základním vzděláním, kteří by přestáli pouze necelé dva měsíce. V rámci regionů mají o něco vyšší úspory obyvatelé Prahy a Středních Čech a také lidé, kteří bydlí ve městech do 20 tisíc obyvatel a domácnosti z velkoměst nad 100 tisíc obyvatel.

Graf č. 1 – ING Bank Index úspor domácností

Druhý sledovaný index, ING Bank Potenciál spoření, zůstává stejný jako v předchozím čtvrtletí. To znamená, že pokud by domácnosti chtěly, mohly by jako rezervu odkládat až 26 % svých příjmů. Schopnost českých domácností vytvářet finanční rezervu vzrostla ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 3 %. Celkově vykazuje index potenciálu spoření rostoucí trend. Lidé s vysokoškolským vzděláním by mohli teoreticky uspořit až 33 % příjmů (průměrně 9 500 Kč měsíčně), ti se základním asi 21 % (průměrně 4 600 Kč měsíčně), pokud by chtěly a neměly by jiné než mandatorní výdaje.

Graf č. 2 – ING Bank Potenciál spoření

Podpůrnou aktivitou projektu ING Bank Svět spoření jsou interaktivní webové stránky http://www.vseosporeni.cz, kde návštěvník získá všechny dostupné informace a data z průzkumu ING Bank Svět spoření, včetně metodiky výpočtu indexů, aktuálních informací ze světa spoření a tipů na  spoření, může si otestovat vědomosti v kvízu nebo využít kalkulačku pro výpočet svého potenciálu spoření atd. 

Informace k indexům ING Bank Svět spoření – data za čtvrtý kvartál 2013

Index úspor domácností (úspory celkem / měsíční výdaje)
Průměrná výše úspor české domácnosti 123 795Kč
Průměrné pravidelné výdaje české domácnosti 23 822 Kč
Index úspor 3,4 (tj. 3 měsíce a  11 dní)
Potenciál spoření (měsíční příjmy / měsíční výdaje)
Průměrné měsíční příjmy domácnosti 29 665 Kč
Průměrné měsíční výdaje domácnosti 23 822 Kč
Potenciál spoření 26 %

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.